Beskrivelse af tjenester for: Scania Tachograph Services

Opdateret: 13/04/2021

Indholdsfortegnelse

Scania Tachograph Services

Grundlæggende

Fartskriveroverførsel og analyse

Fartskriveroverførsel og analyse Plus

Virksomhedskorthotel

Databaseadgang

Webtjeneste for Scania Tachograph Services

Datastyring

Datastrømme

Datakategorier

Opbevaringsperioder

Afsendelse af fartskriverrelaterede data

Data- og informationssikkerhed

GDPR og de berørte parter

Tekniske krav

Tilgængelighed

Beregning af tilgængelighed

Vedligeholdelse

Brugersupport

Ansvarsfraskrivelse

Scania Tachograph Services

Scania Tachograph Services hjælper transportvirksomheder med at læse data fra deres køretøjers fartskrivere og indsatte førerkort og gemmer oplysningerne i en central database. Systemet understøtter eksterne, automatiske overførsler, men data kan også overføres manuelt af et værksted eller af kunden personligt.

Systemet analyserer indholdet af uploadede filer for at registrere overtrædelser og understøtter en arbejdsproces for at forhindre yderligere overtrædelser. Brugeren kan downloade dataene på et senere tidspunkt, hvis de skal bruges til f.eks. en myndighedskontrol.

Der er forskellige tjenestepakker til Scania Tachograph Services. Hver servicepakke indeholder en eller flere tjenester. Tabellen viser, hvilke funktioner der er tilgængelige i de forskellige pakker.

Funktion/tjenestepakkeGrundlæggendeTrådløs overførselFartskriveroverførsel og analyse PlusVirksomhedskorthotel
PåmindelserXXX
FilarkivXXX
AnalyseXXX
OvertrædelserXXX
Manuel filoverførsel fra computerXXX
Dataadgang via en webtjenesteXXX
Programmer til trådløs overførselXX
HændelseslogXX
KalenderXX
Overførsel af førerkortoplysninger kan også startes manuelt i køretøjet ved at trykke på en knap på instrumentpaneletXX
Overførsel af førerkortdata og fartskriverdata er automatiseret og planlagt i overensstemmelse med gældende lovgivningXX
Justering af planlagte overførselsintervaller for førerkort- og fartskriveroplysningerX
Central virksomhedskortopbevaringX

Grundlæggende

 • Adgang til Scania Tachograph Portal https://digi.scania.com
 • Manuel filoverførsel: Manuel overførsel af førerkortfiler og fartskriverfiler til Scania Tachograph Portal fra din computer.
 • Program til dataoverførsel fra førerkort til computer.
 • Filarkiv: Adgang til alle førerkort- og fartskriverfiler, som kunden har overført til Scania Tachograph Portal.
 • Kalender: Overblik over fuldførte og planlagte overførsler af førerkortdata og fartskriverdata. Kalenderen indeholder også udløbsdatoer for virksomhedskort.
 • Påmindelser: Mulighed for at modtage sms- og/eller e-mailpåmindelser om overførsel af førerkort- og fartskriverdata, når overførsler ikke er blevet foretaget i tide. Mulighed for at angive modtagerne af sådanne oplysninger.
 • Analyse: Generer rapporter baseret på dataene i førerkortfiler og fartskriverfiler, der er gemt i Scania Tachograph Portal.
 • Behandling af overtrædelser: Støtte til at sikre, at alle overtrædelser, der er gemt på Scania Tachograph Portal, administreres.
 • Databaseadgang: Adgang til førerkort- og fartskriverdata via webtjenesteintegration.

Fartskriveroverførsel og analyse

Ud over indholdet af Basispakken er følgende funktioner også inkluderet:

 • Fartskriveroverførsel og analyse: En fjernbaseret dataoverførselstjeneste, der overfører førerkort- og fartskriverdata fra køretøjet til Scania Tachograph Portal. Dataene overføres via det lokale mobilnetværk ved hjælp af Scania Communicator (se Datastyring). Overførslen af førerkortdata og fartskriverdata er automatiseret og planlagt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Overførslen af førerkortdata kan også startes manuelt i køretøjet ved at trykke på en knap på instrumentpanelet.
 • Program til fjernoverførsel af førerkort- og fartskriverdata
 • Hændelseslog: Detaljerede logfiler for førerkort- og fartskriverfiler, som er overført til Scania Tachograph Portal.

Fartskriveroverførsel og analyse Plus

Ud over indholdet af pakken Fartskriveroverførsel og analyse er følgende funktioner også inkluderet:

 • Mulighed for at justere de planlagte overførselsintervaller for fartskriver- og førerkortdata.
 • Overførsel af fartskriverdata kan også startes manuelt via Scania Tachograph Portal. Data overført fra fartskrivere omfatter aktiviteter fra de sidste 2 måneder og oplysninger om køretøjets hastighed.

Virksomhedskorthotel

I tjenesten Virksomhedskorthotel behandles kundernes virksomhedskort af Scania via en tredjepartsleverandør i Tyskland. Tjenesten giver mulighed for godkendelse med fartskriveren til trådløs overførsel af fartskriver- og førerkortfiler. Data overføres direkte og gemmes på Scanias servere til yderligere analyse. Tredjepartsleverandøren har ikke adgang til indholdet.

En forudsætning for tjenesten Virksomhedskorthotel er, at kunden har mindst ét køretøj med tjenesterne Fartskriveroverførsel og analyse eller Fartskriveroverførsel og analyse Plus samt tilføjelsesprogrammet Virksomhedskorthotel. Kunden skal også afsætte mindst ét virksomhedskort til aktivering i det centrale korthotel i Tyskland.

Databaseadgang

Webtjeneste for Scania Tachograph Services

Adgang til fartskriverwebtjenesten. En af tjenestepakkerne Fartskriveroverførsel og analyse eller Fartskriveroverførsel og analyse Plus er påkrævet. De oplysninger, der kan læses via webtjenesten, er beskrevet i detaljer på Scania Developer Portal. Kunden kan kontakte sin Scania-distributør for at få adgang til webtjenesten.

Datastyring

Datastrømme

Gælder for servicepakkerne Fartskriveroverførsel og analyse og Fartskriveroverførsel og analyse Plus.

Kommunikationen mellem køretøjer eller motorer og Scania foregår mellem en Scania Communicator – en trådløs enhed (TCU) i køretøjet – og en trådløs enhed uden for køretøjet.

Den trådløse enhed, som Scania i øjeblikket sælger, C300, er Scanias tredjegenerations trådløse enhed. Hver generation yder mere beregningskraft, større sikkerhed og understøttelse til nye generationer af mobilnetværk. C300 er monteret på alle køretøjer eller motorer, undtagen køretøjer, der ikke har CAN-netværksgrænseflader. C300 består af hardware, der er tilsluttet køretøjets eller motorens computernetværk. C300 øger sikkerheden og kan oprette forbindelse til mobilnetværket og sende krypterede data til Scania-tjenester.

Den trådløse enhed inde i køretøjet sender data til en trådløs enhed uden for køretøjet ved hjælp af mobiloperatørnetværket. Mobiloperatøren sender al trafik fra Scanias køretøjer eller motorer via et privat adgangspunktsnavn (APN) for at beskytte forbindelsen. Alle data, der overføres via mobiloperatørens netværk, krypteres af Scania.

Den trådløse enhed uden for køretøjet er det første indgangspunkt hos Scania for data, der sendes fra køretøjer eller motorer. Den er fuldt implementeret i skyen for at give bedst mulig ydeevne, tilgængelighed, sikkerhed og skalerbarhed. Enheden gemmer ingen data, men videresender krypterede data til den tjeneste, som kunden har bestilt, f.eks. Scania Fleet Management Portal eller Tachograph Portal.

Datakategorier

Data, der behandles i Scania Tachograph Services, består af følgende kategorier:

 1. Virksomhedskortoplysninger
 2. Fartskriveroplysninger
 3. Førerkortoplysninger
 4. Førerdata, som brugeren manuelt indtaster på Scania Tachograph Portal

Virksomhedskortoplysninger omfatter: kortets interne chipnummer, kortnummer, virksomhedsnavn og udløbsdato.

Fartskriveroplysninger (binært format) i fartskriverhukommelsen omfatter:

 • oplysninger om førerkortnummeret, dato og klokkeslæt for, hvornår førerkortet blev sat i og fjernet
 • for- og efternavn på indehaveren af førerkortet
 • kilometertal, da førerkortet blev isat eller fjernet
 • køretøjets registreringsland og -nummer (indtastes af værkstedspersonalet under installation og kalibrering af fartskriveren)
 • føreraktivitetsdata, f.eks. klokkeslæt og aktivitet i henhold til fartskriver (kørsel, tilgængelighed, arbejde, pause/hvile)
 • land for arbejdsdagens start/slut
 • detaljer om køretøjets hastighed

Førerkortoplysninger (binært format) i førerkorthukommelsen omfatter:

 • kortholderens fornavn og efternavn
 • kortholderens fødselsdato
 • foretrukket sprog
 • andre oplysninger, f.eks. udstedende myndighed, udstedelsesland, kørekortnummer
 • særlige hændelser; dato, klokkeslæt og køretøjets registreringsnummer for hændelsen (f.eks. indsættelse af førerkort under kørsel)
 • føreraktivitetsdata, f.eks. klokkeslæt og aktivitet i henhold til fartskriver (kørsel, tilgængelighed, arbejde, pause/hvile)
 • brugte køretøjer (dato fra/til, registreringsland og -nummer for køretøj, start-/slutaflæsninger af kilometertæller)
 • land for arbejdsdagens start/slut

Førerdata, som kan indtastes manuelt af brugeren på Scania Tachograph Portal:

 • udløbsdato for chaufførens kørekort
 • chaufførens telefonnummer (bruges, når systemet sender forsinkede overførselspåmindelser via SMS)
 • chaufførens sprog, der skal bruges til rapporter om overtrædelser

Tjenesten Virksomhedskorthotel

Tredjepartsleverandøren af korthoteltjenesten har ikke adgang til fartskriveroplysninger, førerkortoplysninger eller manuelt indtastede chaufførdata. De eneste oplysninger, der deles med leverandøren, er virksomhedskortoplysningerne med det ene formål at levere virksomhedskorttjeneste.

Når kunden opsiger abonnementet, slettes alle data fra leverandørens servere.

Yderligere oplysninger om de data, Scania behandler, og grunden til det findes i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på scania.com.

Opbevaringsperioder

Fartskriverdata og førerkortdata, der overføres til Scania Tachograph Portal, opbevares på Scanias servere i Sverige i 7 år. Fartskriver- og førerkortdata i analyserapporter er tilgængelige på Scania Tachograph Portal i 24 måneder, medmindre andet er angivet.

Afsendelse af fartskriverrelaterede data

Den grundlæggende tjenestepakke har kun mulighed for manuelt at overføre førerkort- og fartskriverfiler til Scania Tachograph Portal fra en computer.

I tjenestepakken Fartskriveroverførsel og analyse er overførslen af førerkortdata og fartskriverdata er automatiseret og planlagt ved hjælp af Scania Communicatori overensstemmelse med gældende lovgivning. Overførslen af førerkortdata kan også startes manuelt i køretøjet ved at trykke på en knap på instrumentpanelet.

Tjenestepakken Fartskriveroverførsel og analyse Plus har mulighed for at justere planlagte overførselsintervaller for fartskriver- og førerkortdata. Du kan dog ikke vælge overførselsintervaller hyppigere end en gang om dagen. Overførslen af fartskriverdata kan også startes manuelt via Scania Tachograph Portal, og data overføres derefter fra køretøjet ved hjælp af Scania Communicator.

Data- og informationssikkerhed

Scania bruger forskellige tekniske og organisatoriske metoder til at beskytte data og opretholde datasikkerheden på et højt niveau. Nogle af disse metoder er angivet nedenfor.

 • Kryptering i hvile (opbevaring), kryptering under bevægelse, enkelt- eller multifaktorgodkendelse
 • Rollebaseret adgangskontrol
 • Logføring
 • Antivirus-, malwarebeskyttelses- og firewallløsninger med regelmæssige opdateringer
 • Fortrolighedsaftaler (NDA), databeskyttelsesaftaler
 • Opmærksomhed og uddannelse
 • Scanias kerneværdier og adfærdskodeks
 • VejIedning i informationssikkerhed
 • Gennemtrængningstest
 • Leverandørvurdering
 • Regler for adgangskoder
 • Planer for incidenthåndtering
 • Regelmæssige test og planer for datagenoprettelse efter nedbrud
 • Sikre lokaler
 • Adgang til undersøgelser og regelmæssig overvågning af informationssikkerhed

GDPR og de berørte parter

Scania CV AB skal overholde GDPR (Persondataforordningen), loven om datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger i EU. Dette skyldes, at databehandlingen udføres i Europa, og de data, der behandles, kan være knyttet til en bestemt person (f.eks. en chauffør eller kunderepræsentant).

Når der leveres fartskrivertjenester, er der en række interessenter:

 1. Kunde
 2. Scania-værksted
 3. Scania Business Unit (Scania-distributør)
 4. Scania CV AB (Sverige)
 5. Leverandør af virksomhedskorthotel
 6. Leverandør af digital fartskriver
 7. Leverandør af analysetjeneste

Følgende tabel viser GDPR-rollerne for Scania og andre interessenter for hver tjeneste. Bemærk, at “Fælles dataansvar” henviser til den persondataansvarlige, dvs. den person, der i henhold til artikel 4, stk. 7, og artikel 26 i GDPR bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger. “Behandler” betyder en persondatabehandler.

Interessenter, der er involveret i tjenesterne, og deres roller i en GDPR-sammenhæng:

ServiceKundeScania-værkstedScania Business UnitScania CV ABLeverandør af digital fartskriver eller analysetjenesteLeverandør af virksomhedskorthotel
GrundlæggendeFælles dataansvarFælles dataansvarFælles dataansvarFælles dataansvarBehandlerIkke relevant
Trådløs overførselFælles dataansvarFælles dataansvarFælles dataansvarFælles dataansvarBehandlerIkke relevant
Fartskriveroverførsel og analyse PlusFælles dataansvarFælles dataansvarFælles dataansvarFælles dataansvarBehandlerIkke relevant
KorthotelFælles dataansvarIkke relevantFælles dataansvarFælles dataansvarIkke relevantBehandler
WebtjenesteFælles dataansvarIkke relevantFælles dataansvarFælles dataansvarIkke relevantIkke relevant

Scanias værksteder påvirkes, når:

 1. En kunde under et besøg på et værksted beder om hjælp med at overføre filer, f.eks. når kunden kun har en grundlæggende pakke med manuel overførsel
 2. En kunde under et besøg på et værksted beder om hjælp til at afklare en mulig overtrædelse eller med fejlfinding.

En leverandør af digitale fartskrivere eller en udbyder af analysetjenester påvirkes, når Scania CV AB har brug for hjælp til fejlfinding. I disse tilfælde kan oplysninger om førerkort og fartskrivere deles med det formål at analysere filer ud fra et fejlfindingsperspektiv. Når problemet er lukket, sletter leverandøren filerne.

Tekniske krav

Basistjenestepakken har følgende tekniske krav:

 • Digital fartskriver

Tjenestepakkerne Fartskriveroverførsel og analyse og Fartskriveroverførsel og analyse Plus har fø̧lgende tekniske krav:

 • Scania Communicator

 • Communicator C200 1.1 eller nyere til automatisk overførsel af fartskriverdata

 • Communicator C200 2.1 eller nyere til automatisk overførsel af førerkortdata

 • Digital fartskriver

 • Stoneridge version SE5000 ver. 7.1 eller nyere eller

 • Continental VDO version DTCO 1381 (1.3A) eller nyere

 • Virksomhedskort i kombination med

 • en kortlæser, der er tilsluttet en computer med en internetforbindelse. Computeren skal have Scania-programmet Fartskriveroverførsel og analyse installeret, eller

 • tjenesten Virksomhedskorthotel

Tilgængelighed

Scania Tachograph Services er normalt tilgængelig 24 timer i døgnet med følgende målminimumsniveauer:

 • 98 % af tiden
 • Mandag til fredag (undtagen danske helligdage)
 • 08.00-17.00 CET (centraleuropæisk tid).

Beregning af tilgængelighed

Tilgængelighed opgøres som den samlede tid med garanteret tilgængelighed i perioden minus afbrydelsestid og angives som en procentdel. Tilgængelighed beregnes eksklusive vedligeholdelsestid, dvs. vedligeholdelse er ikke inkluderet i nogen nedetid. Vedligeholdelsestid omfatter perioder med planlagte handlinger, der kan påvirke tilgængeligheden, hvis det er påkrævet af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager. Tilgængelighed beregnes pr. kalendermåned.

Vedligeholdelse

Scania har ret til at foretage vedligeholdelse og andre planlagte systemadministrative foranstaltninger, der kan påvirke tilgængeligheden af tjenesten, hvis de er nødvendige. Vedligeholdelse kan udføres af tekniske, vedligeholdelsesrelaterede eller driftsmæssige årsager. Scania yder følgende garanti for sådanne perioder:

 • Scania garanterer, at vedligeholdelse og andre planlagte systemadministrative foranstaltninger, der påvirker tilgængeligheden af Scania Tachograph Portal, udføres på en sådan måde, at brugeren generes mindst muligt.
 • Meddelelser om vedligeholdelse og andre planlagte systemadministrative hændelser vil blive publiceret på Scania Tachograph Portal så lang tid i forvejen som muligt. En undtagelse herfra er nødvedligeholdelse, der skal udbedres så hurtigt som muligt.

Brugersupport

Scania tilbyder brugersupport til Scania Tachograph Services på hverdage mellem kl. 8.00 og 17.00 lokal tid (dette kan variere fra land til land). Kontakt din lokale Scania-distributør for yderligere oplysninger om supportens åbningstider.

Ansvarsfraskrivelse

Hvis kunden anvender fartskriverdata og/eller førerkortdata til andre formål end overholdelse af lovgivningen om køre- og hviletider og direktivet om arbejdstid for vejtransport, er dette kundens ansvar, og det pålægger ikke Scania nogen forpligtelser. Sådanne andre formål kan f.eks. omfatte løn- eller bonusberegninger baseret på rapporteret køretid, beregning af rejseudgifter og andre ting.