Rapporter for køretøj

Her kan du oprette rapporter med turdata for et eller flere køretøjer.Rapporterne er baseret på EU’s køre-/hviletidsregler (forordning (EF) nr. 561/2006), der er gældende i EU-medlemslandene samt Island, Liechtenstein og Norge.

Rapporter

Du kan oprette følgende rapporter:

 • Ukendte chauffører

  Rapporten viser, hvornår og hvor længe et køretøj er blevet anvendt uden et førerkort i fartskriveren.

  Klokkeslættet indtastes i formatet tt:mm.

  På portalen er det muligt at indstille den korteste køreperiode med en ukendt chauffør, som skal vises i rapporten.

  Hvis du for eksempel indstiller, at den korteste køreperiode med en ukendt chauffør, som skal vises, er tre minutter, vil alle tilfælde af kørsel med en ukendt chauffør, der har varet længere end tre minutter, blive vist.

  Alle køretøjer med data for den valgte periode markeres automatisk, når denne rapport vælges.

  Det er ikke muligt at fravælge nogle af de markerede køretøjer.

 • Registrerede førere

  Rapporten viser alle de chauffører, hvis førerkort er blevet registreret i et køretøj inden for en valgt periode.

  Informationen vises per dag. Chaufføren kan enten have kørt eller været 2. chauffør i køretøjet.

  Rapporten indeholder også oplysninger om, i hvilket eller hvilke lande turen har fundet sted. Hvis chaufføren har kørt i mere end ét land på turen, bliver de vist i rækkerne under chaufførens navn.

  Alle tiderne i denne rapport bliver vist i UTC-tid.

  Bemærk: Hvis nogle af chaufførerne, der har kørt i køretøjet, endnu ikke har overført deres data, kan der være huller i rapporten. Dette gælder kun for perioden mellem den seneste overførsel af fartskriverdata for køretøjet og op til dags dato.

 • Hændelser og fejl

  Rapporten viser de seneste hændelser og fejl , der er registreret af fartskriveren. Rapporten viser også, hvilken type af hændelse eller fejl, der er opstået.

  Følgende information fremgår i rapporten:

   • de 10 seneste fejl ved læsning af førerkort.

   • de 10 seneste tilfælde af alle de fejl, der er registret for køretøjet.

   • den første fejl, der er opstået siden den seneste kalibrering af fartskriveren.

 • Rapport vedrørende brug af køretøj

  Rapporten viser køretider, aktiviteter og chauffører for et køretøj inden for en valgt periode.

  Hvis chaufføren har sat førerkortet i og taget det ud flere gange, gentages navnet i rapporten.

  Af rapporten fremgår den samlede køretid for køretøjet i den øverste række for hver dag.

Vælg gruppe

Du kan vælge den gruppe, der skal vises information om. Klik på for at foretage indstillinger for grupper.

 1. Vælg den gruppe, som du vil se køretøjer for, i listen Gruppe.
 • Vælg indstillingen Alle for at få alle køretøjer vist. Du vil så også få vist køretøjer, der ikke tilhører en gruppe.

Oprettelse af en rapport for køretøjer

 1. Marker det eller de køretøjer, du vil oprette en rapport for.
 • Hold Ctrl nede og klik på de pågældende køretøjer for at markere flere køretøjer.
 • Hold Shift nede og klik på henholdsvis det første og sidste køretøj i gruppen for at markere en sammenhængende gruppe af køretøjer.
 1. Klik på ved siden af felterne Startdato og Slutdato for at vælge, hvilke datoer tidsperioden skal omfatte.

Bemærk: Tidsperioden må ikke være længere end et år.

 1. Vælg den rapport, du vil oprette.
 2. Klik på Opret rapport.

Søg efter køretøj

Du kan søge efter et bestemt køretøj ved at bruge søgefelterne oven over listen. Du kan søge på registreringsnummer eller VIN. Du kan søge på en eller begge af disse parametre samtidigt.

Sortering af information

Klik på kolonneoverskriften for den kolonne, som informationen skal sorteres efter. Informationen sorteres indledningsvis i stigende rækkefølge. Når du efterfølgende klikker på overskriften, skifter sorteringen mellem stigende og faldende rækkefølge.

Hurtig oversigt - Rapporter for chauffører og køretøjer

Læs Hurtig oversigt - Rapporter for chauffører og køretøjer, hvis du vil vide mere om, hvordan du anvender rapporterne for chauffører og køretøjer. Du modtager også information om, hvad de forskellige overskrifter i rapporterne betyder.

For at kunne læse Hurtig oversigt - Rapporter for chauffører og køretøjer skal Adobe Reader være installeret på din computer. Klik her for at overføre programmet gratis fra Adobes websted.