Behandling af overtrædelser for alle chauffører

På denne side kan du se en detaljeret liste over alle de overtrædelser, som dine chauffører har begået og som du ikke har behandlet, samt hvornår overtrædelsen fandt sted. Du kan også behandle alle valgte overtrædelser. Inden en overtrædelse markeres som værende behandlet, skal den drøftes med den chauffør, der har begået den. Chaufføren skal herefter underskrive rapporten. Herefter arkiveres den underskrevne rapport sammen med dokumentationen fra det tidspunkt, hvor overtrædelserne blev begået. Dokumentationen skal helst være en udskrift fra fartskriveren.

Overtrædelser er opdelt i køretidsovertrædelser og arbejdstidsovertrædelser, hvis du, på siden Indstillinger > Arbejdstidsovertrædelser, har valgt at få dem vist. Køretidsovertrædelser er overtrædelser af EU’s køre-/hviletidsregler (forordning (EF) nr. 561/2006), mens arbejdstidsovertrædelser er overtrædelser i forhold til EU-direktiv 2002/15/EF vedrørende arbejdstid i forbindelse med vejtransportaktiviteter.  

Oprettelse af en rapport for alle chauffører

  1. Klik på Rapport for alle for at generere en rapport over alle de overtrædelser, der endnu ikke er blevet behandlet.

Behandl overtrædelse

  1. Vælg i kolonnen Behandl feltet for den overtrædelse, der skal vises som værende behandlet.
  • Vælg feltet øverst i kolonnen for at markere alle overtrædelser som værende behandlet.
  1. Klik på Gem for at markere overtrædelserne som værende behandlet.

Bemærk:Når en overtrædelse er blevet behandlet, forsvinder den fra listen. Det er stadig muligt at se dine chaufførers overtrædelser under Analyse > Chauffører.

Tilbage til oversigt

  1. Klik på Tilbage til oversigt for at vende tilbage til oversigten over alle overtrædelser begået af chauffører.