Poissaolopäivät

HUOM: Poissaolopäivien raportointimahdollisuus koskee vain tiettyjä maita. Myös työaikarikkomukset on aktivoitava, jotta voidaan raportoida päivät, joina ei ole työskennelty.

Tällä sivulla voit raportoida työpäivät, joiden aikana kuljettaja ei tehnyt mitään työtä. Poissaolon peruste voi olla esimerkiksi loma tai sairaus.

Nämä päivät tulee raportoida, jotta keskimääräinen viikkotyöaika ja viikoittainen työaika saadaan laskettua oikein.

Päiviä, joina ei ole työskennelty, on kahta tyyppiä

Lakisääteiset päivät

Päivät, joina kuljettajan poissaololle on lakisääteinen peruste. Nämä voivat olla yleisiä vapaapäiviä (kuten jouluna) tai vuosilomapäiviä. Poissaololle voi olla myös muita lakisääteisiä perusteita, kuten sairausloma tai vanhempainvapaa.

Tällaiset päivät lasketaan tilastoissa neutraaleiksi työpäiviksi, jotta ne eivät alenna kuljettajan keskimääräistä viikkotyöaikaa.

Voit raportoida lakisääteiset päivät Scanian Digipiirturiportaalin sivulla Kalenteri.

Ei-lakisääteiset päivät

Päivät, joina kuljettajan poissaololle on muu kuin lakisääteinen peruste. Työnantaja voi esimerkiksi myöntää kuljettajille ylimääräisiä vapaapäiviä lakisääteisten lisäksi. Vaihtoehtoisesti kuljettajalla voi olla oikeus ottaa palkatonta vapaata lakisääteisten lomien lisäksi.

Näitä päiviä ei lasketa työpäiviksi keskimääräistä viikkotyöaikaa laskettaessa.

HUOM: Ei-lakisääteisiä poissaolopäiviä ei voida raportoida Scania Digipiirturiportaalissa.

Lakisääteisen päivän pituus

Kun raportoit lakisääteisen poissaolopäivän, sen pituus vastaa kuljettajan vakioitua, neutraalia työpäivää maassa, jossa hän työskentelee. Päivän pituudessa ei oteta huomioon kuljettajan suunniteltua työaikataulua.

Jos raportoit kokonaisen viikon lakisääteisinä poissaoloina, raportoitavien tuntien määrä voi olla erilainen yksittäisiin päiviin verrattuna.

Seuraavassa taulukossa näkyy, kuinka monta tuntia lakisääteiseen työpäivään ja kokonaiseen työviikkoon sisältyy eri maissa:

HUOM: Kysy lisätietoja säännöksistä paikalliselta viranomaiselta, jos maatasi ei löydy yllä olevasta taulukosta.

Esimerkkitapaus

John työskentelee kuljettajana yrityksessä, joka toimittaa öisin tavaraa ruokakaupoille Lontoon alueella.

Johnin tavallinen työaika on klo 17:00–5:00 maanantaista torstaihin.

Eräällä viikolla John aloittaa työt normaalisti mutta alkaa tuntea olonsa sairaaksi tiistain työvuoronsa loppupuolella. Hän hoitaa vuoronsa loppuun, mutta selvien flunssan oireiden takia hän joutuu jäämään sairauslomalle keskiviikkona ja torstaina.

Miten tämän viikon päivät tulisi raportoida?

Maanantai ja tiistai ovat tavallisia työpäiviä.

Keskiviikko ja torstai raportoidaan lakisääteisinä poissaolopäivinä, sillä sairaus on pätevä poissaolon syy. Koska John työskentelee Britanniassa, kukin poissaolopäivä raportoidaan 8-tuntisena, sillä se on lakisääteisen päivän vakioitu pituus kyseisessä maassa (riippumatta siitä, että hänen suunniteltu työpäivänsä olisi kestänyt 12 tuntia).

Lakisääteisinä poissaolopäivinä raportoidaan keskiviikko ja torstai, koska pääosa Johnin työvuorosta olisi osunut näille päiville (vaikka vuoro olisikin jatkunut seuraavan vuorokauden puolelle).

Perjantai, lauantai ja sunnuntai kuuluvat Johnin viikoittaiseen lepojaksoon, eikä niitä siksi pidä raportoida lakisääteisinä tai ei-lakisääteisinä poissaolopäivinä (koska niitä ei ollut suunniteltu työpäiviksi).