Start

Toto je první stránka, na kterou se dostanete po přihlášení na portál Scania Tachograph. Zde se například zobrazí aktuální zprávy, informace o přestupcích vašich řidičů a stav jednotlivých přenesených souborů. Je zde také Rychlý návod a dokument, který poskytuje odpovědi na Často kladené otázky.

Aktuální zprávy

Aktuální zprávy o událostech na portálu se zobrazí v horní části stránky. Zobrazeny mohou být následující typy událostí:

 • Poškozené soubory

Zde jsou zobrazeny soubory, které byly odeslány na portál a jsou poškozeny. Pokud klikněte na název poškozeného souboru, přesunete se na stránku Úložiště souborů, kde můžete vidět více informací o souboru.

Poznámka: Pokud máte jeden poškozený soubor, musíte to zdokumentovat a archivovat dokumentaci. Při kontrole úřadů musíte tuto dokumentaci předložit. Pokud jsou z vozidla přijaty několikrát poškozené soubory, musíte nechat vozidlo zkontrolovat v servisu. Musí být zkontrolován tachograf vozidla.

 • Karty, u kterých bude ukončena platnost a Karty, u kterých vypršela platnost

Zde se zobrazí karty řidiče a karty společnosti u kterých bude nebo byla ukončena platnost. Pokud klikněte na název karty řidiče, přesunete se na stránku Detaily řidiče, kde můžete vidět více informací o kartě řidiče. Pokud klikněte na název karty řidiče, přesunete se na stránku Karta řidiče, kde můžete vidět více informací o kartě řidiče.

Poznámka: Před vypršením platnosti karty musíte zajistit, aby byly z karty přeneseny všechny zbývající data.

 • Bylo dosaženo maximálního povoleného počtu stažení karty řidiče

Zde se zobrazí vozidla, která mají dosažen maximální povolený počet stažení karet řidičů. Pokud klikněte na název vozidla, přesunete se na stránku Úložiště souborů, kde můžete vidět všechny stažené soubory pro vozidlo.

 • Novinky

Zde jsou publikovány novinky týkající se portálu Scania Tachograph. Po kliknutí nadpis se vám zobrazí kompletní zpráva.

Rychlý návod - Portál Scania Tachograph

Pro otevření dokumentu Rychlý návod - Portál Scania Tachograph klikněte zde. V dokumentu Rychlý návod získáte více informací o tom, jak používat portál.

Aby bylo možné číst Rychlý návod, musí být v počítači nainstalována aplikace Adobe Reader. Klikněte zde pro stažení programu zdarma ze stránek Adobe.

Často kladené otázky

Pro přečtení dokumentu Často kladených otázek klikněte zde. Dokument obsahuje odpovědi na často kladené otázky týkající se portálu.

Aby bylo možné otevřít dokument, musí být v počítači nainstalována aplikace Adobe Reader. Klikněte zde pro stažení programu zdarma ze stránek Adobe.

Celkový přehled

Klikněte na položku Přehled pro nalezení více informací o struktuře portálu, a jak se na portálu navigovat.

Prohlídka s průvodcem

Pro přístup na stránku, kde můžete vidět prohlídku portálu a jeho funkcí klikněte zde. Stránka se otevře v nové záložce. Pro získání přístupu k prohlídce s průvodcem musíte se nejdříve zaregistrovat na stránce.

Formulář osvědčení

Pro přechod na stránku, kde lze vytisknout prohlášení o aktivitách, klikněte zde. Toto prohlášení můžete použít pro reportování důvodů pro aktivity, pro které může být vyžadována evidence, jako je například odpočinek z důvodu nemoci nebo jízda mimo zákonné požadavky.

V některých zemích může být prohlášení vyžadováno pro evidenci, zda řidič splňuje pravidla pro dobu jízdy a odpočinku. Aby mohlo být prohlášení platné, musí být vyplněna všechna pole. Prohlášení musí také podepsat řidič a zástupce firmy.

Statistiky přestupků

V okně se zobrazí tabulka přestupků, které vaši řidiči spáchali během vybraného časového období. Máte také možnost vytvořit report přestupků. Ve statistice přestupků se zobrazí pouze řidiči, kteří mají ve vybraném období nějaký přestupek.

Detaily zobrazení jsou:

 • jméno řidiče.
 • vybrané časové období

Poznámka: Časové období je vypočteno od posledního zaregistrované aktivity v souborech řidiče s údaji z tachografu. To znamená, že se časové období v seznamu může mezi jednotlivými řidiči lišit.

 • počet přestupků řidiče během vybraného období. Přestupky jsou rozdělena na přestupky vůči době jízdy a přestupky vůči pracovní době. Pro zobrazení přestupků proti pracovní době, musíte provést aktivaci na stránce Nastavení > Přestupky proti pracovní době.

Výběr časového období

 1. Klikněte na pro otevření automaticky otevíraného okna, ve kterém můžete nastavit časové období, za které má být statistika zobrazena.
 2. Klikněte a posuňte černou šipku a vyberte počet dnů, které má časové období pokrývat. Vyberte hodnotu mezi 1 až 90 dny. Standardní nastavení je 30 dnů.
 3. Klikněte na tlačítko Uložit.
 • Kliknutím na tlačítko Zrušit zrušíte operaci bez uložení změn.

Reset časového období

 1. Klikněte na pro otevření automaticky otevíraného okna, ve kterém můžete nastavit časové období, za které má být statistika zobrazena.
 2. Klikněte na Reset do výchozího nastavení. Detaily jsou resetovány na originální nastavení.
 3. Klikněte na tlačítko Uložit.
 • Kliknutím na tlačítko Zrušit zrušíte operaci bez uložení změn.

Vytvoření reportu

 1. Vyberte řidiče, pro kterého chcete vytvořit report.
 2. Pro vytvoření reportu Pouze přestupky klikněte na ve sloupci Report.
 3. Report bude stažen jako soubor. Stažený sobor uvidíte ve vašem webovém prohlížeči. Soubor můžete také nalézt mezi staženými soubory ve vašem počítači.

Více informací reportu naleznete v části Reporty pro řidiče.

Zpožděná stažení

Zde jsou zobrazeny stažení, která musí být provedena, ale prozatím nepřišly. Pokud kliknete na řádek určitého stažení, otevře se okno Připomenutí a poskytuje detailní informace o zpoždění a připomenutích, která byla odeslána.

Více informací naleznete v části Připomenutí.

Poslední přesunuté soubory

Zde se zobrazí seznam posledních přenesených souborů. Detaily zobrazení jsou:

 • vozidlo nebo řidič, z kterého soubor pochází.
 • datum přenosu souboru

Pokud kliknete na řádek řidiče nebo vozidla, otevře se Úložiště souborů a zobrazí soubory pro řidiče nebo vozidlo.

Více informací naleznete v Úložiště souborů.