Overførselsintervaller

På denne side kan du også indstille, hvor lang tid der skal gå efter en udført overførsel, før der sendes en påmindelse om den næste overførsel. Påmindelser sendes til kunden via e-mail og til den pågældende chauffør via sms.

Du kan også indstille, hvor ofte der skal foretages overførsler fra førerkort. Men overførselsintervallet gælder kun, når dine chauffører kører i køretøjer, der har tjenestepakken Fartskriveroverførsel og analyse Plus. For at modtage påmindelser om overførsel og for at kunne se chaufføren på sider, der vedrører overførselsintervaller og påmindelsesintervaller, skal chaufføren være markeret som værende aktiv.

Bemærk: Dine chauffører skal køre i køretøjer, der understøtter automatisk førerkortoverførsel og har abonnementer på tjenestepakken Fartskriveroverførsel og analyse eller Fartskriveroverførsel og analyse Plus, for at der kan foretages en automatisk trådløs førerkortoverførsel. Hvis chaufføren i et stykke tid kun kører i køretøjer, der ikke har dette, vil der ikke blive foretaget en automatisk overførsel, før chaufføren kører i et køretøj, der har denne tjeneste.

Ændring af indstillinger for påmindelser

 1. Vælg den eller de chauffører, som indstillingerne skal ændres for.
 • Vælg flere ad gangen ved at holde Ctrl nede og klikke på de pågældende chauffører.
 • Vælg en gruppe chauffører i rækkefølge efter hinanden ved at holde Shift nede og klikke på henholdsvis den første og sidste chauffør i gruppen.
 1. Klik på Ændr de(n)/de(t) valgte.
 2. Angiv følgende oplysninger:
 • Overførselsintervaller: Angiv, hvor mange dage, der skal gå mellem overførslerne af førerkortdata. Intervallet gælder kun, når chaufføren kører i køretøjer, der har tjenestepakken Fartskriveroverførsel og analyse Plus.
 • Påmindelsesintervaller: Angiv, hvor mange efter den seneste overførsel af førerkortdata, der skal sendes en påmindelse.
 • Sms: Vælg, om påmindelser om overførsel skal sendes via sms til den aktuelle chauffør. Påmindelsen vil blive sendt til det mobiltelefonnummer, der er angivet på siden Indstillinger > Chauffør > Chaufføroplysninger.
 • Aktiv: Foretag en markering her for at aktivere påmindelser om overførsel. Påmindelser sendes automatisk via e-mail. Påmindelsen vil blive sendt til e-mail-adressen, der er anført på siden Indstillinger > Kundeoplysninger.

Bemærk:Chaufføren skal være markeret som værende aktiv for at blive vist på andre sider, der vedrører overførselsintervaller og påmindelsesintervaller.

 1. Klik på Gem.
 • Klik på Annuller for at afslutte uden at gemme.