Kuljettajan tiedot

Voit tehdä seuraavat muutokset tässä:

 • Muuta kuljettajan tietoja. Voit muuttaa seuraavia tietoja: ajokortin voimassaoloaika, kuljettajan tunniste, puhelinnumero ja kieli.
 • Piilota kuljettaja. Voit siirtää kuljettajan piilotettujen kuljettajien luetteloon. Piilotetut kuljettajat eivät enää näy Scanian digipiirturiportaalin luetteloissa tai Scanian digipiirturipalveluiden lähettämissä sähköpostiviesteissä. Myöskään muistutuksia ei lähetetä piilotetuille kuljettajille. Piilotettujen kuljettajien tiedostot ovat kuitenkin yhä jäljellä tiedostoarkistossa, koska sinä olet vastuussa tiedostojen säilytyksestä vähintään yhden vuoden ajan. Jos haluat näyttää kuljettajan uudelleen, tee tämä sivulla Asetukset > Kuljettajat > Piilotetut kuljettajat.

Valitse ryhmä

Voit valita ryhmän tietojen näyttämistä varten. Määritä ryhmäasetukset napsauttamalla .

 1. Valitse Ryhmä-luettelosta ryhmä, jonka kuljettajat haluat näyttöön.
 • Valitse vaihtoehto Kaikki, jos haluat nähdä kaikki kuljettajat. Tällöin näet myös kuljettajat, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään.

Taulukon tiedot

Nimi: Kuljettajan koko nimi kuljettajakortin mukaisessa muodossa. Tämä tieto ladataan automaattisesti kuljettakortilta.

Kuljettajakortti: Kuljettajan kuljettajakortin numero. Tämä tieto ladataan automaattisesti kuljettakortilta.

Voimassaoloaika: Kuljettajakortin viimeinen voimassaolopäivä. Tämä tieto ladataan automaattisesti kuljettakortilta.

Ajokortti: Kuljettajan ajokortin viimeinen voimassaolopäivä. Tätä tietoa ei ladata automaattisesti, joten päivä on syötettävä manuaalisesti.

Ryhmän jäsenyys: Ryhmät, joihin kuljettaja kuuluu. Voit lisätä kuljettajan eri ryhmiin sivulla Asetukset > Ryhmät.

Tunniste: Kuljettajan tunniste (vapaa teksti). Voit kirjoittaa tähän kenttään esimerkiksi työntekijänumeron tai käyttäjänimen.

Puhelinnumero: Kuljettajan puhelinnumero. Muistutukset kuljettajakortin tietojen latauksesta lähetetään tekstiviesteinä tähän puhelinnumeroon.

Kieli: Kuljettajan puhuma kieli. Kuljettajalle lähetettävät tiedot ovat tämänkielisiä, ja kuljettajan rikkomusraportit laaditaan tällä kielellä. Kielen oletusasetus on sama kuin asiakkaan kieli, mutta sitä voidaan muuttaa. Raportti luodaan siinä tapauksessa sekä kuljettajan että asiakkaan kielellä.

Kuljettajan tietojen muuttaminen

 1. Valitse kuljettaja tai kuljettajat, joiden tietoja haluat muuttaa.
 • Voit valita useita kuljettajia pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauttamalla kyseisiä kuljettajia.
 • Voit valita luettelossa ryhmän kuljettajia pitämällä Shift-näppäintä painettuna ja napsauttamalla ryhmän ensimmäistä ja viimeistä kuljettajaa.
 • Kun napsautat ikkunan alarivillä olevaa kirjainta, näyttöön tulevat kaikki kuljettajat, joiden nimi alkaa kyseisellä kirjaimella.
 1. Napsauta Vaihda valinta

Tapahtuu seuraavaa:

 • Kaikki valitut kuljettajat siirretään luettelon yläosaan.
 • Ajokortin viimeisen voimassaolopäivän, tunnisteen, puhelinnumeron ja kielen kentät avautuvat valituille kuljettajille, jolloin niitä voidaan muuttaa.
 1. Syötä valitsemasi kuljettajan tai valitsemiesi kuljettajien tiedot.
 2. Tallenna tiedot napsauttamalla .
 • Peruuta napsauttamalla . Aikaisemmat tiedot palautetaan.

Piilota kuljettaja

Jollet enää halua tehdä aktiivisesti töitä kuljettajan kanssa portaalissa, voit piilottaa kuljettajan. Piilotetut kuljettajat eivät enää näy missään Scanian digipiirturiportaalin luettelossa. Piilotettujen kuljettajien tiedostot ovat kuitenkin yhä jäljellä tiedostoarkistossa, koska sinä olet vastuussa tiedostojen säilytyksestä vähintään yhden vuoden ajan.

 1. Valitse kuljettaja(t), jo(t)ka haluat piilottaa. Valitut kuljettajat siirretään piilotettujen kuljettajien luetteloon.
 • Voit valita useita kuljettajia pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauttamalla kyseisiä kuljettajia.
 • Voit valita luettelossa peräkkäin olevan ryhmän kuljettajia pitämällä Shift-näppäintä painettuna ja napsauttamalla ryhmän ensimmäistä ja viimeistä kuljettajaa.
 1. Napsauta Piilota valitut. Kuljettaja siirretään sivulle Piilotetut kuljettajat. Kaikki kuljettajaa koskevat tiedot piilotetaan portaalissa. Jos päätät ottaa kuljettajan uudelleen näyttöön, kaikki tiedot palautetaan.

Tietojen lajittelu

Napsauta sarakkeen otsikkoa siinä sarakkeessa, jonka mukaan haluat lajitella tiedot. Tiedot lajitellaan oletuksellisesti nousevassa järjestyksessä. Kun napsautat sarakkeen otsikkoa, lajittelu vaihtuu nousevan ja laskevan välillä.