Opfølgningsmail

Du kan tilføje, redigere eller slette modtagere af opfølgningsmailen på denne side. Du tilføjer en modtager ved at angive navnet på modtageren og en e-mailadresse, som mailen skal sendes til. Du kan også vælge det sprog, som modtageren skal modtage mailen på.

Opfølgningsmailen er et brev, der indeholder opdateret information fra Scania Fartskriverportal. Når du har registreret en modtager af mailen, sendes den til modtageren hver anden mandag.

Opfølgningsmailen giver et øjebliksbillede af, i hvor høj grad din virksomhed har overholdt EU’s køre-/hviletidsregler (EF nr. 561/2006) og EU-direktiv 2002/15/EF vedrørende arbejdstid i forbindelse med vejtransportaktiviteter på det tidspunkt, hvor mailen er sendt.

Bemærk: For at få arbejdstidsovertrædelser vist skal du have aktiveret denne funktion på siden Indstillinger > Arbejdstidsovertrædelser.

Opfølgningsbrevet indeholder en række forskellige felter, der repræsenterer forskellige kategorier for fartskriverdata. I opfølgningsbrevet kan du hurtigt og tydeligt se, om din virksomhed har brug for at fokusere på en bestemt kategori.

Tilføj modtager

 1. Klik på Tilføj modtager.
 2. Indtast modtagerens navn ved siden af Navn. Denne information er ikke obligatorisk, så du kan lade feltet være tomt.
 3. Indtast modtagerens e-mail-adresse ved siden af E-mail-adresse. Du kan indtaste flere e-mail-adresser for modtageren. E-mail-adresserne separeres med et komma.
 4. Vælg det sprog, som modtageren skal modtage meddelelsen på, ved siden af Sprog.
 5. Klik på for at tilføje modtageren.
 • Klik på , hvis du vil fortsætte uden at gemme.

Rediger oplysninger for modtager

 1. Klik på ved siden af den modtager, som du vil redigere oplysningerne for.
 2. Rediger oplysningerne for modtageren.
 3. Klik på for at gemme oplysningerne.
 • Klik på , hvis du vil fortsætte uden at gemme.

Slet modtager

 1. Klik på ved siden af den modtager, som du vil slette. Når modtagere er slettet, får de ikke længere tilsendt opfølgningsmailen.

Sortering af information

Klik på kolonneoverskriften for den kolonne, som informationen skal sorteres efter. Informationen sorteres indledningsvis i stigende rækkefølge. Når du efterfølgende klikker på overskriften, skifter sorteringen mellem stigende og faldende rækkefølge.