Abonnementsinformation

Du kan finde information om dine køretøjers abonnementer på denne side. Du kan ikke foretage nogen ændringer på denne side. Kontakt din forhandler, hvis du vil ændre dit abonnement.

Information i tabellen

Reg. nr.: Køretøjets registreringsnummer.

Abonnementer: Hvilken type tjenestepakke køretøjet har. Se afsnittet Abonnement for yderligere information om de forskellige tjenestepakker.

Startdato: Den dato, hvor køretøjets abonnement blev aktiveret eller vil blive aktiveret.

Overførsel af fartskriverdata: Hvordan fartskriverdata overføres fra køretøjet. For yderligere information se afsnittet Overførsel af fartskriverdata.

Overførsel af førerkortdata: Hvordan førerkortdata overføres fra køretøjet. For yderligere information se afsnittet Overførsel af førerkortdata.

Abonnementer

Der findes tre forskellige tjenestepakker til køretøjer:

Basis: Køretøjet har tjenester, der ikke omfatter trådløs overførsel af fartskriverdata. Filoverførslen fra fartskriveren sker manuelt.

Din forhandler vil gerne være behjælpelig med at overføre data fra fartskriveren på køretøjer, der har denne tjenestepakke. Overførte data gemmes på Scania Fartskriverportal.

Trådløs overførsel:Køretøjet har tjenester, der omfatter trådløs overførsel af fartskriverdata.

Fartskriveroverførsel og analyse Plus: Køretøjet har tjenester, der omfatter trådløs overførsel af fartskriverdata. På køretøjer med dette abonnement er det også muligt at indstille overførselsintervaller for chauffører og køretøjer.

Du kan også igangsætte manuel trådløs overførsel for køretøjer, der har dette abonnement. Dette er ikke nødvendigt under normale omstændigheder, da trådløs overførsel foregår regelmæssigt. Men under særlige omstændigheder kan det være nødvendigt for at sikre, at du har de seneste fartskriverdata fra køretøjet.

Overførsel af fartskriverdata

Overførslen sker på forskellige måder, afhængigt af hvilken tjenestepakke køretøjet har.

Manuelt via portalen: Hvis du har tjenestepakken Basis, overføres fartskriverfiler manuelt via Scania Fartskriverportal eller Scania Fartskriverportal Værksted. Din forhandler vil gerne være behjælpelig med at overføre data fra fartskriveren.

Automatisk hver måned: Hvis du har pakken Fartskriveroverførsel og analyse, overføres fartskriverfilerne automatisk hver måned. Datoen, hvor overførslen finder sted, er baseret på abonnementets startdato. Hvis startdatoen for eksempel er den 5. maj, vil overførslen finde sted den 5. i hver måned. Den første overførsel fra køretøjet finder derfor sted den 5. juni. Hvis startdatoen er den 31. maj, vil overførslen finde sted den 31. i de måneder, der har 31 dage. I måneder, der ikke har 31 dage, vil overførslen i stedet finde sted den 1. i den følgende måned. For eksempel vil overførslen for juni finde sted den 1. juli.

Automatisk med de indstillede intervaller for køretøjet: Hvis du har tjenestepakken Fartskriveroverførsel og analyse Plus, kan du indstille på siden Indstillinger > Køretøj > Overførselsintervaller, hvor ofte der skal overføres fartskriverdata. Overførslen vil automatisk finde sted i overensstemmelse med det indstillede interval.

Overførsel af førerkortdata

Overførslen af førerkortdata finder sted på forskellig måde afhængigt af, hvilken tjenestepakke samt hvilket udstyr et køretøj har. Førerkortet er ikke koblet til et bestemt køretøj. Overførslen fra kortet finder derfor sted på forskellig måde afhængigt af, hvilken tjenestepakke det køretøj, som kortet er isat i, har.

Manuelt via portalen: Hvis du har tjenestepakken Basis, overføres førerkortfilerne manuelt via Scania Fartskriverportal eller Scania Fartskriverportal Værksted.

Manuelt via kontakten i køretøjet: Hvis du har tjenestepakken Fartskriveroverførsel og analyse, men køretøjets kommunikationsenhed ikke understøtter automatisk trådløs overførsel, overføres førerkortfilerne ved at chaufføren trykker på kontakten i køretøjet.

Automatisk med x dages intervaller: Hvis du har tjenestepakken Fartskriveroverførsel og analyse, og køretøjets kommunikationsenhed understøtter automatisk trådløs overførsel, overføres førerkortfilerne automatisk med et foruddefineret antal dages interval. Intervallet starter fra det tidspunkt, hvor den foregående overførsel fandt sted. Når en ny chauffør sætter kortet i fartskriveren for første gang, overføres der data direkte fra kortet. Når chaufføren sætter kortet i fartskriveren, foretages der en kontrol af, om der skal overføres data fra kortet. Overførslen finder automatisk sted, når der skal overføres data fra kortet i henhold til det foruddefinerede interval.

Automatisk med de indstillede intervaller for chaufføren: Hvis du har tjenestepakken Fartskriveroverførsel og analyse Plus, kan du på siden Indstillinger > Chauffører > Overførselsintervaller indstille, hvor ofte der skal foretages overførsler fra førerkort. Overførslen vil automatisk finde sted i overensstemmelse med det indstillede interval.