Overførselsintervaller

På denne side kan du også indstille, hvor lang tid der skal gå efter en udført overførsel, før der sendes en påmindelse om den næste overførsel. Påmindelser sendes til kunden via e-mail.

Du kan også indstille, hvor ofte der skal foretages overførsler fra fartskriveren. Men overførselsintervallet gælder kun for køretøjer, der har tjenestepakken Fartskriveroverførsel og analyse Plus. For at modtage påmindelser om overførsel og for at kunne se køretøjet på sider, der vedrører overførselsintervaller og påmindelsesintervaller, skal påmindelsen være markeret som værende aktiv.

Bemærk: Dine køretøjer skal have et abonnement på tjenestepakken Fartskriveroverførsel og analyse for at kunne overføre fartskriverdata automatisk.

Vælg gruppe

Du kan vælge den gruppe, der skal vises information om. Klik på for at foretage indstillinger for grupper.

 1. Vælg den gruppe, som du vil se køretøjer for, i listen Gruppe.
 • Vælg indstillingen Alle for at få alle køretøjer vist. Du vil så også få vist køretøjer, der ikke tilhører en gruppe.

Ændring af indstillinger for påmindelser

 1. Vælg det eller de køretøjer, som indstillingerne skal ændres for.
 • Vælg flere ad gangen ved at holde Ctrl nede og klikke på de pågældende køretøjer.
 • Vælg en gruppe køretøjer i rækkefølge efter hinanden ved at holde Shift nede og klikke på henholdsvis det første og sidste køretøj i gruppen.
 1. Klik på Ændr de(n)/de(t) valgte.
 2. Angiv følgende oplysninger:
 • Overførselsintervaller: Vælg, hvor ofte der skal foretages overførsel af fartskriverdata. Intervallet kan kun ændres for køretøjer, der har tjenestepakken Fartskriveroverførsel og analyse Plus.
 • Påmindelsesintervaller: Angiv, hvor mange efter den seneste overførsel af førerkortdata, der skal sendes en påmindelse.
 • Aktiv: Foretag en markering her for at aktivere påmindelser om overførsel. Påmindelser sendes automatisk via e-mail. Påmindelsen vil blive sendt til e-mail-adressen, der er anført på siden Indstillinger > Kundeoplysninger.

Bemærk: Påmindelsen skal være markeret som værende aktiv for at blive vist på andre sider, der vedrører påmindelsesintervaller for køretøjer.

 1. Klik på Gem.
 • Klik på Annuller for at afslutte uden at gemme.