Tilaustiedot

Voit katsella ajoneuvojesi tilaustietoja tällä sivulla. Tällä sivulla ei voida tehdä muutoksia. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos haluat muuttaa tilaustasi.

Taulukon tiedot

Rek.nro: Ajoneuvon rekisterinumero.

Tilaukset: Minkätyyppinen palvelupaketti ajoneuvolla on. Katso lisätietoja eri palvelupaketeista kohdasta Tilaus.

Aloituspäivä: Päivä, jolloin ajoneuvon tilaus aktivoitiin tai tullaan aktivoimaan.

Ajopiirturin tietojen siirto: Ajopiirturin tietojen siirtotapa ajoneuvosta. Katso lisätietoja osiosta Ajopiirturin tietojen siirto.

Kuljettajakortin tietojen siirto: Kuljettajakortin tietojen siirtotapa ajoneuvosta. Katso lisätietoja osiosta Kuljettajakortin tietojen siirto.

Tilaukset

Ajoneuvoille on olemassa kolme eri palvelupakettia:

Perus: Ajoneuvolla on palveluja, joihin ei sisälly ajopiirturin tietojen etälataus. Tiedostot siirretään ajopiirturista manuaalisesti.

Jälleenmyyjäsi auttaa mielellään tietojen siirtämisessä ajopiirtureista, jos ajoneuvollasi on tämä palvelupaketti. Siirretyt tiedot tallentuvat sitten Scania Digipiirturiportaaliin.

Etälataus:Ajoneuvolla on palveluja, joihin sisältyy ajopiirturitietojen etälataus.

Etälataus Plus: Ajoneuvolla on palveluja, joihin sisältyy ajopiirturin tietojen etälataus. Kaikissa tällä palvelulla varustetuissa ajoneuvoissa voidaan myös asettaa latausvälit kuljettajille ja ajoneuvoille.

Tällä palvelulla varustetuissa ajoneuvoissa voit myös käynnistää etälatauksen manuaalisesti. Normaaleissa olosuhteissa tätä toimintoa ei tarvita, sillä etälatauksia suoritetaan säännöllisin väliajoin. Poikkeuksellisissa tilanteissa voit kuitenkin joutua varmistamaan, että sinulla on ajoneuvon viimeisimmät ajopiirturitiedot.

Ajopiirturin tietojen siirto

Ajoneuvolle tilatun palvelupaketin mukaisesti siirtotavassa saattaa olla eroja.

Manuaalisesti portaalin kautta: Jos palvelupaketti on Perus, ajopiirturin tiedostot ladataan manuaalisesti Scania Digipiirturiportaalin tai Scania Digipiirturiportaalin Korjaamosivuston kautta. Jälleenmyyjäsi auttaa mielellään tietojen siirtämisessä ajopiirturista.

Automaattisesti kuukausittain: Jos paketti on Etälataus, ajopiirturin tiedostot ladataan automaattisesti joka kuukausi. Tilauksen aloituspäivän perusteella määräytyy, minä päivänä tiedonsiirto tapahtuu. Jos esimerkiksi aloituspäivä olisi 5. toukokuuta, tiedonsiirto tapahtuisi jokaisen kuukauden 5. päivänä. Tällöin ajoneuvon ensimmäinen tiedonsiirto olisi 5. kesäkuuta. Jos kuitenkin aloituspäivä olisi toukokuun 31. päivä, tiedonsiirto tapahtuisi 31. päivä niinä kuukausina, joissa on 31 päivää. Jos kuukaudessa ei ole 31 päivää, lataus tapahtuu silloin seuraavan kuukauden 1. päivänä. Tällöin kesäkuun tiedonsiirto olisi 1. heinäkuuta.

Automaattisesti ajoneuvolle asetetuin välein: Jos palvelupakettisi on Etälataus Plus, voit määrittää ajopiirturitietojen latausvälin kullekin ajoneuvolle sivulla Asetukset > Ajoneuvo > Latausvälit. Lataus tapahtuu automaattisesti asetettujen välien mukaan.

Kuljettajakortin tietojen siirto

Ajoneuvon palvelupaketin ja varustelun mukaisesti kuljettajakortin tietojen siirtotavassa saattaa olla eroja. Kuljettajakorttia ei ole linkitetty tiettyyn ajoneuvoon. Kortilla olevien tietojen siirrossa on siis eroja sen mukaan, mikä palvelupaketti on siinä ajoneuvossa, johon kortti on juuri syötettynä.

Manuaalisesti portaalin kautta: Jos palvelupaketti on Perus, kuljettajakortin tiedostot ladataan manuaalisesti Scania Digipiirturiportaalin tai Scania Digipiirturiportaalin Korjaamosivuston kautta.

Manuaalisesti ajoneuvossa olevalla kytkimellä: Jos palvelupaketti on Etälataus, mutta ajoneuvon tietoyhteysyksikkö ei tue automaattista etälatausta, kuljettajakortin tiedostojen lataus edellyttää, että kuljettaja painaa kytkintä ajoneuvossa.

Automaattisesti x päivän välein: Jos palvelupaketti on Etälataus ja ajoneuvon tietoyhteysyksikkö tukee automaattista etälatausta, kuljettajakortin tiedostot latautuvat automaattisesti aina tietyn päivien määrän välein. Väli alkaa edellisen latauksen ajankohdasta. Kun uusi kuljettaja asettaa korttinsa ajopiirturiin ensimmäisen kerran, tiedot ladataan suoraan kortilta. Kun kuljettaja asettaa korttinsa ajopiirturiin, järjestelmä tarkistaa, onko aika ladata tiedot kortilta. Jos esimääritetyn välin mukaisesti on aika ladata tiedot kortilta, lataus tapahtuu automaattisesti.

Automaattisesti kuljettajan asettamin välein: Jos palvelupakettisi on Etälataus Plus, voit määrittää kuljettajakortin latausvälin sivulla Asetukset > Kuljettajat > Latausvälit. Lataus tapahtuu automaattisesti asetettujen välien mukaan.