Kalender

Kalenderen hjælper dig med at holde styr på, hvornår der skal foretages overførsler og hvornår kort udløber. Informationen i kalenderen afhænger af de overførselsintervaller, der er forindstillet for chaufførerne og køretøjerne.

Bemærk: Påmindelser skal være aktiveret, for at køretøjer og chauffører kan følges i kalenderen. Aktivering foretages på siden Indstillinger > Chauffører > Overførselsintervaller eller på siden Indstillinger > Køretøj > Overførselsintervaller.

Information i kalenderen

Information om planlagte og udførte overførsler vises som farvekodet tekst. Lovbestemte dage, hvor der ikke arbejdes, er også vist farvekodet.

Planlagte overførsler er markeret på følgende måde:

 • Sort tekst: Overførslen er planlagt til at finde sted senest på denne dato i henhold til det indstillede overførselsinterval. Hvis en overførsel er markeret på en dato i fortiden på denne måde, betyder det, at overførslen var planlagt til den pågældende dato. Det betyder ikke nødvendigvis, at overførslen faktisk fandt sted på den dato.

Når en overførsel er udført, vil den blive markeret på forskellige måder afhængigt af, om den blev udført planmæssigt eller ej:

 • Grøn tekst: Overførsel udført planmæssigt på den pågældende dato.
 • Rød tekst: Overførsel udført forsinket i forhold til overførselsintervallet på den pågældende dato.

Lovbestemte dage er markeret på følgende måde:

 • Blå tekst: Der er rapporteret en lovbestemt dag for chaufføren på denne dato.

Information om udløbsdatoerne for fører- og virksomhedskort vises i kalenderen ved hjælp af ikoner. Efter ikonerne følger nummeret på virksomhedskortet eller chaufførens efternavn.

Kortet er gyldigt i yderligere 2 måneder.

Kortet er gyldigt i yderligere 1 måned.

Kortet udløber i dag.

Kalenderens udformning

 • Hvert felt i kalenderen svarer til en dag. Feltet viser overførsler, der er planlagt til at finde sted senest på denne dato i henhold til det indstillede overførselsinterval. Feltet viser også overførsler, der er fuldført. Der vises også oplysninger om førerkort og virksomhedskort, der er ved at udløbe, samt lovbestemte dage uden arbejde.
 • Klik direkte i vinduet, hvis du vil se informationen for en bestemt dag i et større vindue. Feltet forstørres til et pop-op-vindue, hvor du kan se al information for den valgte dato.
 • Hvis der vises et plustegn i feltet for en dato, er der ikke plads til at vise al informationen i vinduet. Klik i feltet for at åbne et pop-op-vindue, hvor du kan se al information for den pågældende dato.
 • Ugenummereringen i kalenderen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og lovgivningen for chauffører i EU.
 • En ny uge begynder på en mandag og slutter på en søndag.
 • For hver månedsvisning vises 6 uger. Du kan derfor se flere dage end det antal dage, der er i den valgte måned, og samme overførsel kan blive vist i flere visninger.
 • I kalenderen er der information fra de seneste 6 måneder og for de næste 6 måneder.

Vælg den information, der vises

Standardindstillingen gælder information om alle køretøjer, chauffører og førerkort, som bliver vist. Hvis du vil ændre valget:

 1. Vælg et eller flere punkter på rullemenuen Køretøj.
 2. Vælg et eller flere punkter på rullemenuen Chauffør.
 3. Foretag et eller flere valg i rullemenuen Virksomhedskort.
 4. Vælg den måned, der skal vises i kalenderen ved at gennemse og klikke på >> og << ud for navnet på måneden.
 5. Klik på Vis.

Bemærk: Påmindelser er ikke aktiveret for køretøjer og chauffører, som bliver vist nedtonet på listen, og som derfor ikke kan vælges. Du kan aktivere påmindelser på siden Indstillinger > Chauffører > Overførselsintervaller eller på siden Indstillinger > Køretøj > Overførselsintervaller.

Tilføj lovbestemt dag

BEMÆRK: Muligheden for at rapportere lovbestemte dage er ikke tilgængelig i alle lande. Arbejdstidsovertrædelser skal også være aktiveret for at kunne rapportere lovbestemte dage.

Hvis du vil rapportere en dag, hvor en chauffør ikke har arbejdet, skal du rapportere en lovbestemt dag. Lovbestemte dage er dage, hvor der ikke arbejdes, og som chaufføren har ret til ifølge lovgivningen, hvor årsagen til fraværet f.eks. er ferie eller sygdom.

Grunden til, at du bør rapportere disse dage, er for at få korrekte beregninger af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid og arbejdstiden per uge.

Yderligere oplysninger om lovbestemte dage finder du i afsnittet [Ikke-arbejdsdage] (https://sts-help.ad.csawsdev.net/da/activities/nonworkingdays/).

 1. Klik på knappen Rapporter lovbestemt dag.
 2. Vælg den chauffør, du vil rapportere en lovbestemt dag for, på listen Chauffør.
 3. Vælg den dato, du vil rapportere en lovbestemt dag for, for under Dato.
 4. Klik på Gem.
 5. Rapporter øvrige lovbestemte dage.
 6. Klik på Annuller for at lukke vinduet.

Fjern lovbestemt dag

Du kan fjerne en lovbestemt dag, som er rapporteret fejlagtigt, eller som du vil fjerne af andre årsager.

 1. Klik på den dag i kalenderen, hvor du vil fjerne en lovbestemt dag.
 2. Find den chauffør, du vil fjerne den lovbestemte dag for.
 3. Klik på ud for den lovbestemte dag.
 4. Fjern øvrige lovbestemte dag.
 5. Klik på for at lukke vinduet.