Ajoneuvon tiedot

Tällä sivulla voit katsella taulukkoa, joka näyttää yleiskuvan ajoneuvoistasi. Taulukossa luetellut ajoneuvot ovat ajoneuvoja, joilla on Scanian digipiirturipalvelut -tilauksia.

Näytettävät tiedot ovat aina jaksolta sen jälkeen, kun ajoneuvo siirtyi omistukseesi. Siksi välittömästi ajoneuvon hankinnan jälkeen sille ei näytetä mitään tietoja, ennen kuin rekisteröityjä tietoja sisältävä tiedosto on siirretty järjestelmään omistajanvaihdoksen jälkeen.

Tällä sivulla ei voida tehdä muutoksia.

Huom: Kaikki tämän sivun tiedot perustuvat ajoneuvotiedostoista saatuihin viimeisiin rekisteröityihin tietoihin.

Valitse ryhmä

Voit valita ryhmän tietojen näyttämistä varten. Määritä ryhmäasetukset napsauttamalla .

  1. Valitse Ryhmä-luettelosta ryhmä, jonka ajoneuvot haluat näyttöön.
  • Valitse vaihtoehto Kaikki, jos haluat nähdä kaikki ajoneuvot. Tällöin näet myös ajoneuvot, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään.

Taulukon tiedot

Rek.nro: Ajoneuvon rekisterinumero.

Yrityslukon tila: Tässä näet, onko ajopiirturi lukittu yrityskorttiin vai ei. Lukkosymboli osoittaa tämän. Jos ajopiirturi on lukittu, näet myös, onko se lukittu oikeaan yritykseen. Lukon vieressä on tieto tilasta.

Katso lisätietoja eri tiloista osiosta Yrityslukon tila.

Lukittu yrityskorttiin: Sen yrityskortin numero, johon ajopiirturi on lukittu.

Kortin omistaja: Sen yrityksen nimi, joka omistaa yrityskortin, johon ajopiirturi on lukittu.

Seuraava ajopiirturin kalibrointi: Päivämäärä, jolloin ajopiirturi on seuraavan kerran kalibroitava. Ajopiirturin kalibrointi on suoritettava kahden vuoden välein. Kun kalibrointi on suoritettu ja ajoneuvosta on vastaanotettu ajopiirturitiedosto, päivämäärä muuttuu päivämääräksi, jolloin seuraava kalibrointi on suoritettava.

Ryhmän jäsenyys: Valitse ryhmä tai ryhmät, joihin ajoneuvo kuuluu. Määritä ryhmäasetukset napsauttamalla kohdan Ryhmät vieressä.

Yrityslukon tila

Ajoneuvojen ajopiirturi on lukittava korttiin, joka kuuluu yritykseesi. Kun ajopiirturi on lukittu yritykseesi, sen tiedot ovat vain yrityksesi luettavissa. Jos ajopiirturi on lukitsematon, tiedot ovat ulkopuolisten luettavissa. Ajopiirturin lukitseminen on siis tärkeää yrityksesi tietoturvan kannalta.

Jos ajopiirturi on lukittu väärin, eli korttiin, joka ei kuulu yritykseesi, yrityksen tietoja voi hukkua. Tarkastuksen yhteydessä yritys voi tällöin saada sakkoja, koska on lakisääteinen vaatimus arkistoida kaikki kuljettajakorttitiedot.

Näet ajoneuvojesi yrityslukon tilan sarakkeessa Yrityslukko.

Tässä on lisätietoja näytettävistä tiloista, ja kunkin tilan yhteydessä näkyy ehdotuksia toimenpiteistä.

Oikea lukko

Ajopiirturi on lukittu korttiin, joka kuuluu samaan yritykseen kuin kortti, jota käytettiin edellisen kerran, kun rekisteröityjä tietoja ladattiin. Ajopiirturin yrityslukossa ei ole ongelmia.

Väärä lukko

Ajopiirturi on lukittu korttiin, joka ei kuulu samaan yritykseen kuin kortti, jota käytettiin edellisen kerran, kun rekisteröityjä tietoja ladattiin. Tämä tarkoittaa, että ajopiirturin tietoja ei voida ladata. Tietoa kuljettajan toimenpiteistä jää siis puuttumaan, mitä voidaan tarkastuksen yhteydessä pitää vakavana rikkomuksena. Ajopiirturi oli lukittu väärään yrityskorttiin latauksen aikana, tai tietojen lataamiseen käytettiin väärää yrityskorttia. Ajoneuvon lukitus väärään yrityskorttiin tapahtuu usein silloin, kun ajoneuvo on siirtynyt uudelle omistajalle eikä edellinen omistaja ole avannut ajopiirturin lukitusta. Vastaavasti uusi omistaja ei ole lukinnut ajopiirturia yritykseensä.

Mahdollinen ratkaisu: Tarkista taulukosta, että ajopiirturi on lukittu korttiin, joka kuuluu yritykseesi. Jos ajopiirturi on lukittu toiseen yritykseen, se on lukittava korttiin, joka kuuluu yritykseesi. Tiedot uudesta yrityskortista, johon ajopiirturi lukitaan, näytetään seuraavan latauksen jälkeen.

Jos ajopiirturin näytetään olevan lukittuna yritykseesi, tarkista sen sijaan kortti, jota käytettiin viimeksi, kun rekisteröityjä tietoja ladattiin. Jos lataaminen tapahtui etälatauksena, ota yhteyttä paikalliseen tukipalveluun.

Lukittu, ei vielä vahvistettu oikeaksi

Ajopiirturi on lukittu, mutta ei ole tietoa siitä, mihin yrityskorttiin ajopiirturi tulisi lukita. Siksi ei ole mahdollista määritellä, onko lukko väärä vai oikea.

Mahdollinen ratkaisu: Odota, että seuraavan latauksen myötä tulee tieto oikeasta yrityslukosta. Lataus voi tapahtua aikaisintaan lukitusta seuraavana päivänä. Järjestelmä voi sitten määritellä, onko lukko väärä vai oikea. Jos haluat selvittää tilan tätä ennen, voit tarkistaa yrityskortin ja kortin omistajan tiedot tältä sivulta. Jos tiedot vastaavat oman yrityksesi tietoja, lukon pitäisi olla oikea.

Ei lukkoa

Ajopiirturia ei ole lukittu yrityskorttiin. Tämä tarkoittaa, että ajopiirturin tiedot ovat ulkopuolisten luettavissa.

Mahdollinen ratkaisu: Lukitse ajopiirturi yrityskorttiin, joka kuuluu yritykseesi. Kun olet lukinnut ajopiirturin, sen tiedot voidaan ladata vain yrityskortilla, joka kuuluu yritykseesi.

Tuntematon

Saatavana ei ole tietoa siitä, onko ajopiirturi lukittu yrityskorttiin.

Mahdollinen ratkaisu: Odota, että seuraavan latauksen myötä tulee tieto yrityslukosta.