Kuljettajien raportit

Tässä luodaan raportteja yhden tai useamman kuljettajan ajotiedoista. Raportit perustuvat ajo- ja lepoaikoja koskeviin EU-määräyksiin, (EY) N:o 561/2006, sekä EU:n maantieliikenteen työaikadirektiivin 2002/15/EY.

Raportit

Voit luoda seuraavia raportteja:

 • Vain rikkomukset

  Raportti näyttää yhden tai useamman kuljettajan ajo- ja lepoaikoja koskevat sääntörikkomukset sekä maantieliikenteen työaikadirektiivin rikkomukset valitun aikajakson aikana. Eri määräyksiä koskevat rikkomukset on jaettu eri sivuille raportissa.

  Voit valita, tuleeko raportin sisältää vain kuljettajat, joilla on rikkomuksia, vaiko kaikki kuljettajat. Valitse vaihtoehto Näytä vain kuljettajat, joilla on rikkomuksia, jos haluat nähdä vain ne kuljettajat, joilla on rikkomuksia kyseiseltä aikajaksolta. Tämä vaihtoehto on esimääritetty oletusarvoisesti.

  Raportin alaosassa on tilaa kuljettajan allekirjoitukselle sekä sen henkilön allekirjoitukselle, joka ilmoitti kuljettajalle rikkomuksista.

  Jos kuljettajalle on valittu jokin muu kieli, raporttiin sisältyy osuus myös tällä kielellä.

  Raportti ladataan tiedostona. Näet ladatun tiedoston selaimesi sivun alalaidassa.

 • Kuljettajan päivittäiset tiedot

  Raportti näyttää, mitä töitä kuljettaja on tehnyt päivittäin ja mitä ajoneuvoja kuljettaja on käyttänyt valitun aikajakson aikana.

  Jokainen päivä näkyy raportissa omana rivinään. Uusi kalenteripäivä merkitsee uutta riviä silloinkin, kun ajojakso on käynnissä.

  Jos raportti sisältää useita kuljettajia, tiedot on lajiteltu kuljettajan nimen perusteella.

 • Kuljettajan käyttö Yhteenveto

  Raportti näyttää, kuinka kauan kuljettaja on työskennellyt valitun jakson aikana ja kuinka tämä aika on jaettu eri toimintojen välillä.

  Yhteenveto kunkin kuljettajan toimenpiteistä on esitetty yhdellä rivillä. Raportti voidaan näyttää yhdelle tai useammalle kuljettajalle.

  Raportti näyttää, kuinka kauan kuljettaja on työskennellyt valitun jakson aikana ja kuinka tämä aika on jaettu eri toimintojen välillä.

  Yhteenveto kunkin kuljettajan toimenpiteistä on esitetty yhdellä rivillä. Raportti voidaan näyttää yhdelle tai useammalle kuljettajalle.

 • Graafinen diagrammi päivittäistapahtumista

  Raportti näyttää, mitä töitä kuljettaja on tehnyt päivittäin valitun aikajakson aikana.

  Tiedot näkyvät sekä pylväsdiagrammina että taulukkona.

 • Aloitus- ja lopetusmaa

  Raportti näyttää kaikki kuljettajan tekemät sijainnin rekisteröinnit. Se näyttää myös tapahtumat, jolloin kuljettaja ei tehnyt sijainnin rekisteröintiä samalla kun kuljettajakortti asetettiin ajopiirturiin tai poistettiin siitä, vaikka ajopiirturi muistutti häntä tästä asiasta.

  Ajo- ja lepoaikoja koskevien EU-määräysten mukaan sijainnin rekisteröinti on suoritettava sekä työvuoron alussa että lopussa.

  Jos valitset Valitse kaikki kuljettajat, laadittava raportti kattaa kaikki kuljettajat. Voit myös valita erikseen, mistä kuljettajista laadit raportin.

 • Graafinen esitys viikoittaisesta työajasta

  Raportti näyttää kuljettajan viikottaisen kokonaistyöajan valitun viitejakson aikana. Raportti sisältää EU:n maantieliikenteen työaikadirektiivin 2002/15/EY rikkomukset.

  Raportissa näet sekä kuljettajan työtuntimäärän kullekin viikolle että sen, miten tämä vastaa lakisääteistä 60 tunnin enimmäistyöaikaa. Näet myös aikajakson keskimääräisen viikkotyöajan sekä sen, kuinka tämä noudattaa lakisääteistä 48 tunnin rajaa.

  Halutessasi voit sisällyttää viitejaksoon myös viimeisen viikon, jonka tiedot ovat epätäydelliset. Huomaa kuitenkin tällöin muodostuva vaara, että tuleville viikoille laskettava sallittu keskimääräinen viikkotyöaika on virheellinen.

Valitse ryhmä

Voit valita ryhmän tietojen näyttämistä varten. Määritä ryhmäasetukset napsauttamalla .

 1. Valitse Ryhmä-luettelosta ryhmä, jonka kuljettajat haluat näyttöön.
 • Valitse vaihtoehto Kaikki, jos haluat nähdä kaikki kuljettajat. Tällöin näet myös kuljettajat, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään.

Kuljettajien raporttien luominen

 1. Valitse kuljettaja(t), joille haluat luoda raportin.
 • Valitse useita kuljettajia pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauttamalla ao. kuljettajia.
 • Valitse peräkkäinen kuljettajaryhmä pitämällä Shift-näppäintä painettuna ja napsauttamalla ryhmän ensimmäistä ja viimeistä kuljettajaa.
 1. Valitse raportti, jonka haluat luoda.
 2. Napsauta kenttien Aloituspäivä ja Lopetuspäivä vieressä ja valitse aikajaksoon sisältyvät päivämäärät.

Huom: Aikajakso ei saa olla yli yhden vuoden pituinen.

 • Jos valitset raportin Graafinen esitys viikoittaisesta työajasta, sinun on valittava joko viitejakson lopetuspäivä tai kiinteä viitejakso sen mukaan, mitä valintoja olet tehnyt sivulla Asetukset > Työaikarikkomukset. Jos aikaväli on rullaava, sinun on valittava viitejaksolle lopetuspäivä. Koska viitejakson on muodostuttava täysistä viikoista, raportti näyttää aina koko viikon valitsemallesi lopetuspäivälle. Jos aikaväli on sen sijaan kiinteä, sinun on tehtävä valinta useista esimääritetyistä, tietyn pituisista viitejaksoista. Viitejaksot alkavat siitä päivästä, jonka olet valinnut sivulla Asetukset > Työaikarikkomukset.
 1. Määritä raportille tarvittaessa toiset asetukset.
 2. Napsauta Luo raportti.

Hae kuljettajaa

Voit hakea tiettyä kuljettajaa käyttämällä luettelon yläpuolella olevia hakuruutuja. Voit hakea kuljettajan nimeä, kuljettajakortin numeroa tai työntekijänumeroa. Voit hakea yhtä tai useampaa näistä parametreista samanaikaisesti.

Tietojen lajittelu

Napsauta sarakkeen otsikkoa siinä sarakkeessa, jonka mukaan haluat lajitella tiedot. Tiedot lajitellaan oletuksellisesti nousevassa järjestyksessä. Kun napsautat sarakkeen otsikkoa, lajittelu vaihtuu nousevan ja laskevan välillä.

Pikaopas - Kuljettajien ja ajoneuvojen raportit

Jos haluat tietoja kuljettajien ja ajoneuvojen raporttien käytöstä, lue Pikaopas -Kuljettajien ja ajoneuvojen raportit. Saat myös tietoja siitä, mitä raporttien eri otsikot tarkoittavat.

Oppaan Pikaopas - Kuljettajien ja ajoneuvojen raportit lukeminen edellyttää, että tietokoneelle on asennettu Adobe Reader. Napsauta tästä, jos haluat ladata ohjelman ilmaiseksi Adoben web-sivuilta.