Rikkomusten käsittely

Tällä sivulla näet yleiskuvan kaikista yrityksesi piirissä tapahtuneista rikkomuksista, joita ei ole vielä käsitelty. Tällä sivulla voit muodostaa raportteja rikkomuksista tai jatkaa eteenpäin tarkempiin tietoihin rikkomuksista yksittäiselle kuljettajalle tai kaikille kuljettajille.

Rikkomukset jaetaan ajoaikarikkomuksiin ja työaikarikkomuksiin, jos olet valinnut ne näytettäväksi sivulla Asetukset > Työaikarikkomukset. Ajoaikarikkomukset ovat EU:n ajo- ja lepoaikoja koskevien määräysten rikkomuksia, (EY) N:o 561/2006, kun taas työaikarikkomuksilla tarkoitetaan EU:n maantieliikenteen työaikadirektiivin 2002/15/EY rikkomuksia.

Kun rikkomuksista on tulostettu raportti, niistä on keskusteltava sen kuljettajan kanssa, joka on suorittanut rikkomukset. Kuljettajan on sitten allekirjoitettava raportti. Tämän jälkeen allekirjoitettu raportti arkistoidaan yhdessä dokumentaation kanssa siltä ajalta, jolloin rikkomukset tapahtuivat. Dokumentaatioksi suositellaan ajopiirturin tulostetta.

Valitse ryhmä

Voit valita ryhmän tietojen näyttämistä varten. Määritä ryhmäasetukset napsauttamalla .

  1. Valitse Ryhmä-luettelosta ryhmä, jonka kuljettajat haluat näyttöön.
  • Valitse vaihtoehto Kaikki, jos haluat nähdä kaikki kuljettajat. Tällöin näet myös kuljettajat, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään.

Raportin luominen yksittäiselle kuljettajalle

  1. Napsauta kuljettajan nimen kohdalla, mikä luo raportin kaikista rikkomuksista, joita ei ole vielä käsitelty.

Yksittäisen kuljettajan rikkomusten käsittely

  1. Napsauta kuljettajan nimen riviä tai sarakkeessa Käsittele kuljettajan nimen rivillä. Näyttöön avautuu sivu, jolla on yksityiskohtaisia tietoja kaikista kuljettajan käsittelemättömistä rikkomuksista.

Katso yksittäisten rikkomusten käsittelyä koskevia lisätietoja kohdasta Yksittäisen kuljettajan rikkomusten käsittely.

Raportin luominen kaikille kuljettajille

  1. Napsauta Kaikkien raportti.

Kaikkien kuljettajien rikkomusten käsittely

  1. Napsauta Käsittele kaikki sivulla, jolla on kaikkien rikkomusten yleiskuva. Näyttöön avautuu sivu, jolla on yksityiskohtaisia tietoja kaikista rikkomuksista.

Katso kaikkien kuljettajien rikkomusten käsittelyä koskevia lisätietoja kohdasta Kaikkien kuljettajien rikkomusten käsittely.