Manuel trådløs overførsel

Her kan du vælge at foretage en fartskriveroverførsel og analyse fra et køretøj med det samme. Dette er ikke nødvendigt under normale omstændigheder, da trådløs overførsel foregår regelmæssigt. Men under særlige omstændigheder kan det være nødvendigt for at sikre, at du har de seneste fartskriverdata fra køretøjet. Det kan være nyttigt, f.eks. hvis et køretøj skal sælges eller har været involveret i et færdselsuheld.

Bemærk: Denne side kan kun ses af brugere, der har mindst et køretøj med et abonnement til Fartskriveroverførsel og analyse Plus. Kun køretøjer, der har dette abonnement, vil blive vist.

Data i filen

Dataene i den overførte fil vil indeholde aktiviteter fra de to seneste måneder. Filen vil også indeholde information om kørehastigheden for hvert sekund af ture kørt inden for de seneste 24 timer.

Information i tabellen

Reg. nr.: Køretøjets registreringsnummer.

VIN: Køretøjets VIN.

Seneste filer: Tidspunktet for den seneste manuelle filoverførsel. Klik på tidspunktet for at gå til siden Filarkiv, hvor filen er gemt.

Overførsel af fartskriverdata: Klik her for at starte overførsel af fartskriverdata. Hvis knappen er inaktiveret, betyder det, at køretøjet ikke kan kontaktes. Dette kan skyldes, at tændingen i køretøjet er slået fra, eller at køretøjet befinder sig et sted, hvor der ikke er mobildækning. Tændingen skal være slået til i hele overførselstidsrummet.

Status: Her ses status for den seneste overførsel fra et køretøj. Den aktuelle status kan ses både under overførslen og efter overførslen.

Hent filer

  1. Find det køretøj, du vil hente filer for.
  2. Klik på Overfør i kolonne Overførsel af fartskriverdata.
  3. Vent, mens overførslen er i gang. Det kan tage op til 30 minutter.
  4. Status Fuldført bliver vist i kolonnen Status, når overførslen er færdig. Hvis overførslen fejler, bliver det også vist.