Hændelseslog

På denne side ses historikken for de forskellige hændelser, der har fundet sted på portalen, når du har overført data mellem fartskriveren i køretøjet og Scania Fartskriverportal.

Gyldighedsperioderne og status for virksomhedskort bliver også vist.

Siden er opdelt i to vinduer:

 • I det første vindue vises hændelseshistorikken med nummeret på det anvendte virksomhedskort ved hændelsen.
 • I det andet vindue vises status for virksomhedskort.

Vælg den information, der skal vises

Standardindstillingen er, at al information fra de seneste tre dage vises. Hvis du vil ændre valget:

 1. Foretag et valg i rullemenuen Køretøj.
 2. Foretag et valg i rullemenuen Hændelse, og vælg hændelsen i listen.
 3. Klik på ved siden af felterne Startdato og Slutdato for at vælge, hvilke datoer tidsperioden skal omfatte.

Bemærk: Der kan kun vises information, der går op til maksimalt tre måneder tilbage i tiden.

 1. Klik på ved siden af felterne Startdato og Slutdato for at vælge det tidspunkt, hvor tidsperioden skal begynde og slutte.
 2. Klik på Vis.

Hændelsesvindue

Viste hændelser:

 • Virksomhedskort er blevet efterspurgt: Fartskriveren har sendt en anmodning om et virksomhedskort. Der kan ikke overføres data, før fartskriveren har modtaget et svar fra et virksomhedskort, og virksomhedskortet og fartskriveren er blevet kontrolleret.
 • Virksomhedskort har svaret: Et virksomhedskort har svaret. Virksomhedskortet og fartskriveren kontrolleres.
 • Virksomhedskort er blevet tilgængeligt: Fartskriveren er tilgængelig for overførsel af data.
 • Adgangsrettigheder til fartskriveren er blevet afvist: Kontrollen af førerkortet eller fartskriveren mislykkedes. Der kan ikke overføres data, før en vellykket kontrol af virksomhedskortet og fartskriveren har fundet sted.
 • Førerkortfil er overført: En fil fra førerkortet er overført til Scania Fartskriverportal. Filen findes på siden Handlinger > Filarkiv. Information fra filen kan også ses på siden Analyse > Chauffører.
 • Køretøjsfil er overført: En fil fra fartskriveren på et køretøj er overført til Scania Fartskriverportal. Filen findes på siden Handlinger > Filarkiv. Information fra filen kan også ses på siden Analyse > Køretøjer.
 • Beskadiget fil er registreret: Der er fundet en fil med beskadiget indhold i forbindelse med overførslen af data. Filen er beskadiget og kan ikke anvendes på Scania Fartskriverportal.

Vindue med virksomhedskort

Forskellige statusindstillinger for virksomhedskort:

 • Virksomhedskortet er optaget: Virksomhedskortet og fartskriveren kontrolleres.
 • Virksomhedskortet er tilgængeligt: Virksomhedskortet har etableret kontakt til Scania Fartskriverportal. Virksomhedskortet er tilgængeligt for overførsel af data mellem fartskriveren og Scania Fartskriverportal.
 • Virksomhedskortet er ikke tilgængeligt: Virksomhedskortet har ikke etableret kontakt til Scania Fartskriverportal. Virksomhedskortet er ikke tilgængeligt for overførsel af data mellem fartskriveren og Scania Fartskriverportal.
 • Virksomhedskortet er ikke gyldigt: Virksomhedskortet er udløbet. Virksomhedskortet er ikke tilgængeligt for overførsel af data mellem fartskriveren og Scania Fartskriverportal.

Sortering af information

Klik på kolonneoverskriften for den kolonne, som informationen skal sorteres efter. Når du klikker på overskriften, skifter sorteringen mellem stigende og faldende rækkefølge.