Latausvälit

Tällä sivulla voit myös asettaa aikamäärän, jonka jälkeen seuraava latausmuistutus lähetetään suoritetun latauksen jälkeen. Muistutukset lähetetään asiakkaalle sähköpostitse ja kyseiselle kuljettajalle tekstiviestinä.

Voit myös asettaa, kuinka usein kuljettajakorttien lataukset on suoritettava. Latausväli on kuitenkin voimassa vain silloin, kun kuljettajiesi ajamissa ajoneuvoissa on palvelupaketti Etälataus Plus. Jotta latausmuistutuksia voidaan vastaanottaa ja kuljettaja saadaan näkyville latausvälien ja muistutusvälien sivuilla, kuljettaja on merkittävä aktiiviseksi.

Huom: Automaattisen kuljettajakortin latauksen edellytyksenä on, että kuljettajasi ajavat ajoneuvoja, joissa on tuki automaattiselle kuljettajakortin lataukselle ja palvelupaketti Etälataus tai Etälataus Plus. Jos kuljettaja ajaa jonkin aikajakson vain ajoneuvoilla, joissa ei ole toiminnon tukea, automaattinen lataus suoritetaan vasta sitten, kun ajoneuvossa on tämä palvelu.

Muistutusasetusten muuttaminen

 1. Valitse kuljettaja tai kuljettajat, joiden asetuksia haluat muuttaa.
 • Voit valita useita kuljettajia pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauttamalla kyseisiä kuljettajia.
 • Voit valita luettelossa peräkkäin olevan ryhmän kuljettajia pitämällä Shift-näppäintä painettuna ja napsauttamalla ryhmän ensimmäistä ja viimeistä kuljettajaa.
 1. Napsauta Vaihda valinta
 2. Syötä seuraavat tiedot:
 • Latausvälit: Syötä päivien lukumäärä kuljettajakortin latausvälille. Väli on voimassa vain silloin, kun kuljettajasi ajamissa ajoneuvoissa on palvelupaketti Etälataus Plus.
 • Muistutusvälit: Syötä viimeisimmästä kuljettajakortin lataustapahtumasta laskettu päivien lukumäärä, jonka jälkeen muistutus on lähetettävä.
 • Tekstiviesti: Valitse haluatko, että latausmuistutukset lähetetään tekstiviestinä nykyiselle kuljettajalle.  Muistutus lähetetään matkapuhelinnumeroon, joka on määritetty sivulla Asetukset > Kuljettaja > Kuljettajan tiedot.
 • Aktiivinen: Aktivoi latausmuistutukset merkitsemällä tämä kohta. Muistutukset lähetetään automaattisesti sähköpostitse. Muistutus lähetetään sähköpostiosoitteeseen, joka on määritetty sivulla Asetukset > Asiakkaan tiedot.

Huom:Jotta kuljettaja saadaan näkyville muilla latausvälejä ja muistutusvälejä koskevilla sivuilla, hänet on merkittävä aktiiviseksi.

 1. Napsauta Tallenna.
 • Poistu tallentamatta muutoksia napsauttamalla Peruuta.