Manuaalinen etälataus

Tässä voit halutessasi tehdä välittömän etälatauksen ajoneuvosta. Normaaleissa olosuhteissa tätä toimintoa ei tarvita, sillä etälatauksia suoritetaan säännöllisin väliajoin. Poikkeuksellisissa tilanteissa voit kuitenkin joutua varmistamaan, että sinulla on ajoneuvon viimeisimmät ajopiirturitiedot. Toiminto voi olla hyödyllinen esimerkiksi silloin, jos ajoneuvo myydään tai se joutuu onnettomuuteen.

Huom: Tämä sivu on vain sellaisten käyttäjien nähtävissä, jotka ovat tilanneet vähintään yhdelle ajoneuvolle Etälataus Plus -palvelun. Näkyvissä ovat vain ne ajoneuvot, joille palvelu on tilattu.

Tiedoston tiedot

Siirretty tiedosto sisältää tietoa toimenpiteistä viimeisten kahden kuukauden ajalta. Tiedosto sisältää myös täydelliset ajonopeustiedot matkoilta viimeisten 24 tunnin ajalta.

Taulukon tiedot

Rek.nro: Ajoneuvon rekisterinumero.

VIN: Ajoneuvon VIN-numero.

Viimeisimmät tiedostot: Viimeisimmän manuaalisen latauksen ajankohta. Napsauttamalla aikaa pääset Tiedostoarkisto-sivulle, jolle tiedosto on tallennettu.

Lataa ajopiirturitiedot: Aloita ajopiirturitietojen lataus napsauttamalla tätä. Jos painike on passivoitu, se tarkoittaa, että ajoneuvoon ei saada yhteyttä. Syynä voi olla se, että ajoneuvon virta on katkaistu tai että ajoneuvo ei ole matkapuhelimen peittoalueella. Virran on oltava kytkettynä koko latauksen ajan.

Tila: Viimeisimmän ajoneuvosta tehdyn latauksen tila näytetään tässä. Näet nykyisen tilan sekä latauksen aikana että latauksen jälkeen.

Nouda tiedostot

  1. Hae esiin ajoneuvo, jonka tiedostot haluat noutaa.
  2. Napsauta Lataa sarakkeessa Lataa ajopiirturitiedot.
  3. Odota latauksen etenemistä. Tämä voi kestää jopa 30 minuuttia.
  4. Tila-sarakkeessa näytetään Onnistui, kun lataus on valmis. Jos lataus epäonnistuu, siitä annetaan ilmoitus.