Seurantakirje

Tällä sivulla voit lisätä, muuttaa tai poistaa vastaanottajia sähköpostille Seurantakirje. Vastaanottaja lisätään antamalla vastaanottajan nimi sekä sähköpostiosoite, johon kirje lähetetään. Voit myös valita, millä kielellä kirje lähetetään vastaanottajalle.

Seurantakirje on kirje, joka sisältää ajantasaisia tietoja Scania Digipiirturiportaalista. Kun olet rekisteröinyt vastaanottajan kirjettä varten, vastaanottaja saa kirjeen joka toinen maanantai.

Seurantakirje näyttää otoksen siitä, miten hyvin yrityksesi on kirjeen lähetyshetkellä noudattanut ajo- ja lepoaikoja koskevia EU-määräyksiä, (EY) N:o 561/2006, sekä EU:n maantieliikenteen työaikadirektiiviä 2002/15/EY.

Huom: Työaikarikkomusten näyttämistä varten on aktivoitava kyseinen valinta sivulla Asetukset > Työaikarikkomukset.

Seurantakirje sisältää useita eri kenttiä, jotka esittävät ajopiirturin tietoja eri alueilta. Seurantakirje näyttää nopeasti ja selkeästi, onko yrityksen keskityttävä johonkin tiettyyn alueeseen.

Lisää vastaanottaja

 1. Napsauta Lisää vastaanottaja.
 2. Kirjoita vastaanottajan nimi kohtaan Nimi. Tämä tieto on valinnainen, joten voit jättää kentän tyhjäksi.
 3. Anna vastaanottajan sähköpostiosoite kohtaan Sähköpostiosoite. Vastaanottajalle voidaan antaa useita sähköpostiosoitteita. Sähköpostiosoitteet erotetaan toisistaan pilkulla.
 4. Valitse kohdassa Kieli, millä kielellä viesti lähetetään vastaanottajalle.
 5. Lisää vastaanottaja napsauttamalla .
 • Napsauta , jos haluat jatkaa tallentamatta.

Muuta vastaanottajan tietoja

 1. Napsauta sen vastaanottajan kohdalla, jonka tietoja haluat muuttaa.
 2. Muuta vastaanottajan tietoja.
 3. Voit tallentaa tiedot napsauttamalla .
 • Napsauta , jos haluat jatkaa tallentamatta.

Poista vastaanottaja

 1. Napsauta poistettavan vastaanottajan kohdalla. Kun vastaanottajat on poistettu, he eivät enää vastaanota seurantakirjeitä.

Tietojen lajittelu

Napsauta sarakkeen otsikkoa siinä sarakkeessa, jonka mukaan haluat lajitella tiedot. Tiedot lajitellaan oletuksellisesti nousevassa järjestyksessä. Kun napsautat sarakkeen otsikkoa, lajittelu vaihtuu nousevan ja laskevan välillä.