Start

Dette er den første siden du får tilgang til når du logger på Scania Fartsskriverportal. Her vises for eksempel aktuelle meldinger, informasjon om overtredelser av førerne og status for ulike filoverføringer. Det finnes også en Hurtigguide og et dokument som gir svar på Ofte Stilte Spørsmål.

Gjeldende meldinger

Gjeldende meldinger om hendelser på portalen vises øverst på siden. Følgende ulike typer hendelser kan vises:

 • Skadede filer

Her vises skadede filer som har kommet inn på portalen. Hvis du klikker på filnavnet på en korrupt fil, tas du til siden Filarkiv hvor du kan se mer informasjon om filen.

Merk: Hvis du har en enkelt korrupt fil, bør du dokumentere dette og arkivere dokumentasjonen. Hvis du blir kontrollert av myndighetene, bør du vise dem dokumentasjonen. Hvis korrupte filer mottas flere ganger fra samme kjøretøy, bør du ta med kjøretøyet til et verksted. Kjøretøyets fartsskriver må kontrolleres.

 • Kort som snart utløper og Utløpte kort

Sjåførkort og bedriftskort som snart utløper eller har utløpt, vises her. Hvis du klikker på filnavnet på et sjåførkort, tas du til siden Førerinformasjon hvor du kan se flere detaljer om kortet. Hvis du klikker på filnavnet på et sjåførkort, tas du til siden Sjåførkort hvor du kan se flere detaljer om kortet.

Merk: Du bør sørge for at alle gjenværende data har blitt overført fra kortet etter at det har utløpt.

 • Maks. antall sjåførkortnedlastinger nådd

Dette viser kjøretøyene som har nådd maksimalt antall tillatte sjåførkortnedlastinger. Hvis du klikker på navnet på kjøretøyet, tas du til siden Filarkiv hvor du kan se alle nedlastede filer for kjøretøyet.

 • Nyheter

Her publiseres nyhetsmeldinger i forbindelse med Scania Fartsskriverportal. Klikk på rubrikken for å lese hele meldingen.

Hurtigguide – Scania Fartsskriverportal

Klikk her for å åpne Hurtigguide for Scania Fartsskriverportal. Du kan lære mer om hvordan du bruker portalen fra Hurtigguiden.

For å kunne lese Hurtigguiden, må du ha Adobe Reader installert på datamaskinen. Klikk her for å laste ned programmet gratis fra Adobes nettsted.

Vanlige spørsmål

Klikk her for å lese dokumentet Vanlige spørsmål. Dokumentet inneholder svar på vanlige spørsmål om portalen.

For å kunne lese dokumentet, må du ha Adobe Reader installert på datamaskinen. Klikk her for å laste ned programmet gratis fra Adobes nettsted.

Oversikt

Klikk på Oversikt for å finne ut mer om portalens struktur og hvordan du navigerer i portalen.

Guidet tur

Klikk her for å få tilgang til en side hvor du kan få en guidet tur i portalen og portalens funksjoner. Siden åpnes i en ny fane. For å få tilgang til den guidede turen, må du først registrere deg på siden.

Attesteringsskjema

Klikk her for å gå til en side der du kan skrive ut et sertifikat for aktiviteter. Bruk dette sertifikatet til å rapportere årsaker til aktiviteter som kan være nødvendige på grunn av sykdom eller lovstridig kjøring.

I visse land kan sertifikatet kreves som bevis for at sjåføren har overholdt reglene for kjøretid og hvileperioder. Alle felter må fylles ut for at sertifikatet skal være gyldig. Sertifikatet må også underskrives av både sjåfør og en firmarepresentant.

Overtredelsesstatistikk

Vinduet viser en tabell over antall overtredelser som førerne har begått i løpet av en valgt tidsperiode. Du har også muligheten til å opprette en rapport om overtredelsene. Bare førere som har begått minst én overtredelse i løpet av den valgte tidsperioden, vises i overtredelsesstatistikken.

Detaljene som vises, er:

 • førernavn.
 • valgt tidsperiode

Merk: Tidsperioden beregnes ut fra siste registrerte aktivitet i førerens filer med fartsskriverdata. Dette betyr at tidsperioden i lista er forskjellig for forskjellige førere.

 • antallet overtredelser føreren har begått i løpet av den valgte perioden. Overtredelsene deles inn i kjøretidsovertredelser og arbeidstidsovertredelser. Hvis du vil vise arbeidstidsovertredelser, må du aktivere dette på siden Innstillinger > Arbeidstidsovertredelser.

Valgt tidsperiode

 1. Klikk for å åpne et forgrunnsvindu hvor du kan stille inn tidsperioden som statistikken skal vise.
 2. Klikk og dra den svarte pila for å velge antall dager tidsperioden skal dekke. Velg en verdi mellom 1 og 90 dager. Standardinnstillingen er 30 dager.
 3. Klikk på Lagre.
 • Klikk Avbryt for å avslutte uten å lagre.

Tilbakestille tidsperiode

 1. Klikk for å åpne et forgrunnsvindu hvor du kan stille inn tidsperioden som statistikken skal vise.
 2. Klikk Tilbakestill til standardinnstillinger. Detaljene tilbakestilles til de opprinnelige innstillingene.
 3. Klikk på Lagre.
 • Klikk Avbryt for å avslutte uten å lagre.

Opprett rapport

 1. Velg føreren som du ønsker å opprette rapport for.
 2. Klikk i Rapport-kolonnen for å opprette rapporten Kun overtredelser.
 3. Rapporten vil bli lastet ned som en fil. Du vil se den nedlastede filen i nettleseren. Du kan også finne filen blant de nedlastede filene på datamaskinen.

Se Rapporter for førere for mer informasjon om rapporten.

Forsinkede nedlastinger

Nedlastinger som burde ha vært foretatt, men som fortsatt er utestående, vises her. Når du klikker på raden til en viss nedlasting, åpnes Påminnelser og gir detaljert informasjon om forsinkelsen og påminnelsene som har blitt sendt.

Se Påminnelser for mer informasjon.

Siste overførte filer

En liste over de sist overførte filene vises her. Detaljene som vises, er:

 • kjøretøy eller fører som filen kom fra.
 • dato filen ble overført

Når du klikker på raden for en fører eller et kjøretøy, åpnesFilarkiv, og viser filer for føreren eller kjøretøyet.

Se Filarkiv for mer informasjon.