Előfizetéssel kapcsolatos információ

Ezen az oldalon a járműveinek előfizetéseivel kapcsolatos információkat tekintheti meg. Ezen az oldalon nem lehet módosításokat végezni. Ha szeretné módosítani az előfizetését, kérjük vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével.

A táblázatban olvasható részletek

Rendszám : A jármű rendszáma.

Előfizetések: Milyen típusú szolgáltatási csomaggal rendelkezik a jármű. A különböző szolgáltatási csomagokkal kapcsolatos, további információkat lásd az Előfizetés részben.

Kezdő dátum: A jármű előfizetésének aktiválási dátuma.

Tachográf adatok feltöltése: Hogyan történik a tachográf adatok feltöltése a járműből. További tájékoztatás a Tachográf adatok feltöltése részben érhető el.

Gépjárművezetői kártya adatok feltöltése: Hogyan történik a gépjárművezetői kártya adatok feltöltése a járműből. További tájékoztatás a Gépjárművezetői kártya adatok feltöltése részben érhető el.

Előfizetések

Három különböző szolgáltatási csomag létezik járművek számára:

Alap: A járműhöz nem érhetőek el a tachográf adatok távletöltését is tartalmazó szolgáltatások. A fájlok feltöltése a tachográfról manuálisan történik.

Az ilyen szolgáltatási csomaggal rendelkező járművek esetén a márkakereskedő örömmel segít Önnek a tachográf adatletöltésében. A feltöltött adatok tárolása a Scania Tachográf Portálon történik.

Távletöltés:A járműhöz elérhetőek a tachográf adatok távletöltését is tartalmazó szolgáltatások.

Távletöltés plusz: A járműhöz elérhetőek a tachográf adatok távletöltését is tartalmazó szolgáltatások. Az ilyen előfizetéssel rendelkező járművek esetében a járművezetőkre és járművekre vonatkozó letöltési intervallumot is be lehet állítani.

Az ilyen előfizetéssel rendelkező járművek esetén manuális távletöltést is elindíthat. Ez normál esetben nem szükséges, mivel a távletöltés rendszeres időszakonként megtörténik. Mindazonáltal kivételes esetekben szükség lehet rá, hogy biztosítható legyen a legfrissebb tachográfadatok rendelkezésre állása a járműről.

Tachográf adatok feltöltése

A járműhöz tartozó szolgáltatási csomagtól függően eltérő módon kerülhet sor a feltöltésre.

Manuálisan, a portálon keresztül: Ha Ön az Alap szerviz csomaggal rendelkezik, akkor a tachográf fájlok feltöltése manuálisan, a Scania Tachográf Portál vagy a Scania Tachográf Portál szerviz segítségével történik. A márkakereskedője örömmel segít Önnek a tachográf adatok feltöltésében.

Automatikusan, havonta: Ha Ön a Távletöltés csomaggal rendelkezik, akkor a tachográf adatok feltöltése automatikusan, havonta történik. A feltöltések végrehajtásának dátumát az előfizetés kezdő dátuma határozza meg. Ha például május 5. volt a kezdő dátum, akkor a feltöltésre minden hónap 5. napján kerül sor. Ezért a jármű adatainak első feltöltésére június 5-én fog sor kerülni. Ha a kezdő dátum május 31. napja volt, akkor a 31 napos hónapok 31. napján kerül sor a feltöltésre. A nem 31 napos hónapok esetében ehelyett a következő hónap 1. napján kerül sor a feltöltésre. A júniusi feltöltésre például július 1-jén fog sor kerülni.

Automatikusan, a járműre vonatkozóan beállított időközönként: Ha rendelkezik Távletöltés plusz szolgáltatási csomaggal, akkor a Beállítások > Jármű > Letöltési intervallumok oldalon beállíthatja, hogy az egyes járművek esetében milyen gyakran kerüljön sor a tachográfletöltésekre. A letöltésre automatikusan, a beállított időközönként kerül sor.

Gépjárművezetői kártya adatok feltöltése

A jármű előfizetéséhez tartozó szerviz csomagtól és a beszerelt berendezéstől függően eltérő módon kerül sor a gépjárművezetői kártyán lévő adatok feltöltésére. A gépjárművezetői kártya nincs hozzákapcsolva egy adott járműhöz. Ezért a kártyán lévő adatok feltöltésének módja attól függ, hogy milyen szolgáltatási csomaggal rendelkezik az a jármű, amelybe a kártyát behelyezték.

Manuálisan, a portálon keresztül: Ha Ön az Alap szerviz csomaggal rendelkezik, akkor a gépjárművezetői kártyán lévő fájlok feltöltése manuálisan, a Scania Tachográf Portál vagy a Scania Tachográf Portál szerviz segítségével történik.

Manuálisan, a járműben lévő kapcsolóval: Ha Ön a Távletöltés szerviz csomaggal rendelkezik, de a jármű kommunikációs egysége nem támogatja az automatikus távletöltést, akkor a gépjárművezetői kártyán lévő fájlokat a járművezető tölti fel a járműben lévő kapcsoló megnyomásával.

Automatikusan, x napos időközönként: Ha Ön a Távletöltés szerviz csomaggal rendelkezik, és a jármű kommunikációs egysége támogatja az automatikus távletöltést, akkor a gépjárművezetői kártyán lévő fájlok letöltésére automatikusan, előre meghatározott számú napból álló időszakonként kerül sor. Az intervallum számítása az előző letöltés időpontjától kezdődik. Ha egy új járművezető első alkalommal helyezi be a kártyáját a tachográfba, akkor közvetlenül a kártyáról történik az adatok letöltése. Amikor a járművezető behelyezi a kártyáját a tachográfba, a rendszer ellenőrzi, hogy elérkezett-e a kártyán lévő adatok letöltésének ideje. Ha elérkezett a kártyán lévő adatok letöltésének előre meghatározott intervallum szerinti ideje, akkor a letöltésre automatikusan sor kerül.

Automatikusan, a járművezetőre vonatkozóan beállított időközönként: Ha rendelkezik Távletöltés plusz szolgáltatási csomaggal, akkor Beállítások > Járművezetők > Letöltési intervallumok oldalon beállíthatja, hogy az egyes járművezetők esetében milyen gyakran kerüljön sor a gépjárművezetői kártyán lévő adatok letöltésére. A letöltésre automatikusan, a beállított időközönként kerül sor.