Start

Dit is de eerste pagina die u ziet wanneer u inlogt op het Scania Tachograph Portal. Hier worden bijvoorbeeld actuele berichten, informatie over overtredingen door uw bestuurders en de status van verschillende bestandsoverdrachten weergegeven. Hier kunt u ook een Beknopt overzicht en een document met antwoorden op de veelgestelde vragen (FAQ’s) vinden.

Actuele berichten

Actuele berichten over gebeurtenissen op het portaal worden bovenaan de pagina weergegeven. De volgende verschillende gebeurtenissen kunnen worden weergegeven:

 • Corrupte bestanden

Hier worden corrupte bestanden weergegeven die naar het portaal zijn verstuurd. Als u op de bestandsnaam van een corrupt bestand klikt, wordt u naar de pagina Bestandsarchief geleid. Hier ziet u meer informatie over het bestand.

Opmerking: Als u een corrupt bestand heeft, dient u dit te documenteren en de documentatie te archiveren. Als u wordt geïnspecteerd door de autoriteiten, kunt u de documentatie laten zien. Als er meerdere malen corrupte bestanden van hetzelfde voertuig ontvangen worden, dient u het voertuig naar een werkplaats te brengen. De tachograaf van het voertuig moet gecontroleerd worden.

 • Verlopende kaarten en Verlopen kaarten

Hier worden bestuurderskaarten en bedrijfskaarten weergegeven die binnenkort verlopen of reeds verlopen zijn. Als u op de bestandsnaam van een bestuurderskaart klikt, wordt u naar de pagina Bestuurdersgegevens geleid. Hier ziet u meer gegevens over de bestuurder. Als u op de naam van een bestuurderskaart klikt, wordt u naar de pagina Bestuurderskaart geleid. Hier ziet u meer gegevens over de kaart.

Opmerking: U moet ervoor zorgen dat alle resterende gegevens van de kaart zijn overgebracht nadat deze verlopen is.

 • Maximaal aantal bestuurderskaartdownloads bereikt

Hier worden de voertuigen weergegeven die het maximale aantal bestuurderskaartdownloads hebben bereikt. Als u op de naam van het voertuig klikt, wordt u naar de pagina Bestandsarchief geleid. Hier ziet u alle gedownloade bestanden voor het voertuig.

 • Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten met betrekking tot Scania Tachograph Portal. Klik op de kop om het hele bericht te lezen.

Beknopt overzicht - Scania Tachograph Portal

Klik hier om het Beknopte overzicht van Scania Tachograph Portal te lezen. In het Beknopte overzicht leert u meer over het gebruik van het portaal.

Om het Beknopte overzicht te kunnen lezen, moet Adobe Reader op up computer zijn geïnstalleerd. Klik hier om het programma kosteloos van de Adobe website te downloaden.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Klik hier om het document Veelgestelde vragen (FAQ) te lezen. Het document bevat antwoorden op veelgestelde vragen over het portaal.

Om het document te kunnen lezen, moet Adobe Reader op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik hier om het programma kosteloos van de Adobe website te downloaden.

Overzicht

Klik op Overzicht voor meer informatie over de opbouw van het portaal en navigeren binnen het portaal.

Rondleiding

Klik hier voor toegang tot een pagina waar u een rondleiding in het portaal en de bijbehorende functies kunt krijgen. De pagina wordt in een nieuw tabblad geopend. Voor toegang tot de rondleiding moet u zich eerst op de pagina registreren.

Bevestigingsformulier

Klik hier om naar een pagina te navigeren waar een certificaat van activiteiten kan worden afgedrukt. Gebruik dit certificaat om de redenen voor activiteiten te rapporteren waarvoor bewijs nodig is, zoals rust als gevolg van ziekte of rijden buiten de wet om.

In sommige landen is het certificaat nodig als bewijs dat de chauffeur heeft gereden conform de regels betreffende rijtijd en rustperioden. Voor een geldig certificaat moeten alle velden worden ingevuld. Het certificaat moet tevens worden ondertekend door de bestuurder en een vertegenwoordiger van het bedrijf.

Overtredingsstatistieken

In het venster wordt een tabel met de overtredingen weergegeven die uw bestuurders in een geselecteerde tijdsperiode hebben gemaakt. U heeft ook de optie om een rapport van de overtredingen aan te maken. Alleen bestuurders die in de geselecteerde tijdsperiode minimaal één overtreding hebben gemaakt, worden in de overtredingsstatistieken weergegeven.

De weergegeven details zijn als volgt:

 • bestuurdersnaam.
 • geselecteerde tijdsperiode

Opmerking: De tijdsperiode wordt berekend vanaf de laatst geregistreerde activiteit die in de bestanden met tachograafgegevens van elke bestuurder is geregistreerd. Dit betekent dat de tijdsperiode in de lijst anders is voor verschillende bestuurders.

 • het aantal overtredingen dat de bestuurder in de geselecteerde tijdsperiode heeft gemaakt. De overtredingen worden onderverdeeld in overtredingen van de rijdtijd en overtedingen van de werktijd. Om de overtredingen van de werktijd weer te geven, moet deze instelling geactiveerd zijn op de pagina Instellingen > Overtredingen van werktijd.

Tijdsperiode selecteren

 1. Klik op om een pop-upvenster te openen waarin u de tijdsperiode kunt instellen voor de weergave van de statistieken.
 2. Klik op de zwarte pijl en sleep deze om het aantal dagen van de tijdsperiode te selecteren. Selecteer een waarde tussen 1 en 90 dagen. De standaard instelling is 30 dagen.
 3. Klik op Opslaan.
 • Klik op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan.

Tijdsperiode resetten

 1. Klik op om een pop-upvenster te openen waarin u de tijdsperiode kunt instellen voor de weergave van de statistieken.
 2. Klik op Resetten naar standaardinstellingen. De gegevens worden gereset naar de oorspronkelijke instellingen.
 3. Klik op Opslaan.
 • Klik op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan.

Rapport aanmaken

 1. Selecteer de bestuurder voor wie u een rapport wilt aanmaken.
 2. Klik op in de kolom Rapport om het rapport Alleen Overtredingen aan te maken.
 3. Het rapport wordt als een bestand gedownload. Het gedownloade bestand ziet u in uw webbrowser. U kunt het bestand ook tussen de gedownloade bestanden op uw computer vinden.

Zie voor meer informatie over het rapport Rapporten voor bestuurders.

Vertraagde downloads

Hier worden downloads weergegeven die uitgevoerd hadden moeten, maar nog steeds uitstaan. Als u op de rij van een bepaalde download klikt, wordt Herinneringen geopend en gedetailleerde informatie gegeven over de vertraging en de verstuurde herinneringen.

Raadpleeg voor meer informatie Herinneringen.

Recent verstuurde bestanden

Hier wordt een lijst met de laatste overgedragen bestanden weergegeven. De weergegeven details zijn als volgt:

 • voertuig of bestuurder waarvan het bestand afkomstig is.
 • datum van versturen van bestand

Als u op de rij van een bestuurder of voertuig klikt, wordt Bestandsarchief geopend en worden bestanden voor de bestuurder of het voertuig weergegeven.

Raadpleeg voor meer informatie Bestandsarchief.