Palvelun kuvaus: Scanian digipiirturipalvelut

Päivitetty: 13.04.2021

Sisältö

Scanian digipiirturipalvelut

Perus

Etälataus

Etälataus Plus

Yrityskorttihotelli

Tiedonsiirto

Verkkopalvelu Scanian digipiirturipalveluille

Tiedonhallinta

Tietovirrat

Tietoluokat

Säilytysajat

Ajopiirturiin liittyvien tietojen lähettäminen

Tietoturva

GDPR ja asianomaiset osapuolet

Tekniset vaatimukset

Käytettävyys

Käytettävyyden laskeminen

Kunnossapito

Käyttäjätuki

Vastuuvapauslauseke

Scanian digipiirturipalvelut

Scanian digipiirturipalvelut auttaa kuljetusyrityksiä lukemaan tietoja ajoneuvojensa ajopiirtureista ja niissä olevista kuljettajakorteista. Palvelu tallentaa tiedot keskustietokantaan. Järjestelmä tukee automaattisia etälatauksia, mutta myös korjaamo tai asiakas voi lähettää tiedot myös itse.

Järjestelmä analysoi lähetettyjen tiedostojen sisällön rikkomusten havaitsemiseksi ja tukee työprosessia uusien rikkomusten estämiseksi. Käyttäjä voi ladata tiedot myöhemmin, jos niitä pyydetään esimerkiksi viranomaisvalvontaa varten.

Scanian digipiirturipalvelut tarjoaa erilaisia palvelupaketteja. Jokainen palvelupaketti sisältää yhden tai useampia palveluja. Taulukosta on nähtävissä, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä eri paketeissa.

Ominaisuus/palvelupakettiPerusEtälatausEtälataus PlusYrityskorttihotelli
MuistutuksetXXX
TiedostoarkistoXXX
AnalyysiXXX
RikkomuksetXXX
Manuaalinen tiedostonsiirto tietokoneestaXXX
Tietojen käyttö verkkopalvelun kauttaXXX
EtälataussovelluksetXX
TapahtumalokiXX
KalenteriXX
Kuljettajakortin tietojen siirto voidaan käynnistää myös manuaalisesti ajoneuvosta painamalla kojelaudassa olevaa painikettaXX
Kuljettajakortin ja ajopiirturin tiedot siirretään automaattisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisin väliajoinXX
Kuljettajakortin ja ajopiirturin tietojen aikataulutettujen lähetysvälien muuttaminenX
Keskusyrityskortin tallennusX

Perus

 • Siirry Scania Digipiirturiportaaliin https://digi.scania.com
 • Manuaalinen tiedostonsiirto: Kuljettajakortti- ja ajopiirturitiedostojen manuaalinen siirto tietokoneelta Scania Digipiirturiportaaliin.
 • Sovellus tietojen lataamiseen kuljettajakortilta tietokoneelle.
 • Tiedostoarkisto: Pääsy kaikkiin kuljettajakortti- ja ajopiirturitiedostoihin, jotka asiakas on siirtänyt Scania Digipiirturiportaaliin.
 • Kalenteri: Yhteenveto kuljettajakortti- ja ajopiirturitietojen suoritetuista ja aikataulutetuista latauksista. Kalenteri sisältää myös yrityskortin vanhentumispäivät.
 • Muistutukset: Mahdollisuus saada tekstiviesti- ja/tai sähköpostihälytykset kuljettajakortti- ja ajopiirturitietojen lataamisesta, kun latauksia ei ole tehty ajoissa. Mahdollisuus määrittää näiden tietojen vastaanottajat.
 • Analyysi: Luo raportit Scania Digipiirturiportaaliin tallennettujen kuljettajakortti- ja ajopiirturitiedostojen tietojen perusteella.
 • Rikkomusten käsittely: Tuki, jolla varmistetaan, että kaikki Scania Digipiirturiportaaliin tallennetut rikkomukset hoidetaan.
 • Pääsy tietoihin: Siirry kuljettajakortti- ja ajopiirturitietoihin verkkopalveluintegroinnin kautta.

Etälataus

Peruspaketin sisällön lisäksi mukana on myös seuraavat toiminnot:

 • Etälataus: Etätiedonsiirtopalvelu, joka lähettää kuljettajakortti- ja ajopiirturitiedot ajoneuvosta Scania Digipiirturiportaaliin. Tiedot siirretään paikallisen matkapuhelinverkon kautta Scania Communicatorilla (katso Tiedonhallinta). Kuljettajakortti- ja ajopiirturitiedot siirretään automaattisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisin väliajoin. Kuljettajakortin tietojen siirto voidaan käynnistää myös manuaalisesti ajoneuvosta painamalla kojelaudassa olevaa painiketta.
 • Sovellus kuljettajakortti- ja ajopiirturitietojen etälataukseen
 • Tapahtumaloki: Yksityiskohtaiset lokit kuljettajakortti- ja ajopiirturitiedostoista, jotka on siirretty Scania Digipiirturiportaaliin.

Etälataus Plus

Etälataus-paketin sisällön lisäksi mukana on myös seuraavat toiminnot:

 • Mahdollisuus säätää ajopiirturi- ja kuljettajakorttitietojen aikataulutettuja latausvälejä.
 • Ajopiirturitietojen lataus voidaan käynnistää myös manuaalisesti Scania Digipiirturiportaalin kautta. Ajopiirtureista ladatut tiedot sisältävät kahden viime kuukauden aktiviteetit ja tiedot ajonopeudesta.

Yrityskorttihotelli

Yrityskorttihotelli-palvelussa Scania käsittelee asiakkaiden yrityskortit Saksassa sijaitsevan kolmannen osapuolen toimittajan kautta. Palvelu mahdollistaa ajopiirturi- ja kuljettajakorttitiedostojen etälatauksen autentikoinnin ajopiirturin kanssa. Tiedot lähetetään suoraan ja tallennetaan Scanian palvelimille jatkoanalyysejä varten. Kolmannen osapuolen toimittajalla ei ole pääsyä sisältöön.

Yrityskorttihotelli-palvelun edellytyksenä on, että asiakkaalla on vähintään yksi ajoneuvo, jossa on Etälataus- tai Etälataus Plus -palvelu sekä Yrityskorttihotellin lisäosa. Asiakkaan on myös varattava vähintään yksi yrityskortti Saksassa sijaitsevassa Keskuskorttihotellissa aktivointia varten.

Tiedonsiirto

Verkkopalvelu Scanian digipiirturipalveluille

Pääsy ajopiirturin verkkopalveluun. Yksi palvelupaketeista Perus, Etälataus tai Etälataus Plus vaaditaan. Verkkopalvelussa luettavissa olevat tiedot on kuvattu tarkemmin Scania Developer Portalissa. Asiakas voi ottaa yhteyttä Scania-jälleenmyyjään verkkopalvelun käyttöä varten.

Tiedonhallinta

Tietovirrat

Koskee Etälataus- ja Etälataus Plus -palvelupaketteja.

Ajoneuvojen tai moottoreiden ja Scanian välinen viestintä tapahtuu Scania Communicatorin – ajoneuvon sisällä olevan telematiikkayksikön (TCU) – ja ajoneuvon ulkopuolella olevan telematiikkayksikön välillä.

Scanian tällä hetkellä myymä telematiikkayksikkö C300 on Scanian kolmannen sukupolven telematiikkayksikkö. Jokainen sukupolvi tarjoaa enemmän laskentatehoa, paremman turvallisuuden ja tuen uuden sukupolven mobiiliverkoille. C300 asennetaan kaikkiin ajoneuvoihin tai moottoreihin lukuun ottamatta ajoneuvoja, joissa ei ole CAN-verkkoliittymää. C300 koostuu ajoneuvon tai moottorin tietokoneverkkoon yhdistetyistä laitteista. C300 parantaa tietoturvaa ja voi muodostaa yhteyden mobiiliverkkoon ja lähettää salattua dataa Scanian palveluihin.

Ajoneuvon sisällä oleva telematiikkayksikkö lähettää tietoja ajoneuvon ulkopuolella olevalle telemaatikkayksikölle matkapuhelinverkon kautta. Matkapuhelinoperaattori välittää kaiken liikenteen Scanian ajoneuvoista tai moottoreista yksityisen APN:n (Access Point Name) kautta yhteyden suojaamiseksi. Scania salaa kaikki matkapuhelinoperaattorin verkon kautta välitettävät tiedot.

Ajoneuvon ulkopuolella oleva telematiikkayksikkö on Scanian ensimmäinen yhteyspiste ajoneuvoista tai moottoreista lähetettäville tiedoille. Kaikki on toteutettu täysin pilvessä parhaan suorituskyvyn, käytettävyyden, tietoturvan ja skaalautuvuuden varmistamiseksi. Yksikkö ei tallenna mitään tietoja, vaan välittää salatut tiedot asiakkaan tilaamaan palveluun, kuten Scania Fleet Management Portaliin tai Digipiirturiportaaliin.

Tietoluokat

Scanian digipiirturipalveluissa käsiteltävät tiedot koostuvat seuraavista luokista:

 1. Yrityskortin tiedot
 2. Ajopiirturin tiedot
 3. Kuljettajakortin tiedot
 4. Käyttäjän Scania Digipiirturiportaaliin manuaalisesti syöttämät kuljettajatiedot

Yrityskorttitiedot sisältävät: kortin sisäisen sirunumeron, kortin numeron, yrityksen nimen ja vanhentumispäivän.

Ajopiirturin muistissa oleviin ajopiirturitietoihin (binäärimuoto) sisältyy:

 • tiedot kuljettajakortin numerosta sekä päivämäärä ja kellonaika, jolloin kuljettajakortti asetettiin paikalleen ja poistettiin
 • kuljettajakortin omistajan etu- ja sukunimi
 • matkamittarin lukema, jolloin kuljettajakortti asetettiin paikalleen ja poistettiin
 • ajoneuvon rekisterinumero ja -maa (korjaamohenkilöstö syöttää tämän ajopiirturin asennuksen ja kalibroinnin yhteydessä)
 • kuljettajan toimintatiedot, esim. aika ja toiminto ajopiirturin mukaan (ajo, varalla, työ, tauko/lepo)
 • työpäivän alkamisen/päättymisen maa
 • ajonopeustiedot

Kuljettajakortin muistissa oleviin kuljettajakorttitietoihin (binäärimuoto) sisältyy:

 • kortinhaltijan etu- ja sukunimi
 • kortinhaltijan syntymäaika
 • haluttu kieli
 • muut tiedot, esim. myöntänyt viranomainen, myöntänyt maa, ajokortin numero
 • erityistapahtumat; tapahtuman päivämäärä, kellonaika ja ajoneuvon rekisterinumero (esim. kuljettajakortin asettaminen ajon aikana)
 • kuljettajan toimintatiedot, esim. aika ja toiminto ajopiirturin mukaan (ajo, varalla, työ, tauko/lepo)
 • käytetyt ajoneuvot (päivämäärä mistä/mihin, ajoneuvon rekisteröintimaa ja -numero, matkamittari alku- ja loppulukemat)
 • työpäivän alkamisen/päättymisen maa

Kuljettajatiedot, jotka käyttäjä voi syöttää manuaalisesti Scania Digipiirturiportaaliin:

 • ajokortin viimeinen voimassaolopäivä
 • kuljettajan puhelinnumero (käytetään, kun järjestelmä lähettää tekstiviestillä muistutuksia myöhästyneistä latauksista)
 • kuljettajan kieli rikkomusraporteissa käyttöä varten

Yrityskorttihotellipalvelu

Korttihotellipalvelun kolmannen osapuolen toimittajalla ei ole pääsyä ajopiirturi- tai kuljettajakorttitietoihin eikä manuaalisesti syötettyihin kuljettajatietoihin. Toimittajan kanssa jaetaan vain yrityskorttitiedot, ja ainoana tarkoituksena on korttihotellipalvelun toimittaminen.

Kun asiakas peruuttaa tilauksen, kaikki tiedot poistetaan toimittajan palvelimilta.

Lisätietoja Scanian prosesseista ja niiden tarkoituksesta ja syystä on annettu Tietosuojalausunnossa osoitteessa scania.com.

Säilytysajat

Scania Digipiirturiportaaliin siirrettyjä ajopiirturi- ja kuljettajakorttitietoja säilytetään Scanian palvelimilla Ruotsissa 7 vuoden ajan. Analyysiraporttien ajopiirturi- ja kuljettajakorttitiedot ovat saatavilla Scania Digipiirturiportaalissa 24 kuukauden ajan, ellei toisin mainita.

Ajopiirturiin liittyvien tietojen lähettäminen

Perus-palvelupaketissa on ainoastaan mahdollisuus siirtää kuljettajakortti- ja ajopiirturitiedostot manuaalisesti Scania tietokoneelta Digipiirturiportaaliin.

Etälataus-palvelupaketissa kuljettajakortti- ja ajopiirturitiedot siirretään automaattisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisin väliajoin. Kuljettajakortin tietojen siirto voidaan käynnistää myös manuaalisesti ajoneuvosta painamalla kojelaudassa olevaa painiketta.

Etälataus Plus -palvelupaketissa on mahdollisuus säätää ajopiirturi- ja kuljettajakorttitietojen aikataulutettuja latausvälejä. Latausvälejä voidaan kuitenkin valita vain kerran päivässä. Ajopiirturitietojen lataus voidaan käynnistää myös manuaalisesti Scania Digipiirturiportaalin kautta ja tiedot siirretään ajoneuvosta Scania Communicatorin avulla.

Tietoturva

Scania käyttää erilaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä tietojen suojaamiseen ja tietoturvan säilyttämiseksi korkealla tasolla. Alla on lueteltu muutamia näistä menetelmistä.

 • Salaus lepotilassa (tallennustila), salaus liikkeen aikana, yksi- tai monivaiheinen todennus
 • Roolipohjainen käytönvalvonta
 • Kirjautuminen
 • Säännöllisesti päivitettävät virustorjunta-, haittaohjelmasuojaus- ja palomuuriratkaisut
 • Salassapitosopimukset (NDA), tietosuojasopimukset
 • Tietoisuus ja koulutus
 • Scanian ydinarvot ja toimintaohjeet
 • Tietoturvaohjeet
 • Penetraatiotestaus
 • Toimittaja-arviointi
 • Salasanasäännöt
 • Vaaratilanteiden hallintasuunnitelmat
 • Säännölliset katastrofien toipumistestit ja -suunnitelmat
 • Turvalliset tilat
 • Käyttöoikeuksien tarkastukset ja säännöllinen tietoturva-auditointi

GDPR ja asianomaiset osapuolet

Scania CV AB:n on noudatettava GDPR:ää (yleinen tietosuoja-asetus), tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevaa lakia Euroopan unionissa. Tämä johtuu siitä, että tietojenkäsittely tapahtuu Euroopassa ja käsiteltävät tiedot voivat liittyä tiettyyn henkilöön (esim. kuljettajaan tai asiakkaan edustajaan).

Ajopiirturipalvelujen toimitukseen liittyy useita sidosryhmiä:

 1. Asiakas
 2. Scania-korjaamo
 3. Scania-liiketoimintayksikkö (Scanian-tukkumyyjä)
 4. Scania CV AB (Ruotsi)
 5. Yrityskorttihotellin tarjoaja
 6. Digitaalisen ajopiirturin toimittaja
 7. Analyysipalvelun tarjoaja

Seuraavassa taulukossa on esitetty Scanian ja muiden sidosryhmien palvelukohtaiset GDPR-roolit. Huomaa, että “Yhteisellä rekisterinpitäjällä” tarkoitetaan henkilötietojen rekisterinpitäjää eli henkilöä, joka yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 4(7) ja 26 mukaisesti määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. ”Käsittelijä” tarkoittaa henkilötietojen käsittelijää.

Palveluihin liittyvät sidosryhmät ja niiden tehtävät GDPR-kontekstissa:

PalveluAsiakasScania-korjaamoScania-liiketoimintayksikköScania CV ABDigitaalisen ajopiirturin tai analyysipalvelujen toimittajaYrityskorttihotellin tarjoaja
PerusYhteinen rekisterinpitäjäYhteinen rekisterinpitäjäYhteinen rekisterinpitäjäYhteinen rekisterinpitäjäKäsittelijäEi sovellettavissa
EtälatausYhteinen rekisterinpitäjäYhteinen rekisterinpitäjäYhteinen rekisterinpitäjäYhteinen rekisterinpitäjäKäsittelijäEi sovellettavissa
Etälataus PlusYhteinen rekisterinpitäjäYhteinen rekisterinpitäjäYhteinen rekisterinpitäjäYhteinen rekisterinpitäjäKäsittelijäEi sovellettavissa
KorttihotelliYhteinen rekisterinpitäjäEi sovellettavissaYhteinen rekisterinpitäjäYhteinen rekisterinpitäjäEi sovellettavissaKäsittelijä
Web-palveluYhteinen rekisterinpitäjäEi sovellettavissaYhteinen rekisterinpitäjäYhteinen rekisterinpitäjäEi sovellettavissaEi sovellettavissa

Tämä vaikuttaa Scania-korjaamoihin, kun:

 1. Korjaamokäynnillä asiakas pyytää apua tiedostojen lähettämiseen esimerkiksi silloin, kun asiakkaalla on vain Perus-paketti ja siinä manuaalinen siirtotoiminto
 2. Korjaamokäynnillä asiakas pyytää apua mahdollisen rikkomuksen selvittämiseen tai vianmääritykseen.

Tämä vaikuttaa digitaaliseen ajopiirturitoimittajaan tai analyysipalvelun tarjoajaan, kun Scania CV AB tarvitsee apua vianmäärityksessä. Näissä tapauksissa kuljettajakortti- ja ajopiirturitietoja voidaan jakaa tiedostojen analysointia varten vianetsintätarkoituksessa. Kun ongelma on ratkaistu, toimittaja poistaa tiedostot.

Tekniset vaatimukset

Perus-palvelupaketilla on seuraavat tekniset vaatimukset:

 • Digitaalinen ajopiirturi

Etälataus- ja Etälataus Plus -palvelupaketeilla on seuraavat tekniset vaatimukset:

 • Scania Communicator

 • Communicator C200 1.1 tai uudempi ajopiirturitietojen automaattiseen lataamiseen

 • Communicator C200 2.1 tai uudempi kuljettajakorttitietojen automaattiseen lataamiseen

 • Digitaalinen ajopiirturi

 • Stoneridge versio SE5000 v. 7.1 tai uudempi, tai

 • Continental VDO:n versio DTCO 1381 (1.3A) tai uudempi

 • Yrityskortti ja

 • kortinlukija yhdistettynä tietokoneeseen, jossa on Internet-yhteys, tietokoneessa on oltava asennettuna Scania-etälataussovellus, tai

 • Yrityskorttihotellipalvelu

Käytettävyys

Scanian digipiirturipalvelut ovat yleensä käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa seuraavin vähimmäistavoitetasoin:

 • 98 % ajasta
 • Maanantaista perjantaihin (lukuun ottamatta Ruotsin yleisiä vapaapäiviä)
 • 08.00-17.00 CET (Keski-Euroopan aikaa).

Käytettävyyden laskeminen

Käytettävyys lasketaan taatun käytettävyysajan kokonaisaikana ajanjakson aikana vähennettynä keskeytysajalla ja se ilmoitetaan prosentteina. Käytettävyys lasketaan ilman huoltoaikaa, ts. huolto ei sisälly seisokkiaikoihin. Huoltoaika sisältää käytettävyyteen mahdollisesti vaikuttavien suunniteltujen toimenpiteiden aikajaksot, jos niitä tarvitaan teknisistä, huoltoon liittyvistä tai toiminnallisista syistä. Käytettävyys lasketaan kalenterikuukausittain.

Kunnossapito

Scanialla on oikeus suorittaa palvelun käytettävyyteen mahdollisesti vaikuttavia huolto- ja muita järjestelmähallinnollisia toimenpiteitä, jos niitä tarvitaan. Huolto voidaan suorittaa teknisistä, huoltoon liittyvistä tai toiminnallisista syistä. Scania antaa seuraavan takuun kyseisille ajoille:

 • Scania takaa, että Scania Digipiirturiportaalin käytettävyyteen mahdollisesti vaikuttavat huolto- ja muut järjestelmähallinnolliset toimenpiteet suoritetaan niin, että niistä on käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.
 • Huoltoa ja muita suunniteltuja järjestelmähallinnollisia tapahtumia koskevat viestit julkaistaan Scania Digipiirturiportaalissa mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen. Poikkeuksena on hätähuolto, joka on korjattava mahdollisimman pian.

Käyttäjätuki

Scania tarjoaa käyttäjätukea Scanian digipiirturipalveluille arkisin klo 8.00–17.00 paikallista aikaa (tämä voi vaihdella maittain). Lisätietoja tuen aukioloajoista saat ottamalla yhteyden paikalliseen Scania-tukkumyyjään.

Vastuuvapauslauseke

Jos asiakas käyttää ajopiirturitietoja ja/tai kuljettajakorttitietoja muihin tarkoituksiin kuin ajo- ja lepoaikoja koskevan lainsäädännön ja maantiekuljetuksia koskevan työaikadirektiivin noudattamiseen, tämä on asiakkaan vastuulla eikä aseta velvoitteita Scanialle. Tällaisia muita tarkoituksia voivat olla esimerkiksi ilmoitettuun ajoaikaan perustuvat palkka- tai bonuslaskelmat, matkakulujen laskeminen ja muut asiat.