Inaktive køretøjer

På denne side kan du skjule køretøjer, som du ikke længere ønsker at arbejde aktivt med på Scania Fartskriverportal. Køretøjer, der er skjulte, vises ikke længere i listerne på Scania Fartskriverportal. Køretøjerne vises heller ikke i e-mail-meddelelser fra Scania Fartskriverservice. Men filer for inaktive køretøjer forbliver gemt i filarkivet, da du skal kunne fremvise disse filer i forbindelse med en kontrol. Hvis du har skjult et køretøj, der har abonnementer, vil du fortsat se det på siden Abonnementsinformation.

Bemærk: Hvis der overføres en ny fil for et skjult køretøj til portalen, bliver køretøjet automatisk vist igen. Indstillingerne for påmindelser for køretøjet bliver også genoprettet.

Vælg gruppe

Du kan vælge den gruppe, der skal vises information om. Klik på for at foretage indstillinger for grupper.

  1. Vælg den gruppe, som du vil se køretøjer for, i listen Gruppe.
  • Vælg indstillingen Alle for at få alle køretøjer vist. Du vil så også få vist køretøjer, der ikke tilhører en gruppe.

Skjul køretøj

  1. Vælg et eller flere køretøjer, som du vil skjule, i kolonnen Køretøjer.
  • Vælg flere ad gangen ved at holde Ctrl nede og klikke på de pågældende køretøjer.
  • Vælg en gruppe af køretøjer ved at holde Shift nede og klikke på henholdsvis det første og sidste køretøj i gruppen.
  1. Klik på » for at skjule køretøjerne. Køretøjerne flyttes til kolonnen Inaktive køretøjer.

Vis køretøj igen

  1. Vælg et eller flere køretøjer, som du vil have vist igen, i kolonnen Inaktive køretøjer.
  • Vælg flere ad gangen ved at holde Ctrl nede og klikke på de pågældende køretøjer.
  • Vælg en gruppe af køretøjer ved at holde Shift nede og klikke på henholdsvis det første og sidste køretøj i gruppen.
  1. Klik på « for at få køretøjerne vist igen. Køretøjerne flyttes til kolonnen Køretøjer. Køretøjet eller køretøjerne vil nu blive vist igen på siden Køretøjsoplysninger. Indstillingerne for påmindelser for køretøjet eller køretøjerne nulstilles også.

Automatisk lagring

Information gemmes med det samme, når du klikker på pilene for at skjule eller vise køretøjerne. Ændringerne vises med det samme på portalen.