Påmindelser

Der bliver sendt påmindelser, når der ikke er overført data fra førerkortet eller køretøjet i rette tid. På denne side ses den aktuelle status for de chauffører og køretøjer, som påmindelserne er sendt til.

Bemærk: Information om tidligere påmindelser gemmes ikke.

Vælg gruppe

Du kan vælge den gruppe, der skal vises overtrædelser for. Klik på for at foretage indstillinger for grupper.

 1. Vælg den gruppe, som du vil se chauffører og køretøjer for, i listen Gruppe.
 • Vælg Alle for at få alle chauffører og køretøjer vist. Du vil så også få vist chauffører og køretøjer, der ikke tilhører en gruppe.

Afsendelse af påmindelser

Påmindelser sendes på følgende måde:

 • Førerkort og fartskrivere: Der sendes en e-mail til den e-mailadresse, der er angivet på siden Indstillinger > Virksomhed > Kundeoplysninger.
 • Førerkort: Chauffører, der har et mobiltelefonnummer angivet på siden Indstillinger> Chauffører> Chaufføroplysninger, modtager en sms på deres mobiltelefonnummer. Påmindelser via sms skal aktiveres på siden Indstillinger > Chauffører > Overførselsintervaller.

Aktivering af påmindelser

Påmindelser aktiveres automatisk, første gang der overføres data (førerkort), eller når abonnementet på tjenesten er aktiveret (fartskriver). Standardindstillingerne for påmindelser anvendes, når funktionen aktiveres:

 • Fartskriver: Der sendes e-mails hver dag, så længe forsinkelsen optræder.
 • Førerkort
 • Der sendes e-mails hver dag, så længe forsinkelsen optræder.
 • Der sendes en sms én gang for hver forsinket overførsel, dog højst én pr. uge pr. chauffør. Påmindelser via sms skal aktiveres på siden Indstillinger > Chauffører > Overførselsintervaller.

Vælg den information, der skal vises

Standardindstillingen er, at al information om alle køretøjer, chauffører og statusser bliver vist. Hvis du vil ændre valget:

 1. Foretag et valg i rullemenuen Køretøj.
 2. Foretag et valg i rullemenuen Chauffør.
 3. Foretag et valg i rullemenuen Status.
 4. Klik på Vis.

Bemærk: Påmindelser er ikke aktiveret for køretøjer og chauffører, som bliver vist nedtonet, og som derfor kan ikke vælges. Aktivering foretages på siden Indstillinger > Chauffører > Overførselsintervaller eller på siden Indstillinger > Køretøj > Overførselsintervaller.

Information i vinduet

 • Køretøj eller chauffør: Identificeret ud fra registreringsnummer eller chaufførens navn (efternavn, fornavn).
 • Planlagt dato for overførsel: Dato for planlagt overførsel baseret på sidste overførsel og overførselsinterval.
 • Status: Forsinkelse i dage for overførsel. Se afsnittet Farvekodning og opdatering af status for flere oplysninger.
 • SMS sendt: vises, hvis der er sendt en sms til chaufføren. Påmindelsen sendes via sms dagen efter, at intervallet er udløbet. Når filen er overført, og status skifter til grøn, forsvinder ikonet, og der starter en ny påmindelsesperiode.
 • Påmindelsesinterval (dage): Det interval, der er indstillet under indstillinger for påmindelser for køretøjer og chauffører.
 • Dato for seneste overførsel: Dato, hvor den seneste fil for køretøjet eller chaufføren er overført til portalen.

Farvekodning og opdatering af status

 • Grøn: Overførsel udført. Selvom overførslen er udført for sent, skifter status alligevel til grøn, så snart overførslen er udført.
 • Gul: Overførslen forventes at ske den følgende dag.
 • Rød: Overførslen er forsinket i forhold til overførselsintervallet. Tallene viser forsinkelsen i antal dage.

Status opdateres:

 • Når der modtages en fil.
 • Når datoen for en overførsel nærmer sig. Status skifter til gul de sidste 24 timer inden den seneste dato for en planlagt overførsel.
 • Når datoen for en overførsel er passeret.

Sortering af information

Klik på kolonneoverskriften for den kolonne, som informationen skal sorteres efter. Informationen sorteres indledningsvis i stigende rækkefølge. Når du efterfølgende klikker på overskriften, skifter sorteringen mellem stigende og faldende rækkefølge.