Fraværsdage

BEMÆRK: Muligheden for at rapportere fraværsdage er ikke tilgængelig i alle lande. Arbejdstidsovertrædelser skal også være aktiveret for at kunne rapportere fraværsdage.

På denne side kan du rapportere arbejdsdage, hvor en chauffør ikke udførte noget arbejde. Årsagen til fraværet kan for eksempel være ferie eller sygdom.

Grunden til, at du bør rapportere disse dage, er for at få korrekte beregninger af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid og arbejdstiden per uge.

Der findes to forskellige typer fraværsdage:

Lovbestemte dage

Fraværsdage, som chaufføren har ret til ifølge loven. Dette kan være helligdage (for eksempel jul) og ferie. Der kan også være fravær af andre årsager, som er tilladt af loven, såsom sygedage og forældreorlov.

For at undgå, at disse typer dage anvendes til at reducere en chaufførs gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, tælles disse dage som neutrale arbejdsdage i statistikken.

Du kan rapportere lovbestemte dage på siden Kalender på Scania Fartskriverportal.

Ikke-lovbestemte dage

Andre fraværsdage end dem, chaufføren har ret til ifølge loven. En arbejdsgiver kan for eksempel give chaufførerne en ekstra feriedag udover de lovbestemte dage. Alternativt kan chaufføren have ret til at tage ulønnet orlov udover sine optjente feriedage.

Disse dage tælles ikke som arbejdsdage ved beregningen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

BEMÆRK: Ikke-lovbestemte dage kan ikke rapporteres på Scania Fartskriverportal.

Længde på en lovbestemt dag

Når du rapporterer en lovbestemt dag, har denne dag længden på en normal neutral arbejdsdag for den pågældende chauffør i det land, han/hun arbejder i. Længden på denne dag afhænger ikke af chaufførens planlagte arbejdstid.

Hvis du rapporterer lovbestemt tid for en hel uge, kan antallet af timer, der skal rapporteres, afvige fra antallet, når du kun rapporterer én dag.

I nedenstående tabel kan du se, hvor mange timer en lovbestemt dag og lovbestemt uge bør bestå af på forskellige markeder:

BEMÆRK: Kontakt den relevante myndighed i dit land for nærmere information om gældende regler, hvis dit land ikke er med i tabellen ovenfor.

Scenarie

John arbejder som lastbilschauffør for en virksomhed, som leverer varer om natten til købmandsforretninger i London-området.

Johns normale arbejdsplan er 17:00-05:00 mandag til torsdag.

I den pågældende arbejdsuge begynder John ugen som normalt, men begynder at føle sig syg mod slutningen af sit arbejdsskift om tirsdagen. Han gør arbejdsskiftet færdigt, men det bliver klart, at han har influenza, og han bliver nødt til at melde sig syg onsdag og torsdag.

Hvordan skal dagene i denne uge rapporteres?

Mandag og tirsdag er normale arbejdsdage.

Onsdag og torsdag rapporteres som lovbestemte dage, da sygdom er en lovlig årsag til fravær. Da John arbejder i Storbritannien, rapporteres hver lovbestemt dag som 8 timer, da dette er den normale længde på en lovbestemt dag i landet (selvom hans planlagte arbejdsdag skulle vare 12 timer).

De lovbestemte dage rapporteres under onsdag og torsdag, da dette er dagene, hvor hovedparten af Johns arbejdsskift skulle have ligget (selvom arbejdsskiftet ville være fortsat til næste dag).

Fredag, lørdag og søndag er Johns ugentlige hvileperiode og skal derfor ikke rapporteres som lovbestemte dage eller ikke-lovbestemte dage (da det aldrig var meningen, at de skulle være arbejdsdage).