Járműadatok

Ezen az oldalon a járműveinek áttekintő táblázatát tekintheti meg. A táblázatban felsorolt járművek rendelkeznek Scania Tachográf Szolgáltatások előfizetéssel.

A megjelenített adatok mindig a jármű tulajdonjogának megszerzésétől indulnak. Ezért ha épp most vásárolta a járművet, akkor nem jelenik meg semmilyen információ a járműre vonatkozóan, amíg nem töltenek fel a jármű tulajdonjogának átvétele után rögzített adatokat tartalmazó fájlt.

Ezen az oldalon nem lehet módosításokat végezni.

Megjegyzés: Az oldalon megjelenő összes információ a járműállományokból származó utolsó regisztrált adatokon alapul.

Csoport kiválasztása

Kiválaszthatja, hogy melyik csoportra vonatkozóan jelenjenek meg az információk. Kattintson a lehetőségre a csoport beállításainak megadásához.

  1. Válassza ki a Csoport listában azt a csoportot, amelyre vonatkozóan szeretné megjeleníteni a járműveket.
  • Az összes jármű megjelenítéséhez válassza az Összes lehetőséget. Így azokat a járműveket is láthatja, amelyek nem tartoznak egyik csoporthoz sem.

A táblázatban olvasható részletek

Rendsz. : A jármű rendszáma.

Cég zárolási állapot: Itt látható, hogy a tachográf zárolva van-e egy üzembentartói kártyához vagy nem. Ezt a lakat szimbólum jelzi. Ha a tachográf zárolt, látható, hogy a zárolás a megfelelő céghez történt-e. Ezt a lakat melletti állapotjelző mutatja.

További információ a Céges zárolási állapot részben található a különböző állapotokról.

Zárolva az üzembentartói kártyához: Az üzembentartói kártya száma amelyhez a tachográf zárolva van.

Kártya birtokosa: Annak a cégnek a neve, amely annak az üzembentartói kártyának a tulajdonosa, amihez a jármű zárolva van.

Következő tachográf kalibrálás: Az a dátum, amikor végre kell hajtani a tachográf következő kalibrálását. A tachográf kalibrálását kétévente kell elvégezni. Miután elvégezték a kalibrálást, és tachográf fájl érkezett a járműtől, a dátum át fog váltani a következő kalibrálás végrehajtásának előírt dátumára.

Csoport tagság: Válassza ki az(oka)t a csoporto(ka)t, amely(ek)be a jármű tartozik. Kattintson a lehetőségre a Csoportok mellett a csoport beállításainak megadásához.

Cég zárolási állapot

Az Ön járműveiben elhelyezett tachográfokat az Ön cégéhez tartozó kártyához kell zárolni. Ha a tachográfot az Ön cégéhez zárolták, ez azt jelenti, hogy csak ez a cég az, amely hozzáférhet az adatokhoz. A zárolatlan tachográfok adataihoz jogosulatlan személyek is hozzáférhetnek. Emiatt, a céges adatok sértetlensége érdekében fontos a tachográf zárolása.

Ha a tachográf zárolása nem megfelelő, pl. nem az Ön cégéhez tartozó kártyához van zárolva, ez az Ön cége számára hiányzó adatokhoz vezethet. Későbbi ellenőrzés során ez esetleges birság kockázatát jelenti, mivel törvényi követelmény az összes vezetői kártyák adatainak megőrzése.

A Céges zárolás oszlopban látható a járművek céges zárolási állapota.

A megjelenített állapotokról bővebb információ, valamint javaslatok a követendő eljárásra, a különböző állapotjelzések mellett találhatók.

Helyes zárolás

A kártya melyhez a tachográfot zárolták ugyanahhoz a céghez tartozik, mint az a kártya, amellyel a legutóbbi alkalommal a rögzített adatokat letöltötték. Nincs probléma a jármű céges zárolásával.

Helytelen zárolás

A kártya melyhez a tachográfot zárolták nem ugyanahhoz a céghez tartozik, mint az a kártya, amellyel a legutóbbi alkalommal a rögzített adatokat letöltötték. Ez azt jelenti, hogy a tachográf adatait nem lehet letölteni. Emiatt a járművezető tevékenységei hiányozni fognak, amely ellenőrzés esetén súlyos szabálytalanságnak minősülhet. A tachográf vagy nem megfelelő üzembentartói kártyához van zárolva, vagy nem megfelelő üzembentartói kártya használatával történt az adatletöltés. A nem megfelelő üzembentartói kártyához zárolt jármű gyakran előfordul ha a jármű tulajdonosa megváltozik és a korábbi tulajdonos nem oldja fel a tachográf zárolását. Vagy, az új tulajdonos nem zárolta a tachográfot saját cégéhez.

A lehetséges megoldás: Ellenőrizze a táblázatban, hogy a tachográf egy olyan kártyához van zárolva, ami cégéhez tartozik. Ha a tachográf másik céghez van zárolva, a zárolást módosítani kell egy olyan kártyára amely az Ön cégének birtokában van. Az új üzembentartói kártyára vonatkozó információ amelyhez a tachográf zárolva van, a következő adatletöltés megtörténte után jelenik meg.

Ha a tachográf az Ön cégéhez zároltként jelenik meg, akkor ellenőrizni kell a kártyát amelynek használatával az utolsó regisztrált adatletöltést végezték. Ha a letöltés távolról történt, lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálattal.

Zárolt, még nincs megfelelően megerősítve

A tachográf zárolt, de továbbra sincs információ arról, melyik üzembentartói kártyához kellene a tachográfot zárolni. Emiatt nem lehetséges megállapítani, hogy a zárolás helyes vagy helytelen.

A lehetséges megoldás: Várja meg a következő letöltést a helyes céges zárolás részleteivel. A letöltés legkorábban a zárolást követő napon történhet. A rendszer ekkor meg tudja állapítani, hogy a zárolás helyes vagy helytelen. Ha ennél hamarabb kívánja megtudni az állapotot, az üzembentartói kártya és a kártyatulajdonos részleteit ellenőrizheti ezen az oldalon. Ha ezek az adatok azonosak cége adataival, akkor a zárolásnak helyesnek kell lennie.

Nincs zárolás

A tachográf nincs üzembentartói kártyához zárolva. Ez azt jelenti, hogy jogosulatlan személyek hozzáférhetnek a tachográf adataihoz.

A lehetséges megoldás: Zárolja a tachográfot egy a cégéhez tartozó üzembentartói kártyához. A tachográf zárolása után abból adat csak a céghez tartozó üzembentartói kártyával tölthető le.

Ismeretlen

Nincs információ arról, hogy a tachográf üzembentartói kártyához lenne zárolva.

A lehetséges megoldás: Várja meg a következő letöltést a céges zárolás részleteivel.