Chaufføroplysninger

Du kan foretage følgende ændringer her:

 • Rediger chaufføroplysninger. Du kan ændre udløbsdatoerne for kørekort, betegnelser, telefonnumre og sprog.
 • Skjul chauffør. Du flytter chaufføren til listen over chauffører, der er skjulte. Chauffører, der er inaktive, vises ikke længere i lister på Scania Fartskriverportal eller i e-mail-meddelelser fra Scania Fartskriverservice. Der vil heller ikke blive sendt påmindelser til chauffører, der er inaktive. Filerne for inaktive chauffører findes dog stadig i filarkivet, da filer skal opbevares i mindst et år. Hvis du vil vise en chauffør igen, gør du det på siden Indstillinger > Chauffører > Inaktive chauffører.

Vælg gruppe

Du kan vælge den gruppe, der skal vises information om. Klik på for at foretage indstillinger for grupper.

 1. Vælg den gruppe, som du vil se chauffører for, i listen Gruppe.
 • Vælg indstillingen Alle for at få alle chauffører vist. Du vil så også få vist chauffører, der ikke tilhører en gruppe.

Information i tabellen

Navn: Chaufførens fulde navn som angivet på førerkortet. Denne information indlæses automatisk fra førerkortet.

Førerkort: Nummeret på chaufførens førerkort. Denne information indlæses automatisk fra førerkortet.

Gyldigt indtil: Datoen, som førerkortet er gyldigt indtil. Denne information indlæses automatisk fra førerkortet.

Kørekort: Datoen, som kørekortet er gyldigt indtil. Denne information indlæses ikke automatisk, så datoen skal indtastes manuelt.

Gruppemedlemskab: Grupperne, som chaufføren er med i. Chaufføren kan placeres i grupper på siden Indstillinger > Grupper.

Betegnelse: Chaufførens betegnelse (fritekst). Du kan for eksempel bruge dette felt til at angive et medarbejdernummer eller et brugernavn.

Telefon: Chaufførens telefonnummer. Påmindelser om overførsel af førerkortdata vil blive sendt som en sms til telefonnummeret, der er angivet.

Sprog: Sproget, som chaufføren taler og bør modtage information på. Rapporter over overtrædelser for chaufføren vil blive oprettet på dette sprog. Sproget indstilles automatisk til kundens sprog, men dette kan ændres. Rapporten vil herefter blive oprettet på både chaufførens og kundens sprog.

Rediger chaufføroplysninger

 1. Vælg den eller de chauffører, som oplysningerne skal ændres for.
 • Vælg flere ad gangen ved at holde Ctrl nede og klikke på de pågældende chauffører.
 • Marker en gruppe chauffører ved at holde Shift nede og klikke på den første og sidste chauffør i gruppen.
 • Klik på et bogstav i rækken nederst i vinduet for at få vist alle de chauffører, hvis efternavn begynder med det pågældende bogstav.
 1. Klik på Ændr de(n)/de(t) valgte.

Følgende sker:

 • Alle de valgte chauffører flyttes op øverst på listen.
 • Felterne til udløbsdato for kørekort, betegnelse, telefonnummer og sprog for de valgte chauffører åbnes, så du kan foretage ændringer.
 1. Indtast oplysningerne for den eller de chauffører, du har markeret.
 2. Gem informationen ved at klikke på .
 • Annuller ved at klikke på . De foregående oplysninger bliver vist igen.

Skjul chauffør

Hvis du ikke længere vil arbejde aktivt med en chauffør på portalen, kan du skjule chaufføren. Chauffører, der er skjulte, vises ikke længere i listerne på Scania Fartskriverportal. Filerne for inaktive chauffører findes dog stadig i filarkivet, da filer skal opbevares i mindst et år.

 1. Vælg den eller de chauffører, du vil skjule. De valgte chauffører bliver flyttet til listen over inaktive chauffører.
 • Vælg flere ad gangen ved at holde Ctrl nede og klikke på de pågældende chauffører.
 • Vælg en gruppe chauffører i rækkefølge efter hinanden ved at holde Shift nede og klikke på henholdsvis den første og sidste chauffør i gruppen.
 1. Klik på Skjul valgte. Chaufføren flyttes til siden Inaktive chauffører. Al information om chaufføren er skjult på portalen. Hvis du vælger at vise chaufføren igen, vil al informationen blive vist igen.

Sortering af information

Klik på kolonneoverskriften for den kolonne, som informationen skal sorteres efter. Informationen sorteres indledningsvis i stigende rækkefølge. Når du efterfølgende klikker på overskriften, skifter sorteringen mellem stigende og faldende rækkefølge.