Behandling af overtrædelser

På denne side vises en oversigt over alle de overtrædelser, som ikke er blevet behandlet for virksomheden. Du kan på denne side oprette rapporter over overtrædelser eller fortsætte til mere detaljeret information om overtrædelser begået af individuelle chauffører eller alle chauffører.

Overtrædelser er opdelt i køretidsovertrædelser og arbejdstidsovertrædelser, hvis du, på siden Indstillinger > Arbejdstidsovertrædelser, har valgt at få dem vist. Køretidsovertrædelser er overtrædelser af EU’s køre-/hviletidsregler (forordning (EF) nr. 561/2006), mens arbejdstidsovertrædelser er overtrædelser i forhold til EU-direktiv 2002/15/EF vedrørende arbejdstid i forbindelse med vejtransportaktiviteter.

Når du har udskrevet en rapport over overtrædelserne, bør du drøfte dem med den chauffør, der har begået overtrædelserne. Chaufføren skal herefter underskrive rapporten. Herefter arkiveres den underskrevne rapport sammen med dokumentationen fra det tidspunkt, hvor overtrædelserne blev begået. Dokumentationen skal helst være en udskrift fra fartskriveren.

Vælg gruppe

Du kan vælge den gruppe, der skal vises information om. Klik på for at foretage indstillinger for grupper.

  1. Vælg den gruppe, som du vil se chauffører for, i listen Gruppe.
  • Vælg indstillingen Alle for at få alle chauffører vist. Du vil så også få vist chauffører, der ikke tilhører en gruppe.

Oprettelse af en rapport for en individuel chauffør

  1. Klik på ved chaufførens navn for at oprette en rapport over alle de overtrædelser, der endnu ikke er behandlet.

Behandl overtrædelser for individuel chauffør

  1. Klik på rækken med chaufførnavnet eller i kolonnen Behandl i rækken med chaufførnavnet. Du kommer frem til en side med detaljeret information om alle de overtrædelser fra chaufførens side, der endnu ikke er blevet behandlet.

Se Behandl overtrædelser for individuel chauffør for yderligere information om, hvordan overtrædelser begået af en individuel chauffør behandles.

Oprettelse af en rapport for alle chauffører

  1. Klik på Rapport for alle.

Behandl overtrædelser for alle chauffører

  1. Klik på Behandl alle på siden med oversigten over alle overtrædelser. Du kommer frem til en side med detaljeret information om alle overtrædelser.

Se Behandl overtrædelser for alle chauffører for yderligere information om, hvordan overtrædelser for alle chauffører behandles.