Kaikkien kuljettajien rikkomusten käsittely

Tällä sivulla näet eritellyn luettelon rikkomuksista, jotka kuljettajasi ovat suorittaneet ja joita et ole vielä käsitellyt, rikkomusten ajankohdat mukaan lukien. Voit myös käsitellä kaikki valitut rikkomukset. Ennen kuin merkitset rikkomuksen käsitellyksi, keskustele siitä rikkomuksen tehneen kuljettajan kanssa. Kuljettajan on sitten allekirjoitettava raportti. Tämän jälkeen allekirjoitettu raportti arkistoidaan yhdessä dokumentaation kanssa siltä ajalta, jolloin rikkomukset tapahtuivat. Dokumentaatioksi suositellaan ajopiirturin tulostetta.

Rikkomukset jaetaan ajoaikarikkomuksiin ja työaikarikkomuksiin, jos olet valinnut ne näytettäväksi sivulla Asetukset > Työaikarikkomukset. Ajoaikarikkomukset ovat EU:n ajo- ja lepoaikoja koskevien määräysten rikkomuksia, (EY) N:o 561/2006, kun taas työaikarikkomuksilla tarkoitetaan EU:n maantieliikenteen työaikadirektiivin 2002/15/EY rikkomuksia.  

Raportin luominen kaikille kuljettajille

  1. Muodosta kohtaa Kaikkien raportti napsauttamalla raportti kaikista rikkomuksista, jotka ovat vielä käsittelemättä.

Rikkomuksen käsittely

  1. Valitse ruutu sarakkeessa Käsittele sen rikkomuksen kohdalla, jonka haluat näyttää käsitellyksi.
  • Valitse ruutu sarakkeen yllä, jos haluat valita kaikki rikkomukset käsitellyiksi.
  1. Merkitse rikkomukset käsitellyiksi napsauttamalla Tallenna.

Huom:Kun olet käsitellyt rikkomuksen, se katoaa luettelosta. Voit kuitenkin vielä nähdä kuljettajiesi rikkomukset siirtymällä kohtaan Analyysi > Kuljettajat.

Palaa yleiskuvaan

  1. Siirry takaisin kaikkien kuljettajien rikkomusten yleiskuvaan napsauttamalla Palaa yleiskuvaan.