Tapahtumaloki

Tällä sivulla näkyy portaalissa esiintyneiden eri tapahtumien historia, kun olet siirtänyt tietoja ajoneuvon ajopiirturin ja Scania Digipiirturiportaalin välillä.

Yrityskorttiesi voimassaoloajat ja tilat näytetään myös.

Sivu on jaettu kahteen ikkunaan:

 • Ensimmäisessä ikkunassa näkyy tapahtumahistoria sekä tapahtuman aikana käytetyn yrityskortin numero.
 • Toisessa ikkunassa näkyvät yrityskorttiesi tilat.

Valitse näytettävät tiedot

Oletusasetuksen mukaan kaikki tiedot näytetään kolmelta viimeiseltä päivältä. Jos haluat muuttaa valintaa:

 1. Valitse vaihtoehto pudotusvalikosta Ajoneuvo.
 2. Valitse vaihtoehto Tapahtuma-pudotusvalikossa ja valitse tapahtuma luettelosta.
 3. Napsauta kenttien Aloituspäivä ja Lopetuspäivä vieressä ja valitse aikajaksoon sisältyvät päivämäärät.

Huom: Voit katsella tietoja enintään kolmelta viimeiseltä kuukaudelta.

 1. Napsauta kenttien Aloituspäivä ja Lopetuspäivä vieressä ja valitse aikajakson alkamis- ja päättymisaika.
 2. Napsauta Näytä.

Tapahtumaikkuna

Näytettävät tapahtumat:

 • Yrityskorttia on pyydetty: Ajopiirturi on lähettänyt yrityskortin pyynnön. Tiedonsiirto voi tapahtua vasta sen jälkeen, kun ajopiirturi on saanut vastauksen yrityskortilta ja sekä yrityskortti että ajopiirturi on tarkistettu.
 • Yrityskortti on vastannut: Yrityskortti on vastannut. Yrityskorttia ja ajopiirturia tarkistetaan.
 • Yrityskortti on tullut saataville: Ajopiirturi on käytettävissä tiedonsiirtoa varten.
 • Käyttöoikeudet ajopiirturiin on estetty: Kuljettajakortin tai ajopiirturin tarkistus epäonnistui. Tiedonsiirto voi tapahtua vasta sen jälkeen, kun yrityskortin ja ajopiirturin tarkistus on onnistunut.
 • Kuljettajakortin tiedosto on siirretty: Kuljettajakortin tiedosto on välitetty Scania Digipiirturiportaaliin. Tiedosto löytyy kohdasta Toimenpiteet > Tiedostoarkisto. Voit myös katsoa tiedoston tietoja sivulla Analyysi > Kuljettajat.
 • Ajoneuvotiedosto on siirretty: Ajopiirturin tiedosto on välitetty Scania Digipiirturiportaaliin. Tiedosto löytyy kohdasta Toimenpiteet > Tiedostoarkisto. Voit myös katsoa tiedoston tietoja sivulla Analyysi > Ajoneuvot.
 • Korruptoitunut tiedosto on rekisteröity: Tiedonsiirrossa on havaittu korruptoituneita tietoja sisältävä tiedosto. Tiedosto on vioittunut eikä sitä voida käyttää Scania Digipiirturiportaalissa.

Yrityskortti-ikkuna

Yrityskorttien eri tila-asetukset:

 • Yrityskortti on varattu: Yrityskorttia ja ajopiirturia tarkistetaan.
 • Yrityskortti on käytettävissä: Yrityskortti on muodostanut yhteyden Scania Digipiirturiportaaliin. Yrityskortti on käytettävissä ajopiirturin ja Scania Digipiirturiportaalin välistä tiedonsiirtoa varten.
 • Yrityskortti ei ole käytettävissä: Yrityskortti ei ole muodostanut yhteyttä Scania Digipiirturiportaaliin. Yrityskortti ei ole käytettävissä ajopiirturin ja Scania Digipiirturiportaalin välistä tiedonsiirtoa varten.
 • Yrityskortti ei ole voimassa: Yrityskortti on vanhentunut. Yrityskortti ei ole käytettävissä ajopiirturin ja Scania Digipiirturiportaalin välistä tiedonsiirtoa varten.

Tietojen lajittelu

Napsauta sarakkeen otsikkoa siinä sarakkeessa, jonka mukaan haluat lajitella tiedot. Kun napsautat sarakkeen otsikkoa, lajittelu vaihtuu nousevan ja laskevan välillä.