Muistutukset

Muistutuksia lähetetään silloin, kun tietoja ei ole ladattu ajoissa kuljettajakortilta tai ajoneuvosta. Tämä sivu näyttää niiden kuljettajien ja ajoneuvojen tilan, joille muistutukset on lähetetty.

Huomautus: Aiempia muistutuksia koskevia tietoja ei tallenneta.

Valitse ryhmä

Voit valita ryhmän rikkomusten näyttämistä varten. Määritä ryhmäasetukset napsauttamalla .

 1. Valitse Ryhmä-luettelosta ryhmä, jonka kuljettajat ja ajoneuvot haluat näyttää.
 • Valitse vaihtoehto Kaikki, jos haluat nähdä kaikki kuljettajat ja ajoneuvot. Tällöin näet myös kuljettajat ja ajoneuvot, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään.

Muistutusten lähettäminen

Muistutukset lähetetään seuraavasti:

 • Kuljettajakortit ja ajopiirturit: Sähköpostiviesti lähetetään sähköpostiosoitteeseen, joka on määritetty sivulla Asetukset > Asiakastiedot.
 • Kuljettajakortit: Jos kuljettajan matkapuhelinnumero on sivulla Asetukset > Kuljettajat > Kuljettajan tiedot, kyseiseen matkapuhelinnumeroon lähetetään tekstiviesti. Tekstiviestillä lähetetyt muistutukset on aktivoitava sivulla Asetukset > Kuljettajat > Latausvälit.

Muistutusten aktivointi

Muistutukset aktivoituvat automaattisesti ensimmäisellä kerralla, kun tietoja ladataan (kuljettajakortti) tai kun palvelun tilaus on astunut voimaan (ajopiirturi). Kun toiminto aktivoidaan, käytetään muistutustoiminnon oletusasetuksia:

 • Ajopiirturi: Sähköpostiviesti lähetetään joka päivä niin kauan kuin viive on olemassa.
 • Kuljettajakortti
 • Sähköpostiviestejä lähetetään joka päivä niin kauan kuin viive on olemassa.
 • Tekstiviesti lähetetään kerran kustakin tekemättä jääneestä latauksesta, mutta kuitenkin korkeintaan kerran viikkoa ja kuljettajaa kohti. Tekstiviestillä lähetetyt muistutukset on aktivoitava sivulla Asetukset > Kuljettajat > Latausvälit.

Näytettävien tietojen valinta

Oletusasetuksena näytetään kaikkien ajoneuvojen, kuljettajien ja tilojen kaikki tiedot. Jos haluat muuttaa valintaa:

 1. Valitse vaihtoehto pudotusvalikosta Ajoneuvo.
 2. Valitse vaihtoehto pudotusvalikosta Kuljettaja.
 3. Valitse vaihtoehto pudotusvalikosta Tila.
 4. Napsauta Näytä.

Huomautus: Harmaalla merkittyjen ajoneuvojen ja kuljettajien muistutukset eivät ole aktiivisia, eikä niitä voi siksi valita. Aktivointi tehdään sivulla Asetukset > Kuljettajat > Latausvälit tai sivulla Asetukset > Ajoneuvo > Latausvälit.

Ikkunan tiedot

 • Ajoneuvo tai kuljettaja: Tunnistetaan rekisterinumeron tai kuljettajan nimen perusteella (sukunimi, etunimi).
 • Latauksen suunniteltu päivämäärä: Suunnitellun latauksen päivämäärä, joka perustuu viimeiseen lataukseen ja latausväliin.
 • Tila: Latausviive päivinä. Katso lisätietoja kohdasta Värikoodit ja tilan päivittäminen.
 • SMS lähetetty: näytetään, jos kuljettajalle on lähetetty tekstiviesti. Tekstiviestimuistutus lähetetään seuraavana päivänä aikarajan ylityttyä. Kun tiedosto on ladattu ja tila muuttuu vihreäksi, kuvake poistetaan ja uusi muistutusjakso alkaa.
 • Muistutusväli (päivinä): Muistutusten asetuksissa asetettu väli ajoneuvoille ja kuljettajille.
 • Viimeinen siirtopäivä: Päivämäärä, jolloin viimeisin ajoneuvoa tai kuljettajaa koskeva tiedosto siirrettiin portaaliin.

Värikoodit ja tilan päivittäminen

 • Vihreä: Lataus valmis. Vaikka lataus valmistuu myöhässä, tila muuttuu vihreäksi heti kun lataus saadaan valmiiksi.
 • Keltainen: Latauksen odotetaan tapahtuvan seuraavana päivänä.
 • Punainen: Lataus on viivästynyt latausväliin verrattuna. Numero näyttää viiveen päivien lukumääränä.

Tila päivitetään:

 • Kun tiedosto vastaanotetaan.
 • Kun latauksen ajankohta lähestyy. Tila muuttuu keltaiseksi viimeisiltä 24 tunnilta ennen suunnitellun latauksen viimeisintä päivämäärää.
 • Kun latauksen päivämäärä on ohitettu.

Tietojen lajittelu

Napsauta sen sarakkeen otsikkoa, jonka mukaan haluat lajitella tiedot. Tiedot lajitellaan oletuksellisesti nousevassa järjestyksessä. Kun napsautat sarakkeen otsikkoa, lajittelu vaihtuu nousevan ja laskevan välillä.