Kalenteri

Kalenterin avulla voit pitää kirjaa, milloin on latausten määräaika ja korttien vanhentumisaika. Kuljettajille ja ajoneuvoille esiasetetut latausvälit ohjaavat kalenterin tietoja.

Huomautus: Muistutukset on aktivoitava, jotta ajoneuvoja ja kuljettajia voidaan seurata kalenterin kautta. Aktivointi tehdään sivulla Asetukset > Kuljettajat > Latausvälit tai sivulla Asetukset > Ajoneuvo > Latausvälit.

Kalenterin tiedot

Suunniteltujen ja suoritettujen latausten tiedot näytetään värimerkityllä tekstillä. Myös lakisääteiset poissaolopäivät esitetään värimerkittyinä.

Suunnitellut lataukset merkitään seuraavasti:

 • Musta teksti: Lataus on määritetyn välin mukaan suunniteltu tehtäväksi viimeistään tänä ajankohtana. Jos lataus on merkitty menneelle päivämäärälle tällä tavalla, tämä tarkoittaa, että lataus oli ajoitettu tuolle päivämäärälle. Tämä ei välttämättä tarkoita, että lataus todella tapahtui kyseisenä päivänä.

Kun lataus on suoritettu, se merkitään eri tavalla sen mukaan, oliko lataus aikataulussa vai ei:

 • Vihreä teksti: Lataus valmis, aikataulussa kyseisenä päivänä.
 • Punainen teksti: Lataus valmis, myöhässä verrattuna kyseisen päivämäärän latausväliin.

Lakisääteiset poissaolopäivät esitetään seuraavasti:

 • Sininen teksti: Kuljettajalle on raportoitu lakisääteinen poissaolopäivä kyseiselle päivälle.

Kuljettajakorttien ja yrityskorttien vanhentumispäivätiedot näytetään kalenterissa kuvakkeilla. Kuvakkeiden jälkeen näytetään yrityskortin numero tai kuljettajan sukunimi.

Kortti on voimassa vielä 2 kuukautta.

Kortti on voimassa vielä 1 kuukauden.

Kortti vanhenee tänään.

Kalenterin asettelu

 • Jokainen kalenterin ruutu vastaa yhtä päivää. Ruutu näyttää lataukset, jotka on suunniteltu tehtäväksi viimeistään tänä ajankohtana asetetun latausvälin mukaisesti. Ruudussa näytetään myös valmiit lataukset. Lisäksi näytetään vanhenevat kuljettaja- ja yrityskortit sekä lakisääteiset poissaolopäivät ilman työtä.
 • Jos haluat nähdä tietyn päivän tiedot isommassa ikkunassa, napsauta suoraan ikkunaa. Ruutu laajenee ikkunaksi, jossa näkyvät valitun päivämäärän kaikki tiedot.
 • Jos päivämäärän ruudussa näkyy plusmerkki, kaikki tiedot eivät mahdu ikkunaan. Napsauta ruutua, jotta ruutu laajenee ikkunaksi, jossa näkyvät kyseisen päivämäärän kaikki tiedot.
 • Kalenterin viikkojen numerointi vastaa eurooppalaisia standardeja ja EU:n kuljettajia koskevaa lainsäädäntöä.
 • Uusi viikko alkaa maanantaista ja päättyy sunnuntaihin.
 • Jokaisessa kuukausinäkymässä on 6 viikkoa. Ohjelma näyttää siis enemmän päiviä kuin valitussa kuukaudessa on. Sama lataus voi myös näkyä useissa näkymissä.
 • Kalenteri näyttää edellisten 6 kuukauden ja seuraavien 6 kuukauden tiedot.

Valitse näytettävät tiedot

Oletusasetuksena näytetään kaikkien ajoneuvojen, kuljettajien ja kuljettajakorttien tiedot. Jos haluat muuttaa valintaa:

 1. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto pudotusvalikosta Ajoneuvo.
 2. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto pudotusvalikosta Kuljettaja.
 3. Valitse yksi tai useampi vaihtoehto pudotusvalikosta Yrityskortti.
 4. Valitse kalenterissa näytettävä kuukausi selaamalla ja napsauttamalla >> ja << kuukauden nimen vieressä.
 5. Napsauta Näytä.

Huomautus: Luettelossa harmaalla merkittyjen ajoneuvojen ja kuljettajien muistutukset eivät ole aktiivisia, eikä niitä voi siksi valita. Muistutukset voidaan aktivoida sivulla Asetukset > Kuljettajat > Latausvälit tai sivulla Asetukset > Ajoneuvo > Latausvälit.

Lisää lakisääteinen poissaolopäivä

HUOM: Lakisääteisten poissaolopäivien raportointimahdollisuus koskee vain tiettyjä maita. Myös työaikarikkomukset on aktivoitava, jotta lakisääteiset poissaolopäivät voidaan raportoida.

Jos haluat raportoida kuljettajalle poissaolon töistä, se tapahtuu raportoimalla lakisääteinen poissaolopäivä. Lakisääteiset poissaolopäivät ovat päiviä, joina kuljettajan poissaololle on lakisääteinen peruste, kun kyseessä on esimerkiksi loma tai sairaus.

Nämä päivät tulee raportoida, jotta keskimääräinen viikkotyöaika ja viikoittainen työaika saadaan laskettua oikein.

Katso lisätietoja lakisääteisistä poissaolopäivistä osiosta [Poissaolopäivät](https://sts-help.ad.csawsdev.net/fi/activities/nonworkingdays/).

 1. Napsauta painiketta Raportoi lakisääteinen poissaolopäivä.
 2. Valitse kuljettaja, jolle haluat raportoida lakisääteisen poissaolopäivän luettelosta Kuljettaja.
 3. Valitse päivä, jolle haluat raportoida lakisääteisen poissaolopäivän kohdasta Pvm.
 4. Napsauta Tallenna.
 5. Raportoi tarvittaessa muut lakisääteiset poissaolopäivät.
 6. Sulje ikkuna napsauttamalla Peruuta.

Poista lakisääteinen poissaolopäivä

Voit poistaa lakisääteisen poissaolopäivän, joka on raportoitu virheellisesti tai jonka haluat poistaa muusta syystä.

 1. Napsauta kalenterissa päivää, jolta haluat poistaa lakisääteisen poissaolopäivän.
 2. Hae kuljettaja, jolta haluat poistaa lakisääteisen poissaolopäivän.
 3. Napsauta lakisääteisen poissaolopäivän vieressä.
 4. Poista tarvittaessa muut lakisääteiset poissaolopäivät.
 5. Sulje ikkuna napsauttamalla .