Start

Det här är den första sida du kommer till när du loggar in på Scania Färdskrivarportal. Här visas till exempel aktuella meddelanden, information om överträdelser för dina förare och status på olika filöverföringar. Här finns också en snabbguide och ett dokument som ger dig svar på vanliga frågor.

Aktuella meddelanden

Överst på sidan visas aktuella meddelanden om händelser på portalen. Följande olika typer av händelser kan visas:

Korrupta filer

Här visas korrupta filer som har kommit in till portalen. Om du klickar på filnamnet på en korrupt kommer du till sidan Filarkiv där du kan se mer information om filen.

Obs! Om du har en enstaka korrupt fil bör du dokumentera detta och arkivera dokumentation. Vid en inspektion från myndigheterna bör du kunna visa upp dokumentationen. Om korrupta filer kommer in flera gånger från samma fordon bör du uppsöka en verkstad. Fordonets färdskrivare behöver kontrolleras.

Utgående kort och Utgångna kort

Här visas förarkort och företagskort som är på väg att gå ut eller har gått ut. Om du klickar på namnet på ett förarkort kommer du till sidan Föraruppgifter där du kan se uppgifter om kortet. Om du klickar på namnet på ett förarkort kommer du till sidan Förarkort där du kan se uppgifter om kortet.

Obs! Du bör säkerställa att all återstående data har överförts från kortet efter att det har gått ut.

Max antal tillåtna förarkortsnedladdningar har nåtts

Här visas fordon som har nått antalet max tillåtna nedladdningar för förarkort. Om du klickar på namnet på fordonet kommer du till sidan Filarkiv där du kan se alla nedladdade filer för fordonet.

Nyheter

Här publiceras meddelanden om nyheter för Scania Färdskrivarportal. Klicka på rubriken för att läsa hela meddelandet.

Snabbguide – Scania Färdskrivarportal

Klicka här för att läsa snabbguiden för Scania Färdskrivarportal. I snabbguiden får du veta mer om hur du använder portalen.

För att kunna läsa snabbguiden behöver du ha programmet Adobe Reader installerat på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet gratis från Adobes webbplats.

Vanliga frågor

Klicka här för att läsa dokumentet med vanliga frågor. I dokumentet får du svar på vanliga frågor om portalen.

För att kunna läsa dokumentet behöver du ha programmet Adobe Reader installerat på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet gratis från Adobes webbplats.

Översikt

Klicka på Översikt om du vill veta mer om hur portalen är strukturerad och hur du navigerar på portalen.

Guidad tur

Klicka här för att komma till en sida där du kan få en guidad tur av portalen och dess funktioner. Sidan öppnas i en ny flik. För att få tillgång till den guidade turen behöver du först registrera dig på sidan.

Attesteringsformulär

Klicka här för att komma till en sida där du kan skriva ut ett intyg om aktiviteter. Använd detta intyg för att rapportera orsaker till aktiviteter som kan behöva styrkas till exempel vila p.g.a. sjukdom eller körning utanför lagens omfattning.

Intyget kan i vissa länder krävas som bevis på att föraren har arbetat enligt reglerna för kör- och vilotider. För att intyget ska vara giltigt behöver alla fält fyllas i. Intyget ska dessutom skrivas under både av föraren och en representant för företaget.

Överträdelsestatistik

Här visas en tabell över hur många överträdelser dina förare har begått under en vald tidsperiod. Du har också möjlighet att skapa en rapport över överträdelserna. Endast förare som har begått minst en överträdelse under den valda perioden visas i listan.

Uppgifterna som visas är:

 • förarens namn.
 • den valda tidsperioden
 • antalet överträdelser som föraren har begått under den valda tidsperioden. Överträdelserna är uppdelade på körtidsöverträdelser och arbetstidsöverträdelser. För att arbetstidsöverträdelser ska visas behöver du aktivera dessa på sidan Inställningar > Arbetstidsöverträdelser.

Obs! Tidsperioden beräknas från den senast registrerade aktiviteten i förarens filer med färdskrivardata. Detta medför att tidsperioden i listan skiljer sig åt mellan olika förare.

Välj tidsperiod

 1. Klicka på för att öppna ett popup-fönster där du kan ställa in för vilken tidsperiod statistiken ska visas.
 2. Klicka och dra den svarta pilen för välja det antal dagar som tidsperioden ska omfatta. Välj ett värde mellan 1 och 90 dagar. Standardinställningen är 30 dagar.
 3. Klicka på Spara.
 • Klicka på Avbryt för att avsluta utan att spara.

Återställ tidsperiod

 1. Klicka på för att öppna ett popup-fönster där du kan ställa in för vilken tidsperiod statistiken ska visas.
 2. Klicka på Återställ till standardinställningar. Uppgifterna återställs till de ursprungliga inställningarna.
 3. Klicka på Spara.
 • Klicka på Avbryt för att avsluta utan att spara.

Skapa rapport

 1. Välj vilken förare du vill skapa en rapport för.
 2. Klicka på i kolumnen Rapport för att skapa rapporten Överträdelser – Endast.
 3. Rapporten laddas ner som en fil. Du ser den nedladdade filen i din webbläsare. Du kan också hitta filen bland nedladdade filer på din dator.

För mer information om rapporten, se Rapporter för förare.

Försenade nedladdningar

Här visas nedladdningar som skulle ha genomförts men ännu inte har blivit av. När du klickar på raden för en viss nedladdning öppnas Påminnelser, där du får detaljerad information om förseningen och vilka påminnelser som har gjorts.

För mer information, se Påminnelser.

Senast överförda filer

Här visas en lista över de senast överförda filerna. Uppgifterna som visas är:

 • fordonet eller föraren som filen kommer ifrån.
 • datum då filen överfördes.

När du klickar på raden för en förare eller ett fordon öppnas Filarkiv, och filer för föraren eller fordonet visas.

För mer information, se Filarkiv.