Rapporter for chauffører

Her kan der oprettes rapporter med kørselsdata for en eller flere chauffører. Rapporterne er baseret på EU’s køre-/hviletidsregler (forordning (EF) nr. 561/2006) og EU-direktiv 2002/15/EF vedrørende arbejdstid i forbindelse med vejtransportaktiviteter.

Rapporter

Du kan oprette følgende rapporter:

 • Kun overtrædelser

  Af rapporten fremgår en eller flere chaufførers overtrædelser af køre-/hviletidsreglerne og direktivet vedrørende arbejdstid i forbindelse med vejtransportaktiviteter i en valgt periode. Overtrædelser af disse regler er inddelt og bliver vist på forskellige sider i rapporten.

  Du kan vælge, om rapporten kun skal vise chauffører, der har begået overtrædelser, eller om alle chauffører skal vises. Marker valgmuligheden Vis kun chauffører, der har begået overtrædelser for kun at se chauffører, der har begået overtrædelser i perioden. Denne indstilling er valgt som standard.

  Nederst i rapporten er der plads til chaufførens underskrift samt underskriften fra den person, der har informeret chaufføren om overtrædelserne.

  For chauffører, der har valgt et andet sprog, vil der også være et afsnit på dette sprog.

  Rapporten vil blive overført som en fil. Den overførte fil vil blive vist nederst på siden i din webbrowser.

 • Daglige oplysninger om føreren

  Af rapporten fremgår, hvilket arbejde en chauffør har udført dag for dag, samt hvilke køretøjer chaufføren har anvendt inden for en valgt periode.

  Hvert døgn vises på en separat række i rapporten. En ny kalenderdag er lig med en ny række selv i en igangværende køreperiode.

  Hvis flere chauffører indgår i rapporten, sorteres informationen efter chaufførnavn.

 • Førerens brug Sammenfatning

  Af rapporten fremgår, hvor længe chaufføren har arbejdet inden for en valgt periode, samt fordelingen af denne tid mellem forskellige aktiviteter.

  Den enkelte chaufførs aktiviteter er sammenfattet på én række. Rapporten kan vises for en eller flere chauffører.

  Af rapporten fremgår, hvor længe chaufføren har arbejdet inden for en valgt periode, samt fordelingen af denne tid mellem forskellige aktiviteter.

  Den enkelte chaufførs aktiviteter er sammenfattet på én række. Rapporten kan vises for en eller flere chauffører.

 • Grafisk fremstilling af daglige oplysninger

  Af rapporten fremgår, hvilket arbejde en chauffør har udført dag for dag inden for en valgt periode.

  Informationen bliver vist både grafisk og i en tabel.

 • Start- og slutland

  Rapporten viser alle de stedregistreringer, som chaufføren har foretaget. Den viser også de tilfælde, hvor chaufføren ikke har foretaget en stedregistrering på det tidspunkt, hvor førerkortet er blevet isat i eller taget ud af fartskriveren, selvom fartskriveren har vist en påmindelse herom.

  Ifølge EU’s køre-/hviletidsregler skal der foretages stedregistrering ved påbegyndelsen og afslutningen af et arbejdsskift.

  Hvis du vælger Vælg alle chauffører, vælger du at oprette rapporten for alle chauffører. Du kan også vælge at oprette rapporten kun for udvalgte chauffører.

 • Grafisk visning af arbejdstid pr. uge

  I denne rapport ses chaufførens samlede arbejdstid pr. uge i en valgt referenceperiode. I rapporten kan du se overtrædelser af EU-direktiv 2002/15/EF vedrørende arbejdstid i forbindelse med vejtransportaktiviteter.

  Det fremgår af rapporten, hvor mange timer chaufføren har arbejdet hver uge, samt hvordan dette forholder sig i forhold til den lovbestemte arbejdstidsgrænse på 60 timer. Du kan også se den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i perioden, og hvordan den forholder sig i forhold til den gældende lovbestemte grænse på 48 timer.

  Du kan vælge, om den sidste uge i referenceperiode skal medtages, selvom der er ufuldstændige data for denne uge. Men hvis denne uge medtages, er der risiko for, at beregningen af den gennemsnitlige, tilladte arbejdstid i kommende uger bliver forkert.

Vælg gruppe

Du kan vælge den gruppe, der skal vises information om. Klik på for at foretage indstillinger for grupper.

 1. Vælg den gruppe, som du vil se chauffører for, i listen Gruppe.
 • Vælg indstillingen Alle for at få alle chauffører vist. Du vil så også få vist chauffører, der ikke tilhører en gruppe.

Oprettelse af en rapport for chauffører

 1. Marker den eller de chauffører, du vil oprette en rapport for.
 • Hold Ctrl nede og klik på de pågældende chauffører for at markere flere chauffører.
 • Hold Shift nede og klik på henholdsvis den første og sidste chauffør i gruppen for at markere en sammenhængende gruppe af chauffører.
 1. Vælg den rapport, du vil oprette.
 2. Klik på ved siden af felterne Startdato og Slutdato for at vælge, hvilke datoer tidsperioden skal omfatte.

Bemærk: Tidsperioden må ikke være længere end et år.

 • Hvis du vælger rapporten Grafisk visning af arbejdstid pr. uge, skal du enten vælge en slutdato for referenceperioden eller en fast referenceperiode, afhængig af hvilke indstillinger der er foretaget på siden Indstillinger > Arbejdstidsovertrædelser. Hvis intervallet er rullende, skal du vælge en slutdato for referenceperioden. Eftersom referenceperioden skal bestå af hele uger, vil hele ugen i forhold til den slutdato, du har valgt, altid blive vist. Hvis intervallet derimod er fast, skal du vælge mellem en række fastlagte referenceperioder af en bestemt længde. Referenceperioder starter på den dato, du har valgt på siden Indstillinger > Arbejdstidsovertrædelser.
 1. Angiv andre specifikke indstillinger for rapporten om nødvendigt.
 2. Klik på Opret rapport.

Søg efter chauffør

Du kan søge efter en bestemt chauffør ved hjælp af søgefelterne øverst i listen. Du kan søge på chaufførnavn, førerkortnummer eller medarbejdernummer. Du kan søge på en eller flere af disse parametre samtidigt.

Sortering af information

Klik på kolonneoverskriften for den kolonne, som informationen skal sorteres efter. Informationen sorteres indledningsvis i stigende rækkefølge. Når du efterfølgende klikker på overskriften, skifter sorteringen mellem stigende og faldende rækkefølge.

Hurtig oversigt - Rapporter for chauffører og køretøjer

Læs Hurtig oversigt - Rapporter for chauffører og køretøjer, hvis du vil vide mere om, hvordan du anvender rapporterne for chauffører og køretøjer. Du modtager også information om, hvad de forskellige overskrifter i rapporterne betyder.

For at kunne læse Hurtig oversigt - Rapporter for chauffører og køretøjer skal Adobe Reader være installeret på din computer. Klik her for at overføre programmet gratis fra Adobes websted.