Start

Dette er den første side, du kommer til, når du logger på Scania Fartskriverportal. Her vises for eksempel aktuelle meddelelser, information om overtrædelser begået af dine chauffører og status for forskellige filoverførsler. Her findes også en hurtig oversigt og et dokument med svar på hyppigt stillede spørgsmål.

Aktuelle meddelelser

Aktuelle meddelelser om hændelser på portalen vises øverst på siden. Disse forskellige typer af hændelser kan blive vist:

 • Beskadigede filer

Her vises beskadigede filer, der er kommet ind på portalen. Hvis du klikker på filnavnet for en korrupt fil, bliver siden Filarkiv vist, og her finder du yderligere information om filen.

Bemærk: Hvis der er en enkelt beskadiget fil, skal du dokumentere dette og arkivere dokumentationen. Hvis myndighederne foretager en kontrol, kan du fremvise dokumentationen. Hvis der modtages beskadigede filer flere gange fra det samme køretøj, skal køretøjet på værksted. Køretøjets fartskriver skal kontrolleres.

 • Kort, der udløber og Kort, der er udløbet

Her vises førerkort og virksomhedskort, der er ved at udløbe eller som er udløbet. Hvis du klikker på navnet på et førerkort, bliver siden Chaufføroplysninger vist, og her finder du yderligere information om kortet. Hvis du klikker på navnet på et førerkort, bliver siden Førerkort vist, og her finder du yderligere information om kortet.

Bemærk: Du bør sikre, at alle resterende data er blevet overført fra kortet, efter det er udløbet.

 • Det maksimalt tilladte antal førerkortoverførsler er nået

Her vises de køretøjer, der er nået til det maksimalt tilladte antal førerkortoverførsler. Hvis du klikker på navnet på køretøjet, bliver siden Filarkiv vist, og her kan du se alle de overførte filer for køretøjet.

 • Nyheder

Her publiceres meddelelser om nyheder i relation til Scania Fartskriverportal. Klik på overskriften for at få hele meddelelsen vist.

Hurtig oversigt - Scania Fartskriverportal

Klik her for at læse Hurtig oversigt til Scania Fartskriverportal. I Hurtig oversigt finder du mere information om, hvordan du anvender portalen.

For at kunne læse Hurtig oversigt skal Adobe Reader være installeret på din computer. Klik her for at overføre programmet gratis fra Adobes websted.

Hyppigt stillede spørgsmål

Klik her for at læse dokumentet Hyppigt stillede spørgsmål. Her er der svar på hyppigt stillede spørgsmål om portalen.

For at kunne læse dokumentet skal Adobe Reader være installeret på din computer. Klik her for at overføre programmet gratis fra Adobes websted.

Oversigt

Klik på Oversigt, hvis du vil vide mere om, hvordan portalen er struktureret, og hvordan du navigerer rundt på portalen.

Guidet tur

Klik her for at gå til en side, hvor du kan få en guidet rundvisning på portalen og af dens funktioner. Siden åbnes på en ny fane. For at få den guidede rundvisning skal du først registrere dig på siden.

Attesteringsformular

Klik her for at gå til en side, hvor du kan udskrive et attesteringsdokument for aktiviteter. Anvend dette dokument til at rapportere årsagerne til aktiviteter, der muligvis kræves bevis for, såsom hvile på grund af sygdom eller kørsel uden for lovens rammer.

I visse lande kan dokumentet være påkrævet som bevis for, at chaufføren har overholdt køre-/hviletidsreglerne. Alle felter i attesteringsdokumentet skal udfyldes, for at dokumentet er gyldigt. Attesteringsdokumentet skal også underskrives af både chaufføren og en repræsentant for virksomheden.

Statistik over overtrædelser

I vinduet ses en tabel med antallet af overtrædelser, som dine chauffører har begået inden for en valgt tidsperiode. Det er også muligt at oprette en rapport over overtrædelserne. Det er kun de chauffører, der har begået mindst én overtrædelse i den valgte tidsperiode, som bliver vist i statistikken over overtrædelser.

Følgende information vises:

 • chaufførnavn.
 • valgt tidsperiode

Bemærk: Tidsperioden beregnes fra den seneste registrerede aktivitet i chaufførens filer med fartskriverdata. Det betyder, at tidsperioden i listen er forskellig for de forskellige chauffører.

 • antallet af overtrædelser, som chaufføren har begået i den valgte tidsperiode. Overtrædelserne er inddelt i køretidsovertrædelser og arbejdstidsovertrædelser. For at få arbejdstidsovertrædelser vist skal du aktivere dem på siden Indstillinger > Arbejdstidsovertrædelser.

Vælg tidsperiode

 1. Klik på for at åbne et pop-op-vindue, hvor du kan indstille, hvilken tidsperiode statistikken skal vises for.
 2. Klik på den sorte pil og træk den for at vælge det antal dage, som tidsperioden skal omfatte. Vælg en værdi mellem 1 og 90 dage. Standardindstillingen er 30 dage.
 3. Klik på Gem.
 • Klik på Annuller for at afslutte uden at gemme.

Nulstil tidsperiode

 1. Klik på for at åbne et pop-op-vindue, hvor du kan indstille, hvilken tidsperiode statistikken skal vises for.
 2. Klik på Nulstil til standardindstillinger. Der nulstilles til de oprindelige indstillinger.
 3. Klik på Gem.
 • Klik på Annuller for at afslutte uden at gemme.

Opret rapport

 1. Vælg den chauffør, som du vil oprette en rapport for.
 2. Klik på i kolonnen Rapport for at oprette rapporten Kun overtrædelser.
 3. Rapporten vil blive overført som en fil. Den overførte fil vil blive vist i din webbrowser. Filen findes også blandt de overførte filer på din computer.

Se Rapporter for chauffører for yderligere information om rapporten.

Forsinkede overførsler

Overførsler, der skulle have været udført, men som stadig er udestående, vises her. Når du klikker på rækken for en bestemt overførsel, åbnes Påmindelser, og her finder du detaljeret information om forsinkelsen og de påmindelser, der er blevet afsendt.

For yderligere information se Påmindelser.

Senest overførte filer

Her vises en liste over de senest overførte filer. Følgende information vises:

 • det køretøj eller den chauffør, som filen kom fra.
 • den dato, hvor filen er overført

Når du klikker på rækken for en chauffør eller et køretøj, åbnes Filarkiv, og filer for chaufføren eller køretøjet bliver vist.

Se Filarkiv for yderligere information.