Behandling af overtrædelser for individuel chauffør

På denne side kan du se en detaljeret liste over de overtrædelser, som en chauffør har begået, samt hvornår overtrædelserne fandt sted. Du kan også behandle overtrædelserne, der er begået af den valgte chauffør. Inden en overtrædelse markeres som værende behandlet, skal den drøftes med den chauffør, der har begået den. Chaufføren skal herefter underskrive rapporten. Herefter arkiveres den underskrevne rapport sammen med dokumentationen fra det tidspunkt, hvor overtrædelserne blev begået. Dokumentationen skal helst være en udskrift fra fartskriveren.

Overtrædelser er opdelt i køretidsovertrædelser og arbejdstidsovertrædelser, hvis du, på siden Indstillinger > Arbejdstidsovertrædelser, har valgt at få dem vist. Køretidsovertrædelser er overtrædelser af EU’s køre-/hviletidsregler (forordning (EF) nr. 561/2006), mens arbejdstidsovertrædelser er overtrædelser af EU-direktiv 2002/15/EF vedrørende arbejdstid i forbindelse med vejtransportaktiviteter.

Udskriv rapport for individuel chauffør

  1. Klik på Rapport for at generere en rapport over alle de overtrædelser, der endnu ikke er blevet behandlet.

Behandl overtrædelse

  1. Vælg i kolonnen Behandl feltet for den overtrædelse, der skal vises som værende behandlet.
  • Vælg feltet øverst i kolonnen for at markere alle overtrædelser som værende behandlet.
  1. Klik på Gem for at markere overtrædelserne som værende behandlet.

Bemærk:Når en overtrædelse er blevet behandlet, forsvinder den fra listen. Det er stadig muligt at se chaufførens overtrædelser under Analyse > Chauffører.

Tilbage til oversigt

  1. Klik på Tilbage til oversigt for at vende tilbage til oversigten over alle overtrædelser begået af chauffører.