Start

Jest to pierwsza strona, do której uzyskujesz dostęp po zalogowaniu się do portalu Scania Tachograph Portal. Są tutaj wyświetlane np. bieżące komunikaty, informacje o naruszeniach popełnionych przez kierowców oraz bieżący stan przesyłania różnych plików. Znajduje się tu także Krótki przewodnik oraz dokument zawierający odpowiedzi na często zadawane pytania.

Bieżące wiadomości

Bieżące wiadomości dotyczące wydarzeń w portalu są wyświetlane na górze strony. Mogą być wyświetlane następujące typy zdarzeń:

 • Uszkodzone pliki

Tu są wyświetlane uszkodzone pliki, które zostały przesłane do portalu. Po kliknięciu nazwy uszkodzonego pliku zostanie wyświetlona strona Archiwum plików, gdzie można znaleźć więcej informacji o pliku.

Uwaga:Jeśli jakiś plik jest uszkodzony, należy to udokumentować i zarchiwizować dokumentację. W przypadku kontroli przeprowadzanej przez odpowiednie władze należy przedstawić dokumentację. Jeśli z tego samego pojazdu kilka razy zostanie wysłany uszkodzony plik, należy sprowadzić pojazd do warsztatu. Trzeba sprawdzić tachograf pojazdu.

 • Karty, które utracą ważność i Karty, które utraciły ważność

Tu są wyświetlane karty kierowców i karty przedsiębiorstwa, które utraciły lub wkrótce utracą ważność. Po kliknięciu nazwy karty kierowcy zostanie wyświetlona strona Szczegóły kierowcy, gdzie można znaleźć więcej informacji o karcie. Po kliknięciu nazwy karty kierowcy zostanie wyświetlona strona Karta kierowcy, gdzie można znaleźć więcej informacji o karcie.

Uwaga: Gdy upłynie okres ważności karty, należy przesłać z niej wszystkie pozostałe dane.

 • Osiągnięto maks. dozwoloną liczbę pobrań kart kierowców

Tu są wyświetlane pojazdy, dla których osiągnięto maksymalną dozwoloną liczbę pobrań danych z kart kierowców. Po kliknięciu nazwy pojazdu zostanie wyświetlona strona Archiwum plików, gdzie widać wszystkie pliki pobrane z pojazdu.

 • Wiadomości

Tu są publikowane wiadomości dotyczące portalu Scania Tachograph Portal. Kliknij tytuł, aby przeczytać całą wiadomość.

Krótki przewodnik — Scania Tachograph Portal

Kliknij tutaj, aby przeczytać Krótki przewodnik – Scania Tachograph Portal. Z Krótkiego przewodnika możesz dowiedzieć się więcej na temat korzystania z portalu.

Aby otworzyć Krótki przewodnik, należy zainstalować na komputerze program Adobe Reader. Kliknij tutaj, aby pobrać bezpłatnie ten program z witryny firmy Adobe.

Najczęściej zadawane pytania

Kliknij tutaj, aby wyświetlić dokument Najczęściej zadawane pytania. Dokument ten zawiera odpowiedzi na szereg pytań, które często zadają nam użytkownicy portalu.

Aby otworzyć ten dokument, należy zainstalować na komputerze program Adobe Reader. Kliknij tutaj, aby pobrać bezpłatnie ten program z witryny firmy Adobe.

Przegląd

Kliknij pozycję Przegląd, aby poznać strukturę portalu i sposób poruszania się po nim.

Prezentacja z omówieniem

Kliknij tutaj, aby przejść do strony, na której jest dostępna prezentacja portalu i jego funkcji. Strona zostanie otwarta w nowej zakładce. Żeby uzyskać dostęp do prezentacji z omówieniem, najpierw trzeba się zarejestrować na stronie.

Formularz poświadczenia

Kliknij tutaj, aby przejść do strony, gdzie można wydrukować certyfikat czynności. Ten certyfikat służy do zgłaszania przyczyn czynności, w przypadku których może być konieczne przedstawienie dowodu, takich jak odpoczynek z powodu choroby lub jazda z przekroczeniem przepisów.

W niektórych krajach certyfikat może być wymagany jako dowód, że kierowca jechał zgodnie z przepisami dotyczącymi czasu jazdy i okresów odpoczynku. Aby certyfikat był ważny, muszą być wypełnione wszystkie pola. Certyfikat musi być również podpisany przez kierowcę i przedstawiciela firmy.

Statystyka naruszeń

W tym oknie jest wyświetlana tabela z liczbą naruszeń popełnionych przez kierowców w wybranym przedziale czasu. Można również utworzyć raport o naruszeniach. W statystykach naruszeń w wybranym okresie są uwzględniani tylko ci kierowcy, którzy dopuścili się przynajmniej jednego naruszenia.

Wyświetlane są następujące informacje szczegółowe:

 • nazwa kierowcy,
 • wybrany okres.

Uwaga: Okres jest liczony od ostatniej zarejestrowanej czynności w plikach z danymi tachografu poszczególnych kierowców. To oznacza, że okresy na liście są różne dla różnych kierowców;

 • liczba naruszeń spowodowanych przez kierowcę w wybranym okresie. Naruszenia dzielą się na naruszenia czasu jazdy oraz naruszenia czasu pracy. Żeby naruszenia czasu pracy były wyświetlane, trzeba je aktywować na stronie Ustawienia > Naruszenia czasu pracy.

Wybieranie przedziału czasu

 1. Kliknij , aby zostało otwarte wyskakujące okno, w którym można wybrać przedział czasu dla wyświetlanych statystyk.
 2. Kliknij i przeciągnij czarną strzałkę, aby wybrać liczbę dni, jakie ma objąć wybrany przedział czasu. Wybierz wartość od 1 do 90 dni. Ustawieniem domyślnym jest 30 dni.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.
 • Aby zakończyć bez zapisywania zmian, kliknij przycisk Anuluj.

Zerowanie przedziału czasu

 1. Kliknij , aby zostało otwarte wyskakujące okno, w którym można wybrać przedział czasu dla wyświetlanych statystyk.
 2. Kliknij Przywróć ustawienia domyślne. Szczegóły zostaną wyzerowane do ustawień początkowych.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.
 • Aby zakończyć bez zapisywania zmian, kliknij przycisk Anuluj.

Tworzenie raportu

 1. Wybierz kierowcę, dla którego chcesz utworzyć raport.
 2. Kliknij w kolumnie Raport, aby utworzyć raport Naruszenia/brak naruszeń bez podsumowania aktywności.
 3. Raport zostanie pobrany jako plik. Zobaczysz pobrany plik w swojej przeglądarce internetowej. Możesz go również znaleźć na komputerze pośród pobranych plików.

Więcej informacji znajdziesz w części Raporty dotyczące kierowców.

Opóźnione pobrania

Tu są wyświetlane wyświetlane oczekujące pobrania, które nie zostały wykonane. Kliknięcie wiersza pobrania powoduje otwarcie okna Przypomnienia zawierającego szczegółowe informacje dotyczące opóźnienia oraz wysłane przypomnienia.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przypomnienia.

Najnowsze przesłane pliki

Tu jest wyświetlana lista ostatnio przesłanych plików. Wyświetlane są następujące informacje szczegółowe:

 • pojazd lub kierowca, którego dotyczy plik;
 • data przesłania pliku.

Kliknięcie wiersza kierowcy lub pojazdu powoduje otwarcie Archiwum plików i wyświetlenie plików danego kierowcy lub pojazdu.

Więcej informacji znajdziesz w części Archiwum plików.