Filarkiv

Her kan du overføre filer fra portalen til din egen computer.

Bemærk: Datoerne i filarkivet viser, hvornår en fil er overført til portalen; det er ikke datoen for dataene i filen. Så hvis du vil finde en fil fra en chauffør eller et køretøj med data fra en bestemt periode, skal du vælge startdatoen for perioden som startdato. Som slutdato skal du dog ikke vælge periodens slutdato, men en dato for den første filoverførsel for chaufføren eller køretøjet, som er efter den pågældende periode. Hvor længe dette er efter periodens slutdato, afhænger af, hvor ofte dine chauffør- og køretøjsfiler overføres.

Information i vinduet

 • : Dette ikon viser, at filen allerede er overført. Hold musemarkøren over ikonet for at se overførselsdatoen.
 • Køretøj eller chauffør: Køretøjet eller chaufføren, som informationen i filen er gældende for.
 • Dato: Hvornår filen er overført til portalen.
 • Filnavn: Navnet på den overførte fil.
 • Overført via: Hvordan filen er overført til portalen.
 • Køretøjer i parentes er solgt eller har ikke et abonnement.

Bemærk: Hvis en fil er vist med rødt, betyder det, at filen er beskadiget. Hvis filen er beskadiget, betyder det, at der er noget galt med informationen i filen.

Vælg den information, der skal vises

Standardindstillingen er, at information om alle køretøjer, chauffører og datoer bliver vist. Vinduerne viser maks. 500 filer. Hvis du vil ændre valget:

 1. Foretag et valg i rullemenuen Køretøj.
 2. Foretag et valg i rullemenuen Chauffør.
 3. Klik på i felterne Startdato og Slutdato for at vælge, hvilke dage tidsperioden skal omfatte.
 4. Klik på Vis.

Overførsel af filer

Der er forskellige valgmuligheder i forbindelse med overførsel af filer:

 • Overfør alle: Du overfører alle de filer, du har adgang til. Hvis der er mange filer, kan det tage tid.
 • Overfør nye: Du overfører alle de filer, som du ikke tidligere har overført.
 • Overfør: Overfører alle valgte filer.
 • Hvis du vil vælge alle de viste filer, skal du markere boksen ved siden af Køretøj eller chauffør. Alle filer er valgt.
 • Hvis du vil vælge enkelte filer, skal du markere boksen ved siden af filen.

Sortering af information

Klik på kolonneoverskriften for den kolonne, som informationen skal sorteres efter. Informationen sorteres indledningsvis i stigende rækkefølge. Når du efterfølgende klikker på overskriften, skifter sorteringen mellem stigende og faldende rækkefølge.