Arbejdstidsovertrædelser

På denne side kan du vælge, om arbejdstidsovertrædelser skal vises på Scania Fartskriverportal. Du kan også indstille måden, som arbejdstidsovertrædelser bliver vist på, for at tilpasse efter national lovgivning og arbejdsgiveraftaler.

Hvad er arbejdstidsovertrædelser?

Arbejdstidsovertrædelser er overtrædelser i forhold til EU-direktiv 2002/15/EF vedrørende arbejdstid i forbindelse med vejtransportaktiviteter. Dette direktiv fastlægger, hvornår og hvor længe personer, der udfører vejtransportaktiviteter, må arbejde. Det fastlægger bl.a. den maksimale arbejdstid pr. uge, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i en referenceperiode, og hvor ofte der skal holdes pause.

Hvis du vælger at få arbejdstidsovertrædelser vist på Scania Fartskriverportal, bliver arbejdstidsovertrædelserne vist i en separat kolonne på alle sider på portalen, der viser overtrædelser, f.eks. på siden Behandl overtrædelser. Arbejdstidsovertrædelser bliver også vist i opfølgningsmailen. Der er også rapporter på siden Analyse > Chauffør med arbejdstidsovertrædelser.

Hvis du vælger at få vist arbejdstidsovertrædelser, kan du også rapportere lovbestemte dage, hvor der ikke er arbejdet. Det er fraværsdage, som chaufføren har ret til ifølge loven. For at undgå, at disse typer dage anvendes til at reducere en chaufførs gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, tælles disse dage som neutrale arbejdsdage i statistikken.

BEMÆRK: Muligheden for at rapportere lovbestemte dage er ikke tilgængelig i alle lande.

Arbejdstidsovertrædelser adskiller sig fra køretidsovertrædelser, som er overtrædelser af EU’s køre-/hviletidsregler (forordning (EF) nr. 561/2006). Begge former for overtrædelser vises separat i alle tabeller, hvis du vælger at få arbejdstidsovertrædelser vist. Hvis du ikke vælger at få arbejdstidsovertrædelser vist, vil kun køretidsovertrædelser blive vist.

Hvilke regler gælder ifølge direktivet?

Maksimal arbejdstid pr. uge: Der må ikke arbejdes mere end 60 timer om ugen. Det gælder alle former for arbejde. Denne grænse må under ingen omstændigheder overskrides.

Gennemsnitlig arbejdstid for en referenceperiode: Den gennemsnitlige arbejdstid må ikke være mere end 48 timer om ugen. En chauffør, der arbejder mere end 48 timer om ugen, skal derfor udligne dette ved at arbejde mindre end 48 timer en anden uge. Beregningen af gennemsnitlig arbejdstid kan variere afhængig af national lovgivning og arbejdsgiveraftaler. På denne side kan du angive, hvad der gælder for jeres virksomhed.

Pauser: Der må ikke arbejdes uafbrudt i mere end 6 timer om ugen uden pauser. Hvis arbejdet tager 6-9 timer, skal der holdes pauser i mindst 30 minutter. Hvis arbejdet tager mere end 9 timer, skal der holdes pauser i mindst 45 minutter. Pauserne kan opdeles i perioder á mindst 15 minutter, eller de kan tages fuldt ud.

Maks. arbejdstid ved natarbejde: Hvis du har natarbejde, må den samlede arbejdstid i ét døgn ikke være mere end 10 timer. Natarbejde er arbejde, som udføres i en periode på mindst 4 timer (afhængig af national lovgivning), mellem kl. 24:00 og 7:00.Grænsen på 10 timer, og når 4-timers perioden er mellem kl. 24:00 og 7:00, kan variere afhængig af national lovgivning og arbejdsgiveraftaler. På denne side kan du angive, hvad der gælder for jeres virksomhed.

Vis arbejdstidsovertrædelser

 1. Vælg Ja i listen ved siden af Vis arbejdstidsovertrædelser.
 2. Klik på Gem. Vent et øjeblik, mens systemet beregner dataene på ny.

Bemærk: Disse indstillinger gælder ikke kun for nye data, som er overført. Alle data bliver genberegnet. Derfor kan der fremkomme nye overtrædelser fra tidligere.

 • Klik på Annuller for at fortsætte uden at gemme ændringerne.

Foretag indstilling af gennemsnitlig ugentlig arbejdstid

 1. Vælg mellem Rullende og Fast ved siden af Type af referenceperiode.

Rullende: Den gennemsnitlige arbejdstid beregnes løbende hver uge. Referenceperioden, som værdien beregnes for, består af de seneste uger, afhængigt af hvor lang en referenceperiode du har valgt. Derfor rykkes referenceperioden hver uge en uge frem.  

Fast: Den gennemsnitlige arbejdstid beregnes for fastlagte referenceperioder begyndende fra en bestemt dato. Begyndende fra denne dato opdeles ugerne i referenceperioder af den valgte længde. Den første referenceperiode begynder på den valgte startdato og den næste begynder det valgte antal uger senere.

 1. Vælg en tidsperioden på mellem 16 og 26 uger under Referenceperiodens længde. Dette er perioden, som den gennemsnitlige arbejdstid vil blive beregnet over, for at fastslå, om chaufføren overholder den lovbestemte grænse for denne periode. Hvor lang denne periode bør være fastlægges gennem national lovgiving og arbejdsgiveraftaler.
 2. Vælg en startdato ud for Startdato, hvis du har valgt faste referenceperioder. Denne dato bliver anvendt som udgangspunkt, når ugerne er opdelt i referenceperioder af den valgte længde.
 3. Klik på Gem.
 • Klik på Annuller for at fortsætte uden at gemme ændringerne.

Indstil natarbejde

 1. Vælg Ja på listen ved siden af Vis overtrædelser af natarbejde. Hvis du vælger denne indstilling, bliver natarbejdsovertrædelser vist på portalen. Derefter kan du angive, hvordan natarbejde skal beregnes.
 2. Vælg de tidsrum, der skal regnes som natarbejde, under Tidsperiode, der anses for at være nat. Hvis der udføres arbejde i denne periode, må den samlede arbejdstid i ét døgn ikke overskride grænsen for maksimal arbejdstid, hvor der indgår natarbejde. Når denne periode optræder, gælder national lovgiving og arbejdsgiveraftaler.
 3. Ud for Maks. arbejdstid ved natarbejde skal du vælge det maksimale antal arbejdstimer, der må udføres i løbet af 24-timers perioden, hvis der indgår natarbejde. Hvor lang denne periode bør være fastlægges gennem national lovgiving og arbejdsgiveraftaler.
 4. Klik på Gem.
 • Klik på Annuller for at fortsætte uden at gemme ændringerne.

Vælg tidszone

Vælg den tidszone, som tiderne på portalen skal vises i. Den valgte tidszone bliver anvendt til at vise alle tidsoplysninger på portalen og i rapporterne.

 1. Vælg en tidszone på listen ved siden af Tidszone.
 • Hvis du ikke er sikker på, hvilken tidszone du skal vælge, kan du se, hvilken tidszone der anvendes på din computer, ved at klikke på uret nederst til højre og derefter klikke på Skift indstillinger for dato og klokkeslæt. Her kan du se, hvilken tidszone der anvendes på computeren.
 1. Klik på Gem. Vent et øjeblik, mens systemet beregner dataene på ny.
 • Klik på Annuller for at fortsætte uden at gemme ændringerne.

Bemærk: Du kan også skifte til en anden tidszone på siden Indstillinger > Generelt. Når ændringen foretages på én side, bliver den automatisk anvendt på øvrige sider.