Piilotetut ajoneuvot

Tällä sivulla voit piilottaa ajoneuvot, joiden kanssa et enää halua tehdä aktiivisesti töitä Scania Digipiirturiportaalissa. Piilotetut ajoneuvot eivät enää näy missään Scanian digipiirturiportaalin luettelossa. Ajoneuvoja ei näytetä myöskään Scanian digipiirturipalveluiden lähettämissä sähköpostiviesteissä. Piilotettujen ajoneuvojen tiedostot ovat kuitenkin yhä jäljellä tiedostoarkistossa, koska olet velvollinen näyttämään tiedostot tarkastuksen yhteydessä. Jos olet piilottanut ajoneuvon, jolla on tilauksia, se on edelleen näkyvissä sivulla Tilaustiedot.

Huom: Jos piilotettua ajoneuvoa koskeva uusi tiedosto siirretään portaaliin, ajoneuvo näytetään taas automaattisesti. Ajoneuvon muistutusasetukset palautetaan samalla.

Valitse ryhmä

Voit valita ryhmän tietojen näyttämistä varten. Määritä ryhmäasetukset napsauttamalla .

  1. Valitse Ryhmä-luettelosta ryhmä, jonka ajoneuvot haluat näyttöön.
  • Valitse vaihtoehto Kaikki, jos haluat nähdä kaikki ajoneuvot. Tällöin näet myös ajoneuvot, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään.

Piilota ajoneuvo

  1. Valitse sarakkeesta Ajoneuvot ajoneuvo(t), jonka/jotka haluat piilottaa.
  • Voit valita useita vaihtoehtoja pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauttamalla kyseisiä ajoneuvoja.
  • Voit valita ryhmän ajoneuvoja pitämällä Shift-näppäintä painettuna ja napsauttamalla ryhmän ensimmäistä ja viimeistä ajoneuvoa.
  1. Piilota ajoneuvot napsauttamalla ». Ajoneuvot siirretään sarakkeeseen Piilotetut ajoneuvot.

Ajoneuvon näyttäminen uudelleen

  1. Valitse sarakkeesta Piilotetut ajoneuvot ajoneuvo(t), jonka/jotka näyttää uudelleen.
  • Voit valita useita vaihtoehtoja pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauttamalla kyseisiä ajoneuvoja.
  • Voit valita ryhmän ajoneuvoja pitämällä Shift-näppäintä painettuna ja napsauttamalla ryhmän ensimmäistä ja viimeistä ajoneuvoa.
  1. Näytä ajoneuvot uudelleen napsauttamalla «. Ajoneuvot siirretään sarakkeeseen Ajoneuvot. Ajoneuvo tai ajoneuvot näytetään nyt uudelleen sivulla Ajoneuvon tiedot. Kunkin ajoneuvon muistutusten asetukset on myös palautettu.

Automaattinen tallennus

Tiedot tallennetaan heti, kun napsautat nuolia ajoneuvojen piilottamiseksi tai näyttämiseksi. Muutokset näytetään välittömästi portaalissa.