Ajoneuvojen raportit

Tässä voit luoda raportteja yhden tai useamman ajoneuvon matkatiedoista.Raportit perustuvat ajo- ja lepoaikoja koskeviin EU-määräyksiin, (EY) N:o 561/2006, joita sovelletaan EU-maissa sekä Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa.

Raportit

Voit luoda seuraavia raportteja:

 • Tuntemattomat kuljettajat

  Raportti näyttää, milloin ja miten kauan ajoneuvoa on käytetty ilman kuljettajakorttia ajopiirturissa.

  Kellonajat annetaan muodossa hh:mm.

  Portaalissa voit asettaa lyhyimmän raportissa näytetyn aikajakson, jonka tuntematon kuljettaja on ajanut ajoneuvoa.

  Jos asetat lyhyimmäksi näytettäväksi tuntemattoman kuljettajan ajojaksoksi esimerkiksi kolme minuuttia, näytetään kaikki esiintymät, joissa tuntemattoman kuljettajan ajama jakso on kestänyt kauemmin kuin kolme minuuttia.

  Kun valitset tämän raportin, raporttiin valitaan automaattisesti kaikki ajoneuvot, joista on saatavilla tietoja valitulta aikajaksolta.

  Valittujen ajoneuvojen valintaa ei voida poistaa.

 • Tallennetut kuljettajat

  Raportti näyttää kaikki kuljettajat, joiden kuljettajakortit on rekisteröity ajoneuvossa valitun aikajakson aikana.

  Tiedot näytetään päivää kohti. Kuljettaja on saattanut joko ajaa ajoneuvoa tai olla apukuljettajana.

  Raportti sisältää myös tiedot maasta (tai maista), jo(i)ssa matkalla on käyty. Jos kuljettaja on käynyt matkan aikana useammassa kuin yhdessä maassa, nämä tiedot luetellaan riveillä kuljettajan nimen alla.

  Raportin kaikki ajat ilmoitetaan UTC-aikoina (koordinoitu yleisaika).

  Huom: Jos osa ajoneuvoa ajaneista kuljettajista ei ole vielä siirtänyt tietojaan, raportin tiedoissa voi olla aukkoja. Tämä koskee vain aikajaksoa ajoneuvon viimeisimmästä ajopiirturin tietojen siirrosta nykyiseen päivään asti.

 • Tapahtumat ja viat

  Raportti näyttää viimeisimmät tapahtumat ja viat, jotka ajopiirturi on rekisteröinyt. Raportti näyttää myös tapahtuman tai vian tyypin.

  Seuraavat tiedot näytetään raportissa:

   • 10 viimeisintä vikaa kuljettajakortteja luettaessa.

   • 10 viimeisintä kertaa, kun ajoneuvolle rekisteröitiin mikä tahansa vika.

   • ensimmäinen vika, joka esiintyi ajopiirturin viimeisimmän kalibroinnin jälkeen.

 • Ajoneuvon käyttöraportti

  Raportti näyttää ajoajat, toimenpiteet ja ajoneuvon kuljettajat valitun jakson aikana.

  Jos kuljettaja on asettanut ja poistanut kuljettajakortin useita kertoja, nimi toistuu raportissa.

  Raportti näyttää ajoneuvon kokonaisajoajan ylärivillä kullekin päivälle.

Valitse ryhmä

Voit valita ryhmän tietojen näyttämistä varten. Määritä ryhmäasetukset napsauttamalla .

 1. Valitse Ryhmä-luettelosta ryhmä, jonka ajoneuvot haluat näyttöön.
 • Valitse vaihtoehto Kaikki, jos haluat nähdä kaikki ajoneuvot. Tällöin näet myös ajoneuvot, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään.

Ajoneuvojen raporttien luominen

 1. Valitse ajoneuvo(t), jo(i)lle haluat luoda raportin.
 • Valitse useita ajoneuvoja pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauttamalla ao. ajoneuvoja.
 • Valitse peräkkäinen ajoneuvoryhmä pitämällä Shift-näppäintä painettuna ja napsauttamalla ryhmän ensimmäistä ja viimeistä ajoneuvoa.
 1. Napsauta kenttien Aloituspäivä ja Lopetuspäivä vieressä ja valitse aikajaksoon sisältyvät päivämäärät.

Huom: Aikajakso ei saa olla yli yhden vuoden pituinen.

 1. Valitse raportti, jonka haluat luoda.
 2. Napsauta Luo raportti.

Hae ajoneuvo

Voit hakea tiettyä ajoneuvoa käyttämällä luettelon yläpuolella olevia hakukenttiä. Voit hakea rekisterinumeroa tai VIN-numeroa. Voit hakea yhtä tai molempia parametreja samanaikaisesti.

Tietojen lajittelu

Napsauta sarakkeen otsikkoa siinä sarakkeessa, jonka mukaan haluat lajitella tiedot. Tiedot lajitellaan oletuksellisesti nousevassa järjestyksessä. Kun napsautat sarakkeen otsikkoa, lajittelu vaihtuu nousevan ja laskevan välillä.

Pikaopas - Kuljettajien ja ajoneuvojen raportit

Jos haluat tietoja kuljettajien ja ajoneuvojen raporttien käytöstä, lue Pikaopas -Kuljettajien ja ajoneuvojen raportit. Saat myös tietoja siitä, mitä raporttien eri otsikot tarkoittavat.

Oppaan Pikaopas - Kuljettajien ja ajoneuvojen raportit lukeminen edellyttää, että tietokoneelle on asennettu Adobe Reader. Napsauta tästä, jos haluat ladata ohjelman ilmaiseksi Adoben web-sivuilta.