Virksomhedskort

På denne side kan du kontrollere og håndtere information om virksomhedskort. På denne side kan du gøre følgende:

 • Ændre kortnummer.
 • Ændre kortets gyldighedsperiode.
 • Slette et kort.
 • Tilføje et kort

Du kan ikke ændre kortoplysningerne for virksomhedskort, hvor informationen overføres trådløst.

Rediger oplysninger

 1. Klik på ved siden af det kort, som oplysningerne skal ændres for.
 2. Ændr kortnummeret ved at indtaste det korrekte nummer.
 3. Du kan ændre kortets udløbsdato ved at klikke på og vælge datoen, som kortet er gyldigt til. Du kan også indtaste datoen, som kortet er gyldigt til, direkte i boksen.
 4. Klik på for at gemme ændringerne.
 • Klik på for at fortsætte uden at gemme ændringerne.

Tilføj virksomhedskort

 1. Klik på plustegnet ved siden af Tilføj virksomhedskort.
 2. Indtast oplysningerne om kortnummeret og dets udløbsdato.
 3. Klik på for at tilføje virksomhedskortet.
 • Klik på for at fortsætte uden at gemme ændringerne.

Sletning af virksomhedskort

 • Klik på ved siden af det kort, der skal slettes.

Sortering af information

Klik på kolonneoverskriften for den kolonne, som informationen skal sorteres efter. Informationen sorteres indledningsvis i stigende rækkefølge. Når du efterfølgende klikker på overskriften, skifter sorteringen mellem stigende og faldende rækkefølge.