Køretøjsoplysninger

På denne side kan du se en tabel med en oversigt over dine køretøjer. De anførte køretøjer i tabellen er køretøjer, der har abonnementer til Scania Fartskriverservice.

De viste oplysninger er altid efter det tidspunkt, hvor du er blevet ejer af køretøjet. Så hvis du netop har købt et køretøj, bliver der ikke vist oplysninger for køretøjet, før der er overført en fil med data registreret efter det tidspunkt, hvor du er blevet ejer af køretøjet.

Du kan ikke foretage nogen ændringer på denne side.

Bemærk: Alle oplysninger på denne side er baseret på de seneste registrerede data fra køretøjsfilerne.

Vælg gruppe

Du kan vælge den gruppe, der skal vises information om. Klik på for at foretage indstillinger for grupper.

  1. Vælg den gruppe, som du vil se køretøjer for, i listen Gruppe.
  • Vælg indstillingen Alle for at få alle køretøjer vist. Du vil så også få vist køretøjer, der ikke tilhører en gruppe.

Information i tabellen

Reg. nr.: Køretøjets registreringsnummer.

Status for virksomhedslås: Her kan du se, hvorvidt fartskriveren er låst til et virksomhedskort eller ej. Dette angives ved hjælp af låssymbolet. Hvis fartskriveren er låst, kan du se, om den er låst til den korrekte virksomhed. Dette fremgår af statussen ved siden af låsen.

Se afsnittet Status for virksomhedslås for yderligere information om de forskellige statusser.

Låst til virksomhedskort: Kortnummeret på det virksomhedskort, som fartskriveren er låst til.

Kortindehaver: Navnet på virksomheden, der ejer virksomhedskortet, som fartskriveren er låst til.

Næste fartskriverkalibrering: Den dato, hvor den næste fartskriverkalibrering skal udføres. Fartskriverkalibreringen skal udføres hvert andet år. Når der er foretaget kalibrering, og der er modtaget en fartskriverfil fra køretøjet, vil datoen blive ændret til den dato, hvor den næste kalibrering skal udføres.

Gruppemedlemskab: Den gruppe eller de grupper, som køretøjet hører til. Klik på ved siden af Grupper for at foretage indstillinger for grupper.

Status for virksomhedslås

Fartskriveren i dine køretøjer skal være låst til et kort, der tilhører din virksomhed. Når fartskriveren er låst til din virksomhed, betyder det, at det kun er din virksomhed, der har adgang til data fra den. Hvis fartskriveren ikke er låst, vil personer, der ikke har bemyndigelse hertil, have adgang til dine data. Af hensyn til din virksomheds integritet er det vigtigt at låse fartskriveren.

Hvis fartskriveren ikke er låst korrekt, det vil sige ikke til et kort, der tilhører din virksomhed, kan det resultere i, at der mangler data for din virksomhed. I forbindelse med en kontrol er der risiko for, at virksomheden få bøder, da alle førerkortdata skal arkiveres ifølge lovgivningen.

I kolonnen Virksomhedslås kan du se status for virksomhedslås for dine køretøjer.

Du kan her læse mere om de statusser, der vises, og også få forslag til tiltag ved siden af de forskellige statusangivelser.

Korrekt låsning

Det kort, som fartskriveren er låst til, tilhører samme virksomhed som det kort, der blev anvendt sidste gang registrerede data blev overført. Der er ingen problemer i forhold til køretøjets virksomhedslås.

Forkert låsning

Det kort, som fartskriveren er låst til, tilhører ikke samme virksomhed som det kort, der blev anvendt sidste gang registrerede data blev overført. Det betyder, at der ikke kan overføres data fra fartskriveren. Der vil derfor mangle data om chaufføraktiviteter, og det kan blive betragtet som en alvorlig overtrædelse i forbindelse med en kontrol. Fartskriveren var enten låst til det forkerte virksomhedskort på overførselstidspunktet eller det forkerte virksomhedskort blev anvendt til at overføre data. Det sker ofte, at et køretøj er låst til det forkerte virksomhedskort, når et køretøj har skiftet ejer, og den tidligere ejer ikke har låst fartskriveren op, og den nye ejer heller ikke har låst fartskriveren til sin virksomhed.

Mulig løsning: Kontrollér i tabellen, at fartskriveren er låst til et kort, der tilhører din virksomhed. Hvis fartskriveren er låst til en anden virksomhed, skal du låse den til et kort, der tilhører din virksomhed. Information om det nye virksomhedskort, som fartskriveren er låst til, vil blive vist, når den næste overførsel har fundet sted.

Hvis fartskriveren viser sig at være låst til din virksomhed, skal du i stedet kontrollere det kort, der blev anvendt til at overføre de seneste registrerede data. Hvis overførslen foregik trådløst, skal du kontakte den lokale Helpdesk.

Låst, endnu ikke bekræftet som korrekt

Fartskriveren er låst, men der er stadig ingen information om, hvilket virksomhedskort fartskriveren skal være låst til. Det er derfor umuligt at afgøre, om låsningen er forkert eller korrekt.

Mulig løsning: Afvent den næste overførsel for at få information om den korrekt virksomhedslås. Overførslen kan tidligst finde sted dagen efter, at låsningen er foretaget. Systemet kan derefter afgøre, om låsningen er forkert eller korrekt. Hvis du gerne vil vide, hvad statussen er, inden dette sker, kan du kontrollere oplysningerne om virksomhedskortet og kortindehaveren på denne side. Hvis oplysningerne er de samme som for din virksomhed, bør låsningen være korrekt.

Ingen låsning

Fartskriveren er ikke låst til et virksomhedskort. Det betyder, at personer, der ikke har bemyndigelse hertil, kan få adgang til data fra fartskriveren.

Mulig løsning: Lås fartskriveren til et virksomhedkort, der tilhører din virksomhed. Når du har låst fartskriveren, kan der kun overføres data fra den med et virksomhedskort, der tilhører din virksomhed.

Ukendt

Der er ingen information om, hvorvidt fartskriveren er låst til et virksomhedskort.

Mulig løsning: Afvent den næste overførsel for at få information om virksomhedslåsen.